Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Černý Karel, Mgr., Ph.D.

Funkce/Function: vedoucí odboru

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 232

Další údaje:

 

Odborné zaměření

Phytophthora – invazní patogeny dřevin – krajinná patologie – ochrana dřevin

 

Odborný životopis

2012 - vedoucí Odboru biologických rizik

2012 - 2013 - pedagog, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská

2008 - 2014 - doktorské studium, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

2004 - výzkumný pracovník, VÚKOZ, v.v.i.

2000 - 2004 - odborný pracovník, AOPK ČR

1990 - 1996 - magisterské studium, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

 

Projekty

(Podrobnější informace o projektech naleznete po kliknutí na název projektu)

2017 – 2020 - TH02030722 - Kontaminace sadebního materiálu dřevin nepůvodními invazními patogeny r. Phytophthora jako významné riziko pro lesní ekosystémy ČR a jeho eliminace

2017 – 2020 - TH02030521 - Identifikace a rozšíření patogenů rodu Phytophthora v ovocných výsadbách a vývoj metody integrované ochrany

2015 - 2017 - LD15148 - Invaze Gemmamyces piceae v ČR. Rozšíření patogenu, jeho význam a epidemiologie choroby (zodpovědný řešitel)

2013 - 2017 - NAKI DF13P01OVV09 - Průzkum a zmapování půdních charakteristik, znečištění prostředí a výskytu patogenů dřevin v areálu Veltruského zámku (NKP) jako podklady pro efektivní obnovu vegetačních ploch a jejich funkcí v historické kulturní krajině (spoluřešitel)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220219 - Ekonomické aspekty invaze Phytophthora alni v průběhu klimatické změny (zodpovědný řešitel)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220218 - Vývoj efektivních opatření eliminujících dopad invaze Chalara fraxinea v lesním školkařství a v navazujících aspektech lesního a vodního hospodářství (spoluřešitel)

2009 - 2013 - NAZV QI92A207 - Obnova a dlouhodobý přírodě blízký management břehových porostů vodních toků (zodpovědný řešitel)

2011 - 2012 - COST LD11021 - Rozšíření, populační struktura a patogenicita cizího invazního organismu Phytophthora cactorum v ČR (zodpovědný řešitel)

2007 - 2011 - NAZV QH71273 - Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách (zodpovědný řešitel)

2007 - 2011 - VaV SP-2d1-36-07 - Edifikátory a změny ve struktuře břehových porostů podsvazu Alnenion glutinoso-incanae Oberd. s dominantní olší v podmínkách katastrofických záplav a biologické invaze (zodpovědný řešitel)

2007 - 2011 - MZP0002707301 - Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti (spoluřešitel)

 

Publikační činnost

Publikace v mezinárodních časopisech

ČERNÝ, K., HRABĚTOVÁ, M., SVOBODOVÁ, I., MRÁZKOVÁ, M., KOWALSKI, T. (accepted). Eutypella parasitica naturalised in Bohemian and Polish Silesia. Forest Pathology.

HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK D. & KOUKOL, O. (2017): Fungal endophytes in ash shoots – diversity and inhibition of Hymenoscyphus fraxineus. Baltic Forestry, 23.

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ROMPORTL, D., PEŠKOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2017): Environmental and silvicultural characteristics influencing the extent of ash dieback in forest stands. Baltic Forestry, 23.

HRABĚTOVÁ, M., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D., HAVRDOVÁ, L. (2017): Efficacy of fungicides on the in vitro growth of Hymenoscyphus fraxineus and their potential control of ash dieback in the forest nurseries. Forest Pathology, doi 10.1111/efp.12311. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12311/abstract.

KELNAROVÁ, I., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D., KOUKOL, O. (2017): Widespread latent infection of Cryptostroma corticale in asymptomatic Acer pseudoplatanus as a risk for its urban plantations. – Forest Patholology.

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2016): Potential risk of occurrence of Phytophthora alni in forests of the Czech Republic. Journal of Maps 2016 (12): 280–284. DOI: 10.1080/17445647.2016.1198996. WWW: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2016.1198996.

