Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Haňáčková Zuzana (roz. Kolářová), M.Sc.

Funkce/Function: research worker

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 368

Other information:

Research interests

Mycology – fungal endophytic community – invasive pathogens of non-forest trees – Hymenoscyphus fraxineus

Professional biography

2012 - research worker, RILOG, Publ. Res. Inst

2012 - doctoral degree, Charles Univ. in Prague, Faculty of Science

2009 - 2012 - master’s degree, Charles Univ. in Prague, Faculty of Science

2009 - 2012 - supplementary courses leading to teacher’s education in Biology, Charles Univ. in Prague, Faculty of Science

2006 - 2009 - bachelor’s degree, Charles University in Prague, Faculty od Science

Projects

(More information about the projects can be found by clicking on the project name)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220219 Economical aspect of Phytophthora alni invasion in the context of climatic change (co-investigator)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220218 The development of effective measurements eliminating the impact of Chalara fraxinea in forest nursery and in subsequent aspects of forest and water management (co-investigator)

GAČR 526/08/0751 - Soil processes and microbial communities related to C and N cycles during spruce forest recovery after bark beetle outbreak (M.Sc. student)

Publications

Peer Reviewed Articles in Journal with Impact Factor

HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK D. & KOUKOL, O. (2017): Fungal endophytes in ash shoots – diversity and inhibition of Hymenoscyphus fraxineus. Baltic Forestry, 23.

HAŇÁČKOVÁ, Z., KOUKOL., O., ČMOKOVÁ A., ZAHRADNÍK, D., HAVRDOVÁ L. (přijato): Shoot colonization by Hymenoscyphus fraxineus is not dependent on the extent of petiole colonization and intraspecific competition. Forest Pathology.

KOUKOL, O., HAŇÁČKOVÁ, Z., DVOŘÁK, M. & HAVRDOVÁ, L. (2016): Unseen, but still present in Czechia: Hymenoscyphus albidus detected by real-time PCR , but not by intensive sampling. Mycological Progress, 15/1: 1-9.

HAŇÁČKOVÁ, Z., KOUKOL, O., HAVRDOVÁ, L. & GROSS, A. (2015): Local population structure of Hymenoscyphus fraxineus surveyed by an enlarged set of microsatellite markers. Forest Pathology, 45/5: 400–407.

HAŇÁČKOVÁ, Z., KOUKOL, O., ŠTURSOVÁ, M, KOLAŘÍK, M. & BALDRIAN, P. (2015): Fungal succession in the needle litter of a montane Picea abies forest investigated through strain isolation and molecular fingerprinting. Fungal Ecology, 13: 157–166.

KOUKOL, O., KOLAŘÍK, M., KOLÁŘOVÁ, Z. & BALDRIAN P. (2012): Diversity of foliar endophytes in wind-fallen Picea abies trees. – Fungal Diversity, 54/1: 69–77.

ŽIFČÁKOVÁ, L., DOBIÁŠOVÁ, P., KOLÁŘOVÁ, Z., KOUKOL, O. & BALDRIAN, P. (2011): Enzyme activities of fungi associated with Picea abies needles. – Fungal Ecology, 4/6: 427–436.

KOUKOL, O. & KOLÁŘOVÁ, Z. (2010): Bactrodesmium gabretae (anamorphic Helotiales), a new sporodochial species described from spruce needles. – Nova Hedwigia, 91/1-2: 243-248.

Other publications

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství 2016 (8): 1–5.

ČERNÝ K., HEJNÁ M., KOLÁŘOVÁ Z., MRÁZKOVÁ M. & ROMPORTL D. (2013): Přehled vybraných nepůvodních patogenů dřevin ČR. – Zpravodaj ochrany lesa, 17: 43–53.

Applied results

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (31398/2016-MZE-16222/MAPA651). 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 9,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (31392/2016-MZE-16222/MAPA650). 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 2,2 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., ZAHRADNÍK, D. (2016): Predikce potenciálních dlouhodobých ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem VÚKOZ, v. v. i. č. MAPA4/2016-056. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 23. 11. 2016 osvědčením 67347/2016-MZE-16222/MAPA661. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 18 s. ISBN: 978-80-87674-16-1.
Mapa ke stažení zde ( 8,5 MB pdf ico).