Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Jelen Jakub, RNDr.

Funkce/Function: výzkumný pracovník

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 252

Další údaje:

Odborné zaměření: historická a kulturní geografie, krajina, GIS

Životopis:

Vzdělání:
RNDr. (krajina a společnost), 2017, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Mgr. (GIS a krajina), 2015, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Bc. (geografie střední Evropy), 2013, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zaměstnání:
2016 – dosud: Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha (učitel odborných předmětů)
2017 – dosud: Univerzita Karlova, Praha (vědecký pracovník)
2017 – dosud: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (vědecký pracovník)

Výzkumné projekty (granty):
Rozvoj a inovace studijních oborů geografického vzdělávání na PřF UK v Praze, 2016–2018.
GA ČR č. P404/12/1112 Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních Čech", 2013

Publikační činnost:

JELEN, J., SVOBODOVÁ, R. (2014): Přeshraniční naučná stezka Jáchymov – Schneeberg a Hornický skanzen. In: Grenzraum 2.0/Příhraničí 2.0. Spolupráce a inovativní ideje v česko-saském příhraničí. Chemnitz, 421 s. ISBN: 978-3-9814619-8-5.

JELEN, J., MATĚJČEK, T. (2016): Anthropogenic river alterations and their effects on the flood situations (Bílina River case study). AUC Geographica, 51(1), 97–111.

JELEN, J.; KUČERA, Z. (2017): Dědictví (nejen uranové) těžby na Jáchymovsku. Geografické rozhledy, 26 (3), s. 38–40.

JELEN, J; KUČERA, Z. (2017): Approaches to identification and interpretation of mining heritage: the case of the Jáchymovsko area, Ore Mountains, Czechia. Hungarian Geographical Bulletin, 66 (4), s. 321–336.

JELEN, J., KUČERA, Z. (2016): The Heritage of the Mining Landscape of Jáchymovsko [Dědictví montánní krajiny Jáchymovska] (poster v rámci výstavy: Chromý, P.; Semian, M.; Semotanová, E. a kol. (2016): Regions through Space and Time. [Regiony v čase a prostoru]. Výzkumné centrum historické geografie, Přírodovědecká fakulta UK, Historický ústav AV ČR, Praha.