Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Knihovna je odborným informačním pracovištěm VÚKOZ s gescí na shromažďování, zpracování, uchování a šíření informací z oblasti životního prostředí, zvláště tvorby a ochrany krajiny a okrasného zahradnictví. Vytváří a buduje fond primárních a sekundárních zdrojů domácí a zahraniční literatury ve shodě se zaměřením a potřebami pracovníků VÚKOZ. Posláním knihovny je informační zabezpečení vědecké a výzkumné činnosti pracovníků VÚKOZ. Knihovna VÚKOZ je knihovnou základní se specializovaným knihovním fondem, který zpřístupňuje i odborné a ostatní veřejnosti, především studentům středních a vysokých škol. Řadu publikací této knihovny nelze najít v žádné jiné knihovně v ČR.

Poskytované služby:

  • výpůjční služby (prezenční, absenční, meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR, mezinárodní meziknihovní služby)
  • reprografické služby
  • informační služby (poradenská služba – informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny, bibliograficko-informační služba  – informace bibliografického a faktografického charakteru, přístup do bází lokálních dat, konzultační služba)
  • bezplatný přístup k internetu, místo ke studiu ve studovně

Výpůjční služby se řídí Knihovním řádem, jehož součástí je i ceník placených služeb knihovny.

Katalog knihovny je přístupný na interní síti ústavu, pro veřejnost na počítači ve studovně (přes 18 800 záznamů). Je zde také přístup do databáze HORT (databáze vybraných článků z časopisů a sborníků z fondu VÚKOZ – ca 28 000 záznamů). Ve studovně je také k dispozici internet a periodika aktuálního roku – v roce 2017 je to 30 titulů českých a 26 titulů zahraničních periodik.

Ve fondu periodik je i řada vzácných, historicky cenných časopisů z konce 19. a začátku 20. století. Informace o všech, i v minulosti odebíraných periodikách lze najít v Souborném katalogu na webových stránkách Národní knihovny (http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=base-list).

 

Novinky v knihovním fondu knihovny 

 

Ediční činnost
VÚKOZ vydává různé sborníky, metodiky a monotematické publikace. Pracovnice knihovny zajišťují prodej těchto publikací přímo v knihovně (pouze na fakturu) či je posílají na dobírku .

  

Aktuální nabídka publikací vydaných VÚKOZ

 

Otevírací doba knihovny
středa, čtvrtek, pátek: 7.30 – 11.30, po telefonické domluvě (296 528 334) každý den do 14 hod.

V ÚTERÝ 9. LEDNA 2018 BUDE KNIHOVNA UZAVŘENA.

 

 

 

Kontakty:
Ing. Jana Dostálková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 296 528 334
Eva Obdržálková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 296 528 335