ČERNÝ, K., PEŠKOVÁ, V., SOUKUP, F., HAVRDOVÁ, L., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D. & HRABĚTOVÁ, M. (2016): Gemmamyces bud blight of Picea pungens: A sudden disease outbreak in Central Europe. – Plant Pathology, DOI: 10.1111/ppa.12513. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppa.12513/abstract

HAVRDOVÁ, L., NOVOTNÁ, K., ZAHRADNÍK, D., BURIÁNEK, V., PEŠKOVÁ, V., ŠRŮTKA, P., ČERNÝ, K. (2016): Differences in susceptibility to ash dieback in Czech provenances of Fraxinus excelsior. – Forest Pathology, early view. doi: 10.1111/efp.12265. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12265/abstract

HRABĚTOVÁ, M., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D., HAVRDOVÁ, L. (2016): Efficacy of fungicides on Hymenoscyphus fraxineus and their potential for control of ash dieback in forest nurseries. Forest Pathology 2016: 1–9. DOI: 10.1111/efp.12311.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K., ČERNÝ, K. (2016): Variation in Alnus glutinosa susceptibility to Phytophthora ×alni infection and its geographic pattern in the Czech Republic. Forest Pathology 15 (46): 3–10. DOI: 10.1111/efp.12205. WWW: WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12205/full

KOUKOL, O., KELNAROVÁ, I. & ČERNÝ, K. (2015): Recent observations of sooty bark disease of sycamore maple in Prague (Czech Republic) and the phylogenetic placement of Cryptostroma corticale. – Forest Pathology, 45/1: 21–27. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12129/full

HEJNÁ, M., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L. & MRÁZKOVÁ, M. (2014): First report of Phytophthora hedraiandra causing rhododendron dieback and root rot of common beech in the Czech Republic. – Plant Disease, 98/10: 1434.

KOUKOL, O., KELNAROVÁ, I. & ČERNÝ, K. (2014): Recent observations of sooty bark disease of sycamore maple in Prague (Czech Republic) and the phylogenetic placement of Cryptostroma corticale. – Forest Pathology, Early View. DOI: 10.1111/efp.12129.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L. & HEJNÁ, M. (2013): Occurrence of Phytophthora multivora and Phytophthora plurivora in the Czech Republic. – Plant Protection Science, 49/4: 155–164.

ŠTĚPÁNKOVÁ, P., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., HANÁČEK, P. & TOMŠOVSKÝ, M. (2013): Identification of Phytophthora alni subspecies and their distribution in river system in the Czech Republic. – Plant Protection Science, 49, Special Issue: S3–S10.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. (2012): Winter Survival of Phytophthora alni subsp. alni in Aerial Tissues of Black Alder. – Journal of Forest Science, 58/7: 328–336.

ČERNÝ, K., FILIPOVÁ, N., STRNADOVÁ V. (2012): Influence of low temperature and frost duration on Phytophthora alni subsp. alni viability. – Forest Systems, 21/2: 337–342.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K. & ČERNÝ, K. (2012): Factors affecting the development of Phytophthora alni ssp. alni in Alnus glutinosa L. – Journal of Forest Science, 58/3: 123–130.

BENETKA, V., ČERNÝ, K., PILAŘOVÁ, P. & KOZLÍKOVÁ, K. (2011): Effect of Melampsora larici-populina on growth and biomass yield of eight clones of Populus nigra. – Journal of Forest Science, 57/2: 41–49.

ČERNÝ K., TOMŠOVSKÝ M., MRÁZKOVÁ M. & STRNADOVÁ V. (2011): The Present State of Knowledge of Phytophthora spp. Diversity in Forest and Ornamental Woody Plants in the Czech Republic. – New Zealand Journal of Forestry, 41S: S75–S82.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M. & STRNADOVÁ, V. (2011): Phytophthora plurivora T. Jung & T. I. Burgess and other Phytophthora Species Causing Important Diseases of Ericaceous Plants in the Czech Republic. – Plant Protection Science, 47/1: 13–19.

ČERNÝ, K. & STRNADOVÁ, V. (2010): Phytophthora Alder Decline: Disease Symptoms, Causal Agent and its Distribution in the Czech Republic. – Plant Protection Science, 46/1: 12–18.

GREGOROVÁ, B., ČERNÝ, K., HOLUB, V. & STRNADOVÁ, V. (2010): Effects of climatic factors and air pollution on damage of London plane (Platanus hispanica Mill.). – Horticultural Science, 37/3: 109–117.

