Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Strnadová Veronika, M.Sc.

Funkce/Function: research worker

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 236

Other information:

Research interests

Dendrology – dieback of alders – riparian stands – health state of trees – advisory activity

Professional biography

2004 - research worker - dendrologist, RILOG, Publ. Res. Inst

1999 - 2003 - self specialized worker – dendrologist, AOPK ČR

1992 - 1999 - landscape gardening designer, JENA

1979 - 1991 - landscape gardening designer, SLZ Praha

1974 - 1979 - Univ. of Agriculture in Brno, Faculty of Agronomy

Projects

(More information about the projects can be found by clicking on the project name)

2015 - 2017 - COST LD15148 Invasion of Gemmamyces piceae in the Czech Republic. Distribution and importance of the pathogen and epidemiology of bud blight disease (co-investigator)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220219 Economical aspect of Phytophthora alni invasion in the context of climatic change (co-investigator)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220218 The development of effective measurements eliminating the impact of Chalara fraxinea in forest nursery and in subsequent aspects of forest and water management (co-investigator)

2009 - 2013 - NAZV QI92A207 Restoration and sustainable near-natural management of riparian stands (co-investigator)

2007 - 2011 - VaV SP-2d1-36-07 Edificators and structural changes in riparian stands of Alnenion glutinoso-incanae Oberd. with prevailing alder under conditions of floods and biological invasion (co-investigator)

2007 - 2011 - NAZV QH71273 Research on necrotrophic phytophthoras of economically important broadleaved trees (co-investigator)

2007 - 2011 - MZP0002707301 Research of non-producer plants and their utilisation in the landscape and settlements in the future (co-investigator)

Publications

Peer Reviewed Articles in Journal with Impact Factor

ČERNÝ, K., PEŠKOVÁ, V., SOUKUP, F., HAVRDOVÁ, L., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D. & HRABĚTOVÁ, M. (2016): Gemmamyces bud blight of Picea pungens: A sudden disease outbreak in Central Europe. – Plant Pathology, DOI: 10.1111/ppa.12513. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppa.12513/.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L, HEJNÁ, M. (2013): Occurrence of Phytophthora multivora and Phytophthora plurivora in the Czech Republic. – Plant Protection Science, 49/4: 155–164.

ŠTĚPÁNKOVÁ, P., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., HANÁČEK, P., TOMŠOVSKÝ, M. (2013): Identification of Phytophthora alni subspecies and their distribution in river system in the Czech Republic. – Plant Protection Science, 49, Special Issue: S3–S10.

ČERNÝ, K., FILIPOVÁ, N. & STRNADOVÁ V. (2012): Influence of low temperature and frost duration on Phytophthora alni subsp. alni viability. – Forest Systems, 21/2: 337–342.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M. & STRNADOVÁ, V. (2011): Phytophthora plurivora T. Jung & T. I. Burgess and other Phytophthora Species Causing Important Diseases of Ericaceous Plants in the Czech Republic. – Plant Protection Science, 47/1: 13–19.

ČERNÝ, K. & STRNADOVÁ, V. (2010): Phytophthora Alder Decline: Disease Symptoms, Causal Agent and its Distribution in the Czech Republic. – Plant Protection Science, 46/1: 12–18.

GREGOROVÁ, B., ČERNÝ, K., HOLUB, V. & STRNADOVÁ, V. (2010): Effects of climatic factors and air pollution on damage of London plane (Platanus hispanica Mill.). – Horticultural Science, 37/3: 109–117.

MRAZKOVA, M., CERNY, K., TOMSOVSKY, M., HOLUB, V., STRNADOVA, V., ZLATOHLAVEK, A. & GABRIELOVA, S. (2010): First Report of Root Rot of Pedunculate Oak and Other Forest Tree Species Caused by Phytophthora plurivora in the Czech Republic. – Plant Disease, 94/2: 272.

CERNY, K., STRNADOVA, V., GREGOROVA, B., HOLUB, V., TOMSOVSKY, M., MRAZKOVA, M. & GABRIELOVA, S. (2009): Phytophthora cactorum causing bleeding canker of common beech, horse chestnut, and white poplar in the Czech Republic. – Plant Pathology, 58/2: 4.

