Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Havrdová Ludmila, M.Sc., Ph.D.

Funkce/Function: research worker

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 235

Other information:

Research interests

Invasive pathogens of non-forest trees – Hymenoscyphus fraxineusChalara fraxineaPhytophthora – disease of non-forest trees – landscape pathology

Professional biography

2010 - research worker, RILOG, Publ. Res. Inst.

2010 - 2015 - Doctoral degree, Czech Univ. of Life Sciences Prague, Faculty of Forestry and Wood Science

2005 - 2010 - Master’s degree, Czech Univ. of Life Sciences Prague, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources

1996 - 1997 - laboratory technician, MIPPO, in vitro propagation of woody plants

Projects

(More information about the projects can be found by clicking on the project name)

2015 - 2017 - COST LD15148 Invasion of Gemmamyces piceae in the Czech Republic. Distribution and importance of the pathogen and epidemiology of bud blight disease (co-investigator)

2014 - 2016 - COST LD14078 Metabolic interactions between ash tree and its new invasive fungal patogen Hymenoscyphus pseudoalbidus (co-investigator)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220218 The development of effective measurements eliminating the impact of Chalara fraxinea in forest nursery and in subsequent aspects of forest and water management (principal investigator)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220219 Economical aspect of Phytophthora alni invasion in the context of climatic change (principal investigator)

2009 - 2013 - NAZV QI92A207 Restoration and sustainable near-natural management of riparian stands (co-investigator)

2007 - 2011 - NAZV QH71273 Research on necrotrophic phytophthoras of economically important broadleaved trees (co-investigator)

ČZU CIGA20124309 - Effect of climatic factors on damage extent of ash stands by Chalara fraxinea (principal investigator)
ČZU IGAFLD20124354 - Analysis of some factors affecting Chalara fraxinea distribution in environment – continuance (principal investigator)
ČZU IGAFLD201113 - Analysis of some factors affecting Chalara fraxinea distribution in environment (principal investigator)

Publications

Peer Reviewed Articles in Journal with Impact Factor

HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK D. & KOUKOL, O. (2017): Fungal endophytes in ash shoots – diversity and inhibition of Hymenoscyphus fraxineus. Baltic Forestry, 23.

HAŇÁČKOVÁ, Z., KOUKOL., O., ČMOKOVÁ A., ZAHRADNÍK, D., HAVRDOVÁ L. (přijato): Shoot colonization by Hymenoscyphus fraxineus is not dependent on the extent of petiole colonization and intraspecific competition. Forest Pathology.

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ROMPORTL, D., PEŠKOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2017): Environmental and silvicultural characteristics influencing the extent of ash dieback in forest stands. Baltic Forestry, 23.

SKOVSGAARD ,J. P., WILHELM, G.-J., THOMSEN, I.M., METZLER, B., KIRISITS, T., HAVRDOVÁ, L., ENDERLE, R., DOBROWOLSKA, D., CLEARY, M. & CLARK, J. (2017): Silvicultural strategies for Fraxinus excelsior in response to dieback caused by Hymenoscyphus fraxineus. Forestry, 00: 1–18. Doi:10.1093/forestry/cpx012.

HRABĚTOVÁ, M., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D. & HAVRDOVÁ, L. (2017): Efficacy of fungicides on the in vitro growth of Hymenoscyphus fraxineus and their potential control of ash dieback in the forest nurseries. Forest Pathology, doi 10.1111/efp.12311. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12311/abstract.

ČERNÝ, K., PEŠKOVÁ, V., SOUKUP, F., HAVRDOVÁ, L., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D. & HRABĚTOVÁ, M. (2016): Gemmamyces bud blight of Picea pungens: A sudden disease outbreak in Central Europe. Plant Pathology, DOI: 10.1111/ppa.12513. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppa.12513/abstract.

HAVRDOVÁ, L., NOVOTNÁ, K., ZAHRADNÍK, D., BURIÁNEK, V., PEŠKOVÁ, V., ŠRŮTKA, P., ČERNÝ, K. (2016): Differences in susceptibility to ash dieback in Czech provenances of Fraxinus excelsior. – Forest Pathology, early view. doi: 10.1111/efp.12265. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12265/abstract.

KOUKOL, O., HAŇÁČKOVÁ, Z., DVOŘÁK, M., HAVRDOVÁ, L. (2016): Unseen, but still present in Czechia: Hymenoscyphus albidus detected by realt-time PCR, but not by intensive sampling Mycological Progress 15(6): 1–9. WWW: http://link.springer.com/article/10.1007/s11557-015-1149-5.

