Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Dne 25. 5. 2017 se uskutečnilo v prostorách Vzdělávacího a informačního centra Floret (VÚKOZ) slavnostní shromáždění bývalých a současných zaměstnanců VÚKOZ a četných hostů z resortu MŽP, MZe, MK, univerzit zemědělského směru, zástupců spolupracujících výzkumných organizací, firem a dalších pracovníků z oboru okrasného zahradnictví u příležitosti 90. výročí založení ústavu. Shromáždění pozdravil za MŽP ministr Richard Brabec, za univerzity rektor MENDELU Ladislav Havel, prorektorka ČZU pro vědu a výzkum Markéta Sedmíková a za ZF MENDELU doc. Pavel Šimek a další. Zdravici za vedení obce přednesla paní starostka Hana Borovičková.

V dopoledním programu ředitel VÚKOZ Ivan Suchara seznámil přítomné s historií ústavu a vedoucí odborů  VÚKOZ krátce referovali o hlavních směrech výzkumu prováděném ve VÚKOZ. U příležitosti 90. výročí vydal ústav sborník Historie a současnost VÚKOZ, ve kterém je podrobněji popsána historie a aktuální činnost ústavu. V odpolední části programu si zájemci mohli prohlédnout Dendrologickou zahradu VÚKOZ s odborným výkladem nebo areál ústavu. Večerní společenská část nabídla mimo hudební produkce i degustaci jihomoravských vín, promítání historických fotografií zobrazujících události v ústavu z minulých let nebo ochutnávku stylového dortu, který pro tuto příležitost vymodeloval ing. Fánči.

Vedení VÚKOZ děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění programu, netradiční květinové výzdobě, vydání sborníku a české a anglické brožurky o činnosti VÚKOZ a všem, kteří se oslav zúčastnili.