CERNY, K., GREGOROVA, B., STRNADOVA, V., HOLUB, V., TOMSOVSKY, M. & CERVENKA, M. (2008): Phytophthora alni causing the decline of black and gray alders in the Czech Republic. – Plant Pathology, 57/2: 370

CERNY, K., MALINOVA, M., TOMSOVSKY, M., STRNADOVA, V., HOLUB, V., MRAZKOVA, M. & GABRIELOVA S. (2008): First report of Phoma exigua var. populi causing canker of twigs and shoots of poplar in the Czech Republic. – Plant Disease, 92/10: 1473.

Other publications

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství. 2016 (8): 1–5.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., BAROŠ A., HOLUB V., VELEBIL J. (2013): Zdravotní stav břehových porostů a významná fytopatologická rizika. – In: BAROŠ A. (ed.) Břehové porosty vodních toků. Sborník ze semináře, 19. 11. 2013, Průhonice. 57–65.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., PEŠKOVÁ, V. (2013): Phytophthora alni Brasier et S.A. Kirk. Plíseň olšová. – Lesnická práce 92/6, Příloha, 4 p.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., ROMPORTL, D. (2013): Landscape typology of Vltava River Basin and impact of Phytophthora alni subsp. alni invasion. – In: Lebeda, A., Burdon, J.J. (eds.): 1st. International Conference Wild Plant Pathosystems. Conference Proceedings. 2.-5.7. 2013. UPOL, Olomouc. 85–86.

STRNADOVÁ, V. (2013): Techický stav břehových porostů. – In: BAROŠ A. (ed.) Břehové porosty vodních toků. Sborník ze semináře, 19. 11. 2013, Průhonice. 51–56.

ČERNÝ, K. & STRNADOVÁ, V. (2012): Winter Survival of Phytophthora alni subsp. alni in Aerial Tissues of Black Alder. – Journal of Forest Science, 58/7: 328–336.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & FILIPOVÁ, N. (2012): Can global warming affect the survival and impact of P. alni subsp. alni? – In: Proceedings of the Fifth International IUFRO Working Party 7.02.02 Meeting at Montesclaros, Spain, 23-27 May 2011. Journal of Agricultural Extension and Rural Development, 4/9: 273.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V., GREGOROVÁ, B., TOMŠOVSKÝ, M., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L., GABRIELOVÁ, Š. & HEJNÁ, M. (2012): Phytophthora plurivora and Phytophthora multivora in the Czech Republic – comparison of distribution and pathogenicity to forest trees. The Sixth Meeting of the International Union of Forest Research Organizations IUFRO Working Party 7-02-09 Cordoba, Spain, 9-14 September 2012: 101-102.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & FILIPOVÁ, N. (2011): Can global warming affect the survival and impact of P. alni subsp. alni? – In: Proceedings of the Fifth International IUFRO Working Party 7.02.02 Meeting at Montesclaros, Spain, 23-27 May 2011. Abstracts Book, p. 90 – 91.

ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ M., MRÁZKOVÁ M. & STRNADOVÁ V. (2011): The Present State of Knowledge of Phytophthora spp. Diversity in Forest and Ornamental Woody Plants in the Czech Republic. – New Zealand Journal of Forestry, 41S: S75–S82.

STRNADOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2011): Životní jubileum RNDr. Boženy Gregorové, CSc. – 70 let. – Mykologické Listy, 118: 26–27.

ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., MRÁZKOVÁ, M. & STRNADOVÁ, V. (2010): Druhy rodu Phytophthora na dřevinách v ČR. – Mykologické Listy, 114: 27–28.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2010): Vývoj poškození platanu javorolistého v městském prostředí – I. Zahradnictví, 9/8: 52–54.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2010): Vývoj poškození platanu javorolistého vlivem imisí a houby Apiognomonia veneta – II. napadení městském prostředí II. – Zahradnictví, 9/9: 44–46.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2010): Vývoj poškození platanu javorolistého vlivem klimatických změn – III. – Zahradnictví, 9/10: 53–55.

HOLUB, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., MRÁZKOVÁ, M., GREGOROVÁ, B. & GABRIELOVÁ, Š. (2010): The survey of some factors affecting bark lesion development caused by Phytophthora cactorum on common beech and other broadleaved trees. – Journal of Forest Science, 56/3: 93–100.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., HOLUB, V. & GREGOROVÁ, B. (2010): The effects of flooding and Phytophthora alni infection on black alder. – Journal of Forest Science, 56/1: 41–46.