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2016): Potential risk of occurrence of Phytophthora alni in forests of the Czech Republic. Journal of Maps 2016 (12): 280–284. DOI: 10.1080/17445647.2016.1198996. WWW: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2016.1198996.

HEJNÁ, M., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L. & MRÁZKOVÁ, M. (2014): First report of Phytophthora hedraiandra causing rhododendron dieback and root rot of common beech in the Czech Republic. – Plant Disease, 98/10: 1434.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L. & HEJNÁ, M. (2013): Occurrence of Phytophthora multivora and Phytophthora plurivora in the Czech Republic. – Plant Protection Science, 49/4: 155–164.

Other publications

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství. 2016 (8): 1–5.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HEJNÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., & ROMPORTL, D. (2015): Economical losses caused by Phytophthora alni in riparian stands. Typological study of Vltava River basin (Czech Republic), 118–120. – In: Sutton, W., Reeser, P.W. & Hansen, E.M. (tech coords.) Proceedings of the 7th meeting of the International Union of Forest Research Organization (IUFRO) Working Party S07.02.09: Phytophthoras in forests and natural ecosystems, Esquel. 118–120.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství, 66/07: přijato.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., HRABĚTOVÁ, M., STRNADOVÁ, V., ROMPORTL, D., HAVRDOVÁ, L., HAŇÁČKOVÁ, Z., NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P., LOSKOTOVÁ, T. & PEŠKOVÁ, V. (2015): Invaze houbových patogenů – riziko pro lesní hospodaření v ČR? – In: Invazní škodlivé organismy v lesích ČR. Sborník příspěvků. ČLS, Praha. 31–45.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., ROMPORTL, D., MRÁZKOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M, MODLINGER, R. & PEŠKOVÁ V. (2015): Factors affecting Phytophthora alni distribution in State Forests of the Czech Republic. – In: Sutton, W., Reeser, P.W. & Hansen, E.M. (tech coords.) Proceedings of the 7th meeting of the International Union of Forest Research Organization (IUFRO) Working Party S07.02.09: Phytophthoras in forests and natural ecosystems. Esquel. 121–123.

HAVRDOVÁ, L., ZÁBRANSKÝ, P. & ČERNÝ, K. (2014): Extrémní rozvoj nekrózy jasanu v břehových porostech je podmíněn vysokou vlhkostí jejich prostředí. – Vodní Hospodářství, 64(11): 1–4.

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D. & ČERNÝ, K. (2014): Environmental factors affecting the impact of ash dieback. COST FRAXBACK September 15th – 18th 2014, Palanga, Lithuana. Participants, Program and Abstracts. 3–4 p.

KOUKOL, O. & HAVRDOVÁ, L. (2014): Vřeckovýtrusá zkáza jasanů. – Živa 1: 7–10.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2014): Vegetation type and air humidity determine the extent of ash dieback. In: 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology, 8–13. 9. 2014, Kraków, Poland. Book of Abstracts. 323 p.

DVOŘÁK, M., HUMPLÍKOVÁ, Z., HEJNÁ, M., HAVRDOVÁ, L., FEDUSIV, L.(2013): Současné poznatky o nekróze jasanů a výzkum biologie jejího původce za účelem vývoje metod obrany. Zahradnictví 9/2013, s. 56–58. ISSN 1213-7596.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2013): Nekróza jasanu – přehled současných znalostí. – Zpravodaj ochrany lesa, 17: 54-61.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K.(2013): Selected factors affecting the impact of Hymenoscyphus pseudoalbidus in Lusatian Mountains PLA. Book of abstracts, IUFRO 2013 WP 7.02.02. Foliage, shoot and stem diseases, May 20th - 25th 2013, Brno and Černá Hora, Czech Republic, Book of Abstracts p. 105.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2013): Význam vlhkosti vzduchu v epidemiologii nekrózy jasanu – předběžné výsledky výzkumu. Zprávy lesnického výzkumu, 58/4: 347-352.

HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. & PEŠKOVÁ, V. (2013) Hymenoscyphus pseudoalbidus V. Queloz, C. R. Grünig, R. Berndt, T. Kowalski, T. N. Sieber et O. Holdenrieder (anamorfa Chalara fraxinea T. Kowalski). Nekróza jasanu. – Lesnická práce, 92/6, Příloha, 4 p.