HOLUB, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., MRÁZKOVÁ, M., GREGOROVÁ, B. & GABRIELOVÁ, Š. (2010): The survey of some factors affecting bark lesion development caused by Phytophthora cactorum on common beech and other broadleaved trees. – Journal of Forest Science, 56/3: 93–100.

MRAZKOVA, M., CERNY, K., TOMSOVSKY, M., HOLUB, V., STRNADOVA, V., ZLATOHLAVEK, A. & GABRIELOVA, S. (2010): First Report of Root Rot of Pedunculate Oak and Other Forest Tree Species Caused by Phytophthora plurivora in the Czech Republic. – Plant Disease, 94/2: 272.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., HOLUB, V. & GREGOROVÁ, B. (2010): The effects of flooding and Phytophthora alni infection on black alder. – Journal of Forest Science, 56/1: 41–46.

CERNY, K., STRNADOVA, V., GREGOROVA, B., HOLUB, V., TOMSOVSKY, M., MRAZKOVA, M. & GABRIELOVA, S. (2009): Phytophthora cactorum causing bleeding canker of common beech, horse chestnut, and white poplar in the Czech Republic. – Plant Pathology, 58/2: 4.

CERNY, K., GREGOROVA, B., STRNADOVA, V., HOLUB, V., TOMSOVSKY, M. & CERVENKA, M. (2008): Phytophthora alni causing the decline of black and gray alders in

the Czech Republic. – Plant Pathology, 57/2: 370

CERNY, K., MALINOVA, M., TOMSOVSKY, M., STRNADOVA, V., HOLUB, V., MRAZKOVA, M. & GABRIELOVA, S. (2008): First report of Phoma exigua var. populi causing canker of twigs and shoots of poplar in the Czech Republic. Plant Disease, 92/10: 1473.

MRAZKOVA, M., CERNY, K., GABRIELOVA, S. & TOMSOVSKY, M. (2007): The First Report of Leaf Spot, Shoot Blight, Stem and Collar Canker of Rhododendron spp. Caused by Phytophthora citricola in the Czech Republic. – Plant Disease, 91/11: 1515.

 

Ostatní publikace

ČERNÝ, K. (2016): Nepůvodní invazní patogeny dřevin – výzva nebo předem ztracený boj? Živa 2016: 286–291.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., ZÝKA, V., HRABĚTOVÁ, M., SVOBODOVÁ, I. (2016): Významný patogen javorů bradavkatka parazitická Eutypella parasitica R. W. Davidson & R. C. Lorenz v ČR. – Rostlinolékař, 6/2016: 26–29.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství 2016 (8): 1–5.

KELNAROVÁ, I., KOUKOL, O. & ČERNÝ, K. (2016): Sazná nemoc kůry – hrozba pro naše kleny? Živa 2016: 14–17.

ČERNÝ, K., HEJNÁ, M., HAŇÁČKOVÁ, Z. & MRÁZKOVÁ, M. (2015): Phytophthora spp. invasions in post-communist economies – the example of the Czech Republic. In: Sutton, W., Reeser, P.W. & Hansen, E.M. (tech coords.) Proceedings of the 7th meeting of the International Union of Forest Research Organization (IUFRO) Working Party S07.02.09: Phytophthoras in forests and natural ecosystems, Esquel. 35–37.

ČERNÝ, K., FILIPOVÁ, N. & STRNADOVÁ, V. (2015) Climate change can affect the impact of Phytophthora alni subsp. alni – In: Sutton, W., Reeser, P.W. & Hansen, E.M. (tech coords.) Proceedings of the 7th meeting of the International Union of Forest Research Organization (IUFRO) Working Party S07.02.09: Phytophthoras in forests and natural ecosystems, Esquel. 115–117.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HEJNÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., & ROMPORTL, D. (2015): Economical losses caused by Phytophthora alni in riparian stands. Typological study of Vltava River basin (Czech Republic), 118–120. – In: Sutton, W., Reeser, P.W. & Hansen, E.M. (tech coords.) Proceedings of the 7th meeting of the International Union of Forest Research Organization (IUFRO) Working Party S07.02.09: Phytophthoras in forests and natural ecosystems, Esquel. 118–120.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., ROMPORTL, D., MRÁZKOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M, MODLINGER, R. & PEŠKOVÁ V. (2015): Factors affecting Phytophthora alni distribution in State Forests of the Czech Republic. – In: Sutton, W., Reeser, P.W. & Hansen, E.M. (tech coords.) Proceedings of the 7th meeting of the International Union of Forest Research Organization (IUFRO) Working Party S07.02.09: Phytophthoras in forests and natural ecosystems. Esquel. 121–123.