GREGOROVÁ, B., ČERNÝ, K., HOLUB, V. & STRNADOVÁ, V. (2009): Impact of Environmental Factors and Apiognomonia veneta (Sacc. & Spegg.) Höhn. on Damage of London Plane Platanus x hispanica Münchh. – In: Dreviny vo verejnej zeleni, Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra, 22.–23. apríl 2009, s. 322.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., TOMŠOVSKÝ, M., HOLUB, V. & GABRIELOVÁ, S. (2008): Phytophthora cambivora causing ink disease of sweet chestnut recorded in the Czech Republic. – Czech Mycology, 60/2: 267–276.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., HOLUB V. & GABRIELOVÁ, Š. (2008): Nový invazní patogen Phytophthora alni a epidemické chřadnutí břehových porostů olší v ČR. – Ochrana Přírody, 63/5: 6–9.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & GABRIELOVÁ, Š. (2008): Nové poznatky o rozšíření Phytophthora alni Brasier et al. 2004 v ČR. – Mykologické Listy, 104: 56.

GREGOROVÁ, B., ČERNÝ, K., HOLUB, V. & STRNADOVÁ, V. (2008): Effect of climatic factors, air pollution, and spread of Apiognomonia veneta (Sacc. &Speg.) Höhn. on damaging process of London plane (Platanus × hispanica Mill). – In: Woody Ornamentals of the Temperate Zone. 26-30.5. 2008, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i. Průhonice, s. 103.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ K. & GABRIELOVÁ Š. (2008): Phytophthora alni a povodně – dva hlavní faktory zodpovědné za chřadnutí olší v ČR. – Lesnická Práce, 87/2: 20–21.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & MRÁZKOVÁ, M. (2007): Grafióza jilmů v ČR – fytopatologické a ekologické souvislosti. – In: Dreslerová et Packová /ed./ Ohrožené dřeviny České republiky. Geobiocenologické spisy, 12: 30–43.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V. & ZLATOHLÁVEK, A. (2007): Regulace patogenů z r. Phytophthora parazitujících na dřevinách. – Rostlinolékař, 18/1: 11–14.

ČERNÝ, K., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & GREGOROVÁ, B. (2007): Potenciální riziko ohrožení populací vzácných druhů rodu Sorbus environmentálními a antropogenními faktory se zřetelem na působení patogenních organismů. – In: Dreslerová et Packová /ed./ Ohrožené dřeviny České republiky. Geobiocenologické spisy, 12: 44–50.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., ČERNÝ, K & STRNADOVÁ, V. (2007): Vliv klimatických změn a stanovištních podmínek na dlouhodobý vývoj zdravotního stavu populací různých druhů dřevin. – In: Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 203–206.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & KLOUDOVÁ, K. (2007): Ochrana a péče o cenné dřeviny jakožto genetické zdroje (Conservation and Care of Woody Species as Valuable Genetic Resources). – In: Roudná M., Dotlačil L. et al. (2007): Genetické zdroje – význam, využívání a ochrana. MŽP, Praha, s. 64–87.

HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & ČERNÝ, K. (2007): Chřadnutí jeřábů v České republice se zřetelem na Sorbus aucuparia L. – In: Bláha, L. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Sborník příspěvků z konference 21.3.-22.3. 2007 Praha-Ruzyně. Praha: VÚRV Praha-Ruzyně, ČZU Praha, s. 98–102.

HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & ČERNÝ, K. (2007): Chřadnutí jeřábů v České republice se zřetelem na Sorbus aucuparia L. – Acta Průhoniciana, 86: 39–46.

HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & ČERNÝ, K. (2007): Chřadnutí jeřábů v České republice se zřetelem na Sorbus aucuparia L. – Rostlinolékař, 18/3: 25–27.

HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & ČERNÝ, K. (2007): Chřadnutí Sorbus aucuparia v České republice. – Zahrada park krajina, 17/1: 36–38.

STRNADOVÁ, V., BREJCHOVÁ, P. & ČERNÝ, K. (2007): Olše lepkavá, Alnus glutinosa (L.) Gaertn. a její chřadnutí na modelovém příkladu břehových porostů řeky Lomnice. – Acta Průhoniciana, 86: 15–38.

STRNADOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2007): Současné poškození břehových porostů olší z pohledu ochrany krajiny. – In: Dreslerová et Packová /ed./ Ohrožené dřeviny České republiky. Geobiocenologické spisy, 12: 180–183.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V. & HOLUB, V. (2006): Patogeny z r. Phytophthora na dřevinách v ČR. – Mykologické Listy, 97/31–32.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V. & HOLUB, V. (2006): Phytophthora alni – a Serious Invasive Pathogen of Alders in the Czech Republic. – In: Kniha příspěvků, XVII česká a slovenská konference o ochraně rostlin, Praha, 12.14.9. 2006, s.190–195.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V. & HOLUB, V. (2006): Phytophthora alni – závažný invazní patogen olší v České Republice./Phytophthora alni – a Serious Invasive Pathogen of Alders in the Czech Republic. – In: Kniha abstraktů, XVII česká a slovenská konference o ochraně rostlin, Praha, 12.14.9. 2006, s. 274–276.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V. & HOLUB, V. (2006): Rod Phytophthora na dřevinách - nálezy v roce 2005. – In: Kapitola P., Baňař P. (eds.) Škodliví činitelé v lesích Česka 2005/2006.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V. & MRÁZKOVÁ, M. (2006): Poznámky k metodice odběru vzorků dřevin pro fytopatologické vyšetření s důrazem na choroby houbového původu. – Rostlinolékař, 17/4: 27–29.

ČERNÝ, K., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & GREGOROVÁ, B. (2006): Potenciální riziko ohrožení chráněných taxonů dřevin patogenními organismy na příkladu druhů rodu Sorbus. – In: Maděra P. (ed.): Ohrožené dřeviny ČR, sborník abstraktů z workshopu, Brno, 27.4. 2006, s. 24.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., SEKELEZOVÁ, D., STRNADOVÁ, V. & GABRIELOVÁ, Š. (2006): Choroby rododendronů způsobené houbovými patogeny – rakoviny větví a kmenů. – Rostlinolékař, 17/5: 17–19.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & HOLUB, V. (2006): Chřadnutí břehových porostů olší – příčiny, aktuální stav a perspektivy vývoje, symptomy choroby a kontrola patogena. – In: Sborník příspěvků konference Vodní toky 2006, Hradec Králové, 21.-22.11. 2006, s. 106–109.

GREGOROVÁ, B., ČERNÝ, K., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., ROM, J., ŠUMPICH, J. & KLOUDOVÁ, K. (2006): Poškození dřevin a jeho příčiny. Praha, AOPK ČR, VÚKOZ, 504 s.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., GABRIELOVÁ, Š., STRNADOVÁ, V. & SEKELEZOVÁ, D. (2006): Choroby rododendronů způsobené houbovými patogeny – listové skvrnitosti způsobené askomycety a deuteromycety. – Rostlinolékař, 17/6: 13–15.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., BREJCHOVÁ, P., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. & GABRIELOVÁ, Š. (2006): Epidemie chřadnutí olší v České republice. – In: Maděra P. (ed.): Ohrožené dřeviny ČR, sborník abstraktů z workshopu, Brno, 27.4. 2006, s. 30.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., BREJCHOVÁ, P., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. & GABRIELOVÁ, Š. (2006): Epidemie chřadnutí olší v České republice- role Phytophthora alni a povodní v r. 2002./The Epidemy of Alder Decline in the Czech Republic – the Effect of Phytophthora alni and Floods in 2002. – In: Kniha abstraktů, XVII česká a slovenská konference o ochraně rostlin, Praha, 12.14.9. 2006, s. 56–57.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., BREJCHOVÁ, P., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. & GABRIELOVÁ, Š. (2006): Chřadnutí olší v České republice – role Phytophthora alni a povodní v r. 2002. – Mykologické Listy, 97: 46–47.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., BREJCHOVÁ, P., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. & GABRIELOVÁ, Š. (2006): Chřadnutí olší v České republice - role Phytophthora alni a povodní v r. 2002. – In: Sborník příspěvků konference Vodní toky 2006, Hradec Králové, 21.-22.11. 2006, s. 110–114.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., BREJCHOVÁ, P., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. & GABRIELOVÁ, Š. (2006): The Epidemy of Alder Decline in the Czech Republic – the Effect of Phytophthora alni and Floods in 2002. – In: Kniha příspěvků, XVII česká a slovenská konference o ochraně rostlin, Praha, 12.14.9. 2006, s. 356–361.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V., GABRIELOVÁ, Š., ZLATOHLÁVEK, A. & MRÁZKOVÁ, M. (2005): Rod Phytophthora na lesních dřevinách. – Lesnická Práce, 84/12: 25–27.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. & STRNADOVÁ, V. (2003): First finds of „alder-Phytophthora“ in the Czech Republic. – Czech Mycology, 55/4: 291–296.

ČERNÝ, K., ŠVECOVÁ, A., GREGOROVÁ, B. & HOLUB, V. (2003): Vybrané mikroskopické a dřevokazné houby zjištěné oddělením dendrologie a památných stromů AOPK ČR na území ČR v letech 2000 – 2002. I. Nálezy v chráněných územích. – Mykologické Listy, 86: 20–29.

GREGOROVÁ B., ČERNÝ K., STRNADOVÁ V., ČERVENKA M. & HOLUB V. (2003): Chřadnutí olší v České republice. – Lesnická Práce, 82: 13–15.

Applied outputs

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. (2016): Identifikace invazibilních oblastí, stanovišť a porostů jako základ dlouhodobého managementu fytoftorové hniloby olší. Certifikovaná metodika. QJ1220219, v certifikačním řízení. 28 s.
Metodika ke stažení zde ( 1,3 MBpdf ico).

ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., ZLATNÍK, V., HRABĚTOVÁ, M. (2016): Pěstování jasanu v prostředí s výskytem Hymenoscyphus fraxineus. Certifikovaná metodika VÚKOZ, v.v.i., 4/2016–056, QJ1220218. Certifikace Mze: 30. 12. 2016, č.j. 73910/2016-MZE-16222/M140. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 52 s. ISBN: 978-80-87674-18-5, ISBN 978-80-88184-05-8.
Metodika ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (31398/2016-MZE-16222/MAPA651). 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 9,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (31392/2016-MZE-16222/MAPA650). 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 2,2 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., ZAHRADNÍK, D. (2016): Predikce potenciálních dlouhodobých ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem VÚKOZ, v. v. i. č. MAPA4/2016-056. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 23. 11. 2016 osvědčením 67347/2016-MZE-16222/MAPA661. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 18 s. ISBN: 978-80-87674-16-1.
Mapa ke stažení zde ( 8,5 MB pdf ico).

ČERNÝ K., ROMPORTL D., STRNADOVÁ V., ZAHRADNÍK D. (2016): Současné rozšíření fytoftorové hniloby olší v břehových porostech povodí Vltavy. Specializovaná mapa s odborným obsahem VÚKOZ, v. v. i. č. MAPA5/2016-056. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 23. 11. 2016 osvědčením 67348/2016-MZE-16222/MAPA662. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 18 s. ISBN: 978-80-87674-17-8.
Mapa ke stažení zde ( 2,1 MB pdf ico).

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V., STRNADOVÁ, V. (2015): Mapa potenciálního rizika výskytu a škod způsobených Phytophthora ×alni v lesních porostech ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 8.12.2015 MZe (č.j. 66448/2015-MZE-16222/MAPA627). 16 p.
Mapa ke stažení zde ( 12,4 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., VELEBIL, J., BAROŠ, A. & BULÍŘ, P. (2013): Obnova a dlouhodobá péče o břehové porosty v povodí Vltavy. Certifikovaná metodika VÚKOZ, v.v.i., 4/2013-056, QI92A207. Certifikace MZe: 20. 11. 2013, čj. 77365/2013-MZE-16222/M70. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 135 s. ISBN: 978-80-85116-99-1.
Metodika ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., LOSKOTOVÁ, T. (2012): Břehové porosty Mastníku, návrh obnovy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI 92A207. Certifikace 19.2.2013 MZe (č.j. 9487/2013-MZE-16222/MAPA595). 76 s.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. (2011): Onemocnění olší způsobené druhem Phytophthora alni Brasier & S.A. Kirk – management napadených porostů. Certifikovaná metodika 5/2011-056. VaV SP-2d1/36/07. Certifikace 30.4.2012 MŽP (čj. 31987/ENV/12, 1998/610/12). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 31 s.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ V ., HRUBÁ T. (2011): Rozšíření fytoftorového onemocnění olší v České republice. Specializovaