Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Novotná Kateřina, Ing., Ph.D.

Funkce/Function: výzkumný pracovník

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 378

Další údaje:

Odborné zaměření

Topol černý – inbrední deprese – Melampsora larici-populina - Phytophthora alniChalara fraxinea

 

Odborný životopis

2008 – nyní - výzkumný pracovník, VÚKOZ, v.v.i. (03/2015–09/2015 rodičovská dovolená)

2008 – 2013 - doktorské studium, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská (disertační práce: Studium inbrední deprese v souboru příbuzných jedinců u topolu černého)

2003 – 2008 - magisterské studium, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská (diplomová práce: Hodnocení semenného sadu třešně ptačí (Prunus avim L.) na LS LČR Lužná)

 

Projekty

(Podrobnější informace o projektech naleznete po kliknutí na název projektu)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220218 - Vývoj efektivních opatření eliminujících dopad invaze Chalara fraxinea v lesním školkařství a v navazujících aspektech lesního a vodního hospodářství (spoluřešitel)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220219 - Ekonomické aspekty invaze Phytophthora alni v průběhu klimatické změny (spoluřešitel)

2009 - 2013 - NAZV QI92A207 - Obnova a dlouhodobý přírodě blízký management břehových porostů vodních toků (spoluřešitel)

2007 - 2011 - MZP0002707301 - Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti (spoluřešitel)

MŠMT 2B06131 - Nepotravinářské využití biomasy v energetice (spoluřešitel)
MŠMT 2B06132 - Biodiverzita a energetické plodiny (spoluřešitel)

 

Profesní sdružení

2014 - Management Committee substitute member of COST Action FP1301 „Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests - an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector (EuroCoppice)“
Scientific Committee member: 2014 IUFRO Forest Tree Breeding Conference, 25.-29. 8. 2014 Praha, Česká republika

 

Publikační činnost

Článek v časopise s IF

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K. & BENETKA, V. (2016): Variation in resistence to the rust fungus Melampsora larici-populina Kleb. in Populus nigra L. in the Czech Republic. – iForest, 9: 146–153. doi: 10.3832/ifor1458-008.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K., ČERNÝ, K. (2016): Variation in Alnus glutinosa susceptibility to Phytophthora ×alni infection and its geographic pattern in the Czech Republic. – Forest Pathology, 46/1: 3–10. doi: 10.1111/efp.12205.

HAVRDOVÁ, L., NOVOTNÁ, K., ZAHRADNÍK, D., BURIÁNEK, V., PEŠKOVÁ, V., ŠRŮTKA, P., ČERNÝ, K. (2016): Differences in susceptibility to ash dieback in Czech provenances of Fraxinus excelsior. – Forest Pathology, early view. doi: 10.1111/efp.12265. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12265/abstract.

BENETKA V., NOVOTNÁ K. & ŠTOCHLOVÁ P. (2014): Biomass production of Populus nigra L. clones grown in short station coppice systems in free different environments over four rotations. – iForest, 7: 233–239. doi: 10.3832/ifor1162-007.

NOVOTNÁ K., ŠTOCHLOVÁ P. (2013): Aspect of sexual reproduction in rare monoecious Populus nigra var. nigra trees. – Silvae Genetica, 62/3: 117–124.

BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P. (2012): Wild populations as a source of germplasm for black poplar (Populus nigra L.) breeding programmes. – Tree Genetics and Genomes, 8/5: 1073–1084.

 

Článek v recenzovaném časopise bez IF

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství. 2016 (8): 1–5.

NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P. (2012): Selection of the best method for vegetative propagation of mature Alnus glutinosa (L.) Gaertn. trees resistant to Phytophthora alni. – Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 60/1: 105–109.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K. & ČERNÝ, K. (2012): Factors affecting the development of Phytophthora alni ssp. alni in Alnus glutinosa L. – Journal of Forest Science, 58/3: 123–130.

NOVOTNÁ, K., KOBLIHA, J. & LUKÁŠOVÁ, M. (2012): Výskyt spontánního inbreedingu a inbredni deprese u malé populace Populus nigra L. – Acta Pruhoniciana, 100: 161–166.

BENETKA, V., ČERNÝ, K., PILAŘOVÁ, P. & KOZLÍKOVÁ, K. (2011): Effect of Melampsora larici-populina on growth and biomass yield of eight clones of Populus nigra. – Journal of Forest Science, 57/2: 41–49.

BENETKA, V., KOZLÍKOVÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P. (2011): Nové klony topolu černého (Populus nigra L.) pro kultury s krátkou dobou obmýtí. – Acta Pruhoniciana, 97: 33–38.

BENETKA, V., PILAŘOVÁ, P. & KOZLÍKOVÁ, K. (2009): Rozbor výnosového potenciálu topolu černého v průběhu tří sklizní při různém sponu rostlin. – Acta Pruhoniciana, 92: 13–17.

BENETKA, V., KOZLÍKOVÁ, K. & PILAŘOVÁ, P. (2008): Srovnání energetické produkce výmladkové kultury topolu s jednoletými plodinami v bramborářské výrobní oblasti. – Acta Pruhoniciana, 89: 79–82.

 

Aplikované výstupy

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (31398/2016-MZE-16222/MAPA651). 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 9,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (31392/2016-MZE-16222/MAPA650). 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 2,2 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., ZAHRADNÍK, D. (2016): Predikce potenciálních dlouhodobých ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem VÚKOZ, v. v. i. č. MAPA4/2016-056. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 23. 11. 2016 osvědčením 67347/2016-MZE-16222/MAPA661. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 18 s. ISBN: 978-80-87674-16-1.
Mapa ke stažení zde ( 8,5 MB pdf ico).

 

Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda

Odrůda Populus nigra ‘Achilles’, PPN25576, osvědčení 44/2015 ze dne 5. 10. 2015 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Odrůda Populus nigra ‘Rosice’, PPN25577, osvědčení 45/2015 ze dne 5. 10. 2015 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Odrůda Populus nigra ‘Herkules’, PPN20594, osvědčení 43/2014 ze dne 14. 4. 2014 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Odrůda Populus nigra ‘Smilkov’, PPN21948, osvědčení 63/2013 ze dne 9. 12. 2013 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P.)

Odrůda Populus nigra ‘Průhonice’, PPN14111, osvědčení 57/2010 ze dne 15. 12. 2010 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K.)