HEJNÁ, M., HAVRDOVÁ, L., FEDUSIV, L., ČERNÝ, K.(2013): Efficacy of some selected fungicideson the in vitro growth of Chalara fraxinea cousing ash dieback. Book of abstracts, IUFRO 2013 WP 7.02.02. Foliage, shoot and stem diseases, May 20th - 25th 2013, Brno and Černá Hora, Czech Republic. Book of Abstracts p. 111.

KOLAŘOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., KOUKOL, O., FEDUSIV, L., ČERNÝ, K. (2013): Endophytic community in shoots of Fraxinus excelsior and its competitive potential against Chalara fraxinea. Book of abstracts, IUFRO 2013 WP 7.02.02. Foliage, shoot and stem diseases, May 20th - 25th 2013, Brno and Černá Hora, Czech Republic, Book of Abstracts p. 97.

HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. (2012): Hymenoscyphus pseudoalbidus invasion in Lusatian Mountains Protected Landscape Area – preliminary results. COST FRAXBACK Vilnius, Lithuana, 13-14.11. 2012.

HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. (2012): Invaze Chalara fraxinea v CHKO Lužické hory – předběžné výsledky výzkumu. Acta Pruhoniciana, vol. 100, s. 137–145.

HAVRDOVÁ, L., DVOŘÁK, M., JANKOVSKÝ, L., PROCHAZKOVA, Z. (2012): Situation with Ash in the Czech Republic. COST FRAXBACK November 13th – 14th 2012, Vilnius, Lithuana.

MRAZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V., GREGOROVÁ, B., TOMŠOVSKÝ, M., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L., GABRIELOVÁ, Š. & HEJNÁ, M. (2012): Phytophthora plurivora and Phytophthora multivora in the Czech Republic – comparison of distribution and pathogenicity to forest trees. The Sixth Meeting of the International Union of Forest Research Organizations IUFRO Working Party 7-02-09 Cordoba, Spain, 9-14 September 2012: 101-102.

FILIPOVÁ, N., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L. (2011): Viability of Phytophthora alni subsp. alni isolates exposed to low temperatures in vitro. Bulletin of Szent István University, Gödöllő 2011, Hungary, (special issue). April 28th – 29th, 2011, ISSN 1586-4502, p. 202–203. Místo vydání: Szent István Egyetem, H-2100 Gödöllő, Páter Károly u. l.

HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. (2011): Nekróza jasanu – symptomy, epidemiologie, možnosti ochrany. Aktuální problematika lesního školkařtví ČR v r. 2011. Sborník referátů z 24–25.11.2011, Tribun EU Brno, ISBN978-80-263-0065-6, s. 78, 39–46.

Applied results

HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. (2017): Symptomatologie nekrózy jasanu. Certifikovaná metodika VÚKOZ, v.v.i., xxx/2017–056, QJ1220218 a QI92A207. Certifikace Mze, č.j. 30179/2017-MZE-16222/M143. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 40 s. ISBN: 978-80-87674-20-8.
Metodika ke stažení zde ( 4,5 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., ZLATNÍK, V., HRABĚTOVÁ, M. (2016): Pěstování jasanu v prostředí s výskytem Hymenoscyphus fraxineus. Certifikovaná metodika VÚKOZ, v.v.i., 4/2016–056, QJ1220218. Certifikace Mze: 30. 12. 2016, č.j. 73910/2016-MZE-16222/M140. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 52 s. ISBN: 978-80-87674-18-5, ISBN 978-80-88184-05-8.
Metodika ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (31398/2016-MZE-16222/MAPA651). 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 9,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (31392/2016-MZE-16222/MAPA650). 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 2,2 MB pdf ico).

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ČERNÝ, K., CHUMANOVÁ, E., ROMPORTL, D., PEŠKOVÁ, V. (2016): Mapa potenciálního poškození lesních porostů ČR nekrózou jasanu. Specializovaná mapa s odborným obsahem VÚKOZ, v.v.i., QJ1220218. Certifikace Mze: 2. 11. 2016, č.j. 60487/2016-MZE-16222/MAPA656. VÍKOZ. v.v.i., Průhonice, 28 s. ISBN 978-80-87674-15-4.
Mapa ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V., STRNADOVÁ, V. (2015): Mapa potenciálního rizika výskytu a škod způsobených Phytophthora ×alni v lesních porostech ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 8.12.2015 MZe (č.j. 66448/2015-MZE-16222/MAPA627). 16 p.
Mapa ke stažení zde ( 12,4 MB pdf ico).