Významné publikace
Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Zobrazen je kompletní textový výpis seznamu publikací (úplné citace). Pokud chcete výpis publikací třídit filtrem např. dle roku nebo jména autora, klikněte prosím zde (některé citace jsou z důvodu délky zkráceny; někde jsou přednostně uvedeni jen domácí autoři; úplné znění citace včetně případných příloh k citaci - PDF, JPG atd. - získáte po rozkliknutí).

KUČA, K. (ed.), KUČOVÁ, V., SALAŠOVÁ, A., VOREL, I., WEBER, M. a kol. (2015): Krajinné památkové zóny České republiky. Národní památkový ústav, Praha, 511 s., ISBN 978-80-7480-045-0.

KUČERA. P. (editor), DOHNALOVÁ B., FLEKALOVÁ M., NOVOTNÁ Ž., SALAŠOVÁ A., SAMSONOVÁ P., SEDLÁČEK J., SMETANOVÁ D., STRÁNSKÁ M., STRÁNSKÝ M., STROBLOVÁ L., ŠANTRŮČKOVÁ M., ŠARAPATKA B., TRPÁKOVÁ L. WEBER M. (2014): Úmluva o krajině = Landscape inconvenience : důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině. Brno. Mendelova univerzita v Brně. 183 s. ISBN 978-80-7375-967-4

LIPSKÝ, Z., WEBER, M., STROBLOVÁ, L., SKALOŠ, J., ŠANTRŮČKOVÁ, M., KUČERA, Z., DOSTÁLEK, J., TRANTINOVÁ, M. (2013): Současnost a vize krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách. – Karolinum, Praha, 406 s.

VRŠKA, T., ŠAMONIL, P., UNAR, P., HORT, L., ADAM, D., KRÁL, K., JANIK, D. (2012): Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v České republice. Svazek III, Šumava a Český les – Diana, Stožec, Boubínský prales, Milešický prales = Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech Republic. Volume III, Šumava Mts. and Český les Mts. – Diana, Stožec, Boubín virgin forest, Milešice virgin forest. – Academia, Praha, 238 s.

BUSINSKÝ, R., VELEBIL, J. (2011): Borovice v České republice. Výsledky dlouhodobého hodnocení rodu Pinus L. v kultuře v České republice. – VÚKOZ, Průhonice, 180 s.

LIPSKÝ, Z., ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., SKALOŠ, J., NOVÁK, P., VÁVROVÁ, V., KUČERA, Z., KUKLA, P., STROBLOVÁ, L. DOSTÁLEK, J. (2011): Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách. – Karolinum, Praha, 202 s.

HAVLÍČKOVÁ, K. et al. (2010): Analýza potenciálu biomasy v České republice. – VÚKOZ, Průhonice, 498 s.

HRNČIAROVÁ, T., MACKOVČIN, P., ZVARA, I. et al. (2009): Atlas krajiny České republiky = Landscape atlas of the Czech Republic [kartografický dokument]. – Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice, 331 s.

HAVLÍČKOVÁ, K. et al. (2008): Rostlinná biomasa jako zdroj energie. – VÚKOZ, Průhonice, 83 s.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2008): Contents of 37 elements in moss and their temporal and spatial trends in the Czech Republic during the last 15 years. Fourth Czech bio-monitoring survey pursued in the framework of the international programme UNECE ICP-Vegetation 2005/2006. – VÚKOZ, Průhonice, 96 p.

SUCHARA, I., FLOREK, M., GODZIK, B., MAŇKOVSKÁ, B., RABNECZ, G., SUCHAROVÁ, J., TUBA, Z., KAPUSTA, P. (2007): Mapping of main sources of pollutants and their transport in the Visegrad space. Part II: Fifty Three Elements. – VÚKOZ, Průhonice, 216 s.

SUCHARA, I., FLOREK, M., GODZIK, B., MAŇKOVSKÁ, B., RABNECZ, G., SUCHAROVÁ, J., TUBA, Z., KAPUSTA, P. (2007): Mapping of main sources of pollutants and their transport in the Visegrad space. Part I: Eight toxic metals. – VÚKOZ, Průhonice, 127 s.