ČERNÝ, K., PEŠKOVÁ, V. & MODLINGER, R. (2015): Rozšíření fytoftorového onemocnění olší v lesních porostech ČR – předběžné výsledky. – Zprávy lesnického výzkumu 60/4: 201–211.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., HRABĚTOVÁ, M., STRNADOVÁ, V., ROMPORTL, D., HAVRDOVÁ, L., HAŇÁČKOVÁ, Z., NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P., LOSKOTOVÁ, T. & PEŠKOVÁ, V. (2015): Invaze houbových patogenů – riziko pro lesní hospodaření v ČR? – In: Invazní škodlivé organismy v lesích ČR. Sborník příspěvků. ČLS, Praha. 31–45.

ČERNÝ, K. (2014): Invazní patogeny ovlivňující zdravotní a technický stav břehových porostů a jejich funkce. – In: Vodní toky 2014. Sborník z konference. Hradec Králové. 117–122.

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D. & ČERNÝ, K. (2014): Environmental factors affecting the impact of ash dieback. COST FRAXBACK September 15th – 18th 2014, Palanga, Lithuana. Participants, Program and Abstracts. 3–4 p.

HAVRDOVÁ L., ZÁBRANSKÝ P. & ČERNÝ K. (2014): Extrémní rozvoj nekrózy jasanu v břehových porostech je podmíněn vysokou vlhkostí jejich prostředí. – Vodní Hospodářství, 64(11): 1–4.

ČERNÝ K., HEJNÁ M., KOLÁŘOVÁ Z., MRÁZKOVÁ M. & ROMPORTL D. (2013): Přehled vybraných nepůvodních patogenů dřevin ČR. – Zpravodaj ochrany lesa, 17: 43–53.

ČERNÝ K., STRNADOVÁ V., BAROŠ A., HOLUB V. & VELEBIL J. (2013): Zdravotní stav břehových porostů a významná fytopatologická rizika. – In: Baroš A. (ed.) Břehové porosty vodních toků. Sborník ze semináře, 19. 11. 2013, Průhonice. 57–65.

ČERNÝ, K, STRNADOVÁ, V. & ROMPORTL, D. (2013): Landscape typology of Vltava River Basin and impact of Phytophthora alni subsp. alni invasion. – In: Lebeda, A. & Burdon, J.J. (eds.): 1st. International Conference Wild Plant Pathosystems. Conference Proceedings. 2.-5.7. 2013. UPOL, Olomouc. 85–86.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & PEŠKOVÁ, V. (2013): Phytophthora alni Brasier et S.A. Kirk. Plíseň olšová. – Lesnická práce 92/6, Příloha, 4 p.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2013): Nekróza jasanu – přehled současných znalostí. – Zpravodaj ochrany lesa, 17: 54-61.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2013): Význam vlhkosti vzduchu v epidemiologii nekrózy jasanu – předběžné výsledky výzkumu. – Zprávy lesnického výzkumu, 58/4: 347-352.

HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. & PEŠKOVÁ, V. (2013) Hymenoscyphus pseudoalbidus V. Queloz, C. R. Grünig, R. Berndt, T. Kowalski, T. N. Sieber et O. Holdenrieder (anamorfa Chalara fraxinea T. Kowalski). Nekróza jasanu. – Lesnická práce, 92/6, Příloha, 4 p.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2012): Invaze Chalara fraxinea v CHKO Lužické hory – předběžné výsledky výzkumu. – Acta Průhoniciana, 100: 137–145.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2010): Vývoj poškození platanu javorolistého v městském prostředí – I. Zahradnictví, 9/8: 52–54.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2010): Vývoj poškození platanu javorolistého vlivem imisí a houby Apiognomonia veneta – II. napadení městském prostředí II. – Zahradnictví, 9/9: 44–46.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2010): Vývoj poškození platanu javorolistého vlivem klimatických změn – III. – Zahradnictví, 9/10: 53–55.

ČERNÝ, K. & MRÁZKOVÁ, M. (2009): Patogenní mikroskopické houby a houbové organismy v zahradních substrátech. – Zahradnictví, 8/2: 54–56.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., TOMŠOVSKÝ, M., HOLUB, V. & GABRIELOVÁ, S. (2008): Phytophthora cambivora causing ink disease of sweet chestnut recorded in the Czech Republic. – Czech Mycology, 60/2: 267–276.

STRNADOVÁ V., ČERNÝ K. & GABRIELOVÁ Š. (2008): Phytophthora alni a povodně – dva hlavní faktory zodpovědné za chřadnutí olší v ČR. – Lesnická Práce, 87/2: 20–21.

ČERNÝ, K. (2007): Mikroskopické parazitické houby dřevin – opomíjený fenomén v ochraně a tvorbě životního prostředí. In Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 199–202.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & MRÁZKOVÁ, M. (2007): Grafióza jilmů v ČR – fytopatologické a ekologické souvislosti. In Dreslerová et Packová /ed./ Ohrožené dřeviny České republiky. Geobiocenologické spisy, 12: 30–43.

ČERNÝ, K., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & GREGOROVÁ, B. (2007): Potenciální riziko ohrožení populací vzácných druhů rodu Sorbus environmentálními a antropogenními faktory se zřetelem na působení patogenních organismů. In Dreslerová et Packová /ed./ Ohrožené dřeviny České republiky. Geobiocenologické spisy, 12: 44–50.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V. & ZLATOHLÁVEK, A. (2007): Regulace patogenů z r. Phytophthora parazitujících na dřevinách. – Rostlinolékař, 18/1: 11–14.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., ČERNÝ, K & STRNADOVÁ, V. (2007): Vliv klimatických změn a stanovištních podmínek na dlouhodobý vývoj zdravotního stavu populací různých druhů dřevin. In Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 203–206.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & KLOUDOVÁ, K. (2007): Ochrana a péče o cenné dřeviny jakožto genetické zdroje (Conservation and Care of Woody Species as Valuable Genetic Resources). In Roudná M., Dotlačil L. et al. (2007): Genetické zdroje – význam, využívání a ochrana. MŽP, Praha, s. 64–87.

HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & ČERNÝ, K. (2007): Chřadnutí jeřábů v České republice se zřetelem na Sorbus aucuparia L. In Bláha, L. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Sborník příspěvků z konference 21.3.-22.3. 2007 Praha-Ruzyně. Praha: VÚRV Praha-Ruzyně, ČZU Praha, s. 98–102.

HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & ČERNÝ, K. (2007): Chřadnutí jeřábů v České republice se zřetelem na Sorbus aucuparia L. – Acta Průhoniciana, 86: 39–46.

HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & ČERNÝ, K. (2007): Chřadnutí jeřábů v České republice se zřetelem na Sorbus aucuparia L. – Rostlinolékař, 18/3: 25–27.

MRÁZKOVÁ, M. & ČERNÝ, K. (2007): Seznam kmenů druhů r. Phytophthora uchovávaných ve sbírce oddělení fytopatologie výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. – Acta Průhoniciana, 86: 69–76.

MRÁZKOVÁ, M. & ČERNÝ, K. (2007): Usychání výhonů a hniloba plodů borůvek a brusinek způsobená houbou Diaporthe vaccinii Shear. – Rostlinolékař, 18/3, Příloha karanténní organismy.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K. & GABRIELOVÁ, Š. (2007): Významné choroby rododendronů a azalek způsobované mikroskopickými parazitickými houbami. In Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 209–212.

STRNADOVÁ, V., BREJCHOVÁ, P. & ČERNÝ, K. (2007): Olše lepkavá, Alnus glutinosa (L.) Gaertn. a její chřadnutí na modelovém příkladu břehových porostů řeky Lomnice. – Acta Průhoniciana, 86: 15–38.

STRNADOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2007): Současné poškození břehových porostů olší z pohledu ochrany krajiny. In Dreslerová et Packová /ed./ Ohrožené dřeviny České republiky. Geobiocenologické spisy, 12: 180–183.

VOTRUBA, R., KLOUDOVÁ, K., ŠEDIVÁ, J. & ČERNÝ, K. (2007): Interspecific hybridization of Chrysanthemums aimed at resistence to Septoria chrysanthemella Sacc.. In Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 253–256.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V. & HOLUB, V. (2006): Patogeny z r. Phytophthora na dřevinách v ČR. – Mykologické Listy, 97/31–32.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V. & HOLUB, V. (2006): Rod Phytophthora na dřevinách - nálezy v roce 2005. In Kapitola P., Baňař P. (eds.) Škodliví činitelé v lesích Česka 2005/2006.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V. & MRÁZKOVÁ, M. (2006): Poznámky k metodice odběru vzorků dřevin pro fytopatologické vyšetření s důrazem na choroby houbového původu. – Rostlinolékař, 17/4: 27–29.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., SEKELEZOVÁ, D., STRNADOVÁ, V. & GABRIELOVÁ, Š. (2006): Choroby rododendronů způsobené houbovými patogeny – rakoviny větví a kmenů. – Rostlinolékař, 17/5: 17–19.

GREGOROVÁ, B., ČERNÝ, K., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., ROM, J., ŠUMPICH, J. & KLOUDOVÁ, K. (2006): Poškození dřevin a jeho příčiny. Praha, AOPK ČR, VÚKOZ, 504 s.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., GABRIELOVÁ, Š., STRNADOVÁ, V. & SEKELEZOVÁ, D. (2006): Choroby rododendronů způsobené houbovými patogeny – listové skvrnitosti způsobené askomycety a deuteromycety. – Rostlinolékař, 17/6: 13–15.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., BREJCHOVÁ, P., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. & GABRIELOVÁ Š. (2006): Chřadnutí olší v České republice – role Phytophthora alni a povodní v r. 2002. – Mykologické Listy, 97: 46–47.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V., GABRIELOVÁ, Š., ZLATOHLÁVEK, A. & MRÁZKOVÁ, M. (2005): Rod Phytophthora na lesních dřevinách. – Lesnická Práce, 84/12: 25–27.

ČERNÝ, K., ŠVECOVÁ, A., GREGOROVÁ, B. & HOLUB, V. (2004): Vybrané mikroskopické a dřevokazné houby zjištěné oddělením dendrologie a památných stromů AOPK ČR na území ČR v letech 2000 – 2002. II. Nálezy mimo chráněná území. – Mykologické Listy, 87: 18–24.

ČERNÝ, K., ŠVECOVÁ, A., GREGOROVÁ, B. & HOLUB, V. (2004): Vybrané mikroskopické a dřevokazné houby zjištěné oddělením dendrologie a památných stromů AOPK ČR na území ČR v letech 2000 – 2002. II. Nálezy mimo chráněná území (dokončení). – Mykologické Listy, 88: 16–19.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. & STRNADOVÁ, V. (2003): First finds of „alder-Phytophthora“ in the Czech Republic. – Czech Mycology, 55/4: 291–296.

ČERNÝ, K., ŠVECOVÁ, A., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. (2003): Vybrané mikroskopické a dřevokazné houby zjištěné oddělením dendrologie a památných stromů AOPK ČR na území ČR v letech 2000 – 2002. I. Nálezy v chráněných územích. – Mykologické Listy, 86: 20–29.

GREGOROVÁ B., ČERNÝ K. (2003): Chřadnutí olší ve světě a u nás. –Zprávy Lesnického Výzkumu, 48/2–3: 123–124.

GREGOROVÁ B., ČERNÝ K., STRNADOVÁ V., ČERVENKA M. & HOLUB V. (2003): Chřadnutí olší v České republice. – Lesnická Práce, 82: 13–15.

 

Aplikované výstupy

HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. (2017): Symptomatologie nekrózy jasanu. Certifikovaná metodika VÚKOZ, v.v.i., 4/2017–056, QJ1220218 a QI92A207. Certifikace Mze, č.j. 30179/2017-MZE-16222/M143. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 40 s. ISBN: 978-80-87674-20-8.
Metodika ke stažení zde ( 4,5 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. (2016): Identifikace invazibilních oblastí, stanovišť a porostů jako základ dlouhodobého managementu fytoftorové hniloby olší. Certifikovaná metodika. QJ1220219, v certifikačním řízení. 28 s.
Metodika ke stažení zde ( 1,3 MBpdf ico).

ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., ZLATNÍK, V., HRABĚTOVÁ, M. (2016): Pěstování jasanu v prostředí s výskytem Hymenoscyphus fraxineus. Certifikovaná metodika VÚKOZ, v.v.i., 4/2016–056, QJ1220218. Certifikace Mze: 30. 12. 2016, č.j. 73910/2016-MZE-16222/M140. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 52 s. ISBN: 978-80-87674-18-5, ISBN 978-80-88184-05-8.
Metodika ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (31398/2016-MZE-16222/MAPA651). 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 9,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (31392/2016-MZE-16222/MAPA650). 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 2,2 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., ZAHRADNÍK, D. (2016): Predikce potenciálních dlouhodobých ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem VÚKOZ, v. v. i. č. MAPA4/2016-056. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 23. 11. 2016 osvědčením 67347/2016-MZE-16222/MAPA661. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 18 s. ISBN: 978-80-87674-16-1.
Mapa ke stažení zde ( 8,5 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D. (2016): Současné rozšíření fytoftorové hniloby olší v břehových porostech povodí Vltavy. Specializovaná mapa s odborným obsahem VÚKOZ, v. v. i. č. MAPA5/2016-056. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 23. 11. 2016 osvědčením 67348/2016-MZE-16222/MAPA662. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 18 s. ISBN: 978-80-87674-17-8.
Mapa ke stažení zde ( 2,1 MB pdf ico).

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ČERNÝ, K., CHUMANOVÁ, E., ROMPORTL, D. & PEŠKOVÁ, V. (2016): Mapa potenciálního poškození lesních porostů ČR nekrózou jasanu. Specializovaná mapa s odborným obsahem VÚKOZ, v.v.i., QJ1220218. Certifikace Mze: 2. 11. 2016, č.j. 60487/2016-MZE-16222/MAPA656. VÍKOZ. v.v.i., Průhonice, 28 s. ISBN 978-80-87674-15-4.
Mapa ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V. & STRNADOVÁ, V. (2015): Mapa potenciálního rizika výskytu a škod způsobených Phytophthora ×alni v lesních porostech ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 8.12.2015 MZe (č.j. 66448/2015-MZE-16222/MAPA627). 16 p.
Mapa ke stažení zde ( 12,4 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., VELEBIL, J., BAROŠ, A. & BULÍŘ, P. (2013): Obnova a dlouhodobá péče o břehové porosty v povodí Vltavy. Certifikovaná metodika VÚKOZ, v.v.i., 4/2013-056, QI92A207. Certifikace MZe: 20.11. 2013, čj. 77365/2013-MZE-16222/M70. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 135 s. ISBN: 978-80-85116-99-1.
Metodika ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., LOSKOTOVÁ, T. (2012): Břehové porosty Mastníku, návrh obnovy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI 92A207. Certifikace 19.2.2013 MZe (č.j. 9487/2013-MZE-16222/MAPA595). 76 s.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & FILIPOVÁ, N. (2011): Identifikace symptomů napadení dřevin a okrasných rostlin patogeny z rodu Phytophthora de Bary. Certifikovaná metodika 6/2011-056. QH71273. VaV SP-2d1/36/07. Certifikace 21.3.2012 MZE (čj. 53997/2012-MZE-16222/M40). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 37 s.

ČERNÝ, K. & STRNADOVÁ, V. (2011): Onemocnění olší způsobené druhem Phytophthora alni Brasier & S.A. Kirk – management napadených porostů. Certifikovaná metodika 5/2011-056. VaV SP-2d1/36/07. Certifikace 30.4.2012 MŽP (čj. 31987/ENV/12, 1998/610/12). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 31 s.

ČERNÝ K., STRNADOVÁ V ., HRUBÁ T. (2011): Rozšíření fytoftorového onemocnění olší v České republice. Specializovaná mapa s odborným obsahem, výstup grantu NAZV č. QI 92A207. Certifikace 18. 3. 2011 MZe (č.j. 54683/2011-MZE). 4 s.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & MRÁZKOVÁ, M. (2010): Onemocnění olší způsobené druhem Phytophthora alni Brasier & S.A. Kirk – identifikace choroby, odběr vzorků. Certifikovaná metodika 4/2011-056. VaV SP-2d1/36/07. Certifikace 1.2.2011 MŽP (čj. 6405/ENVV/11, 110565/ENV/10). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 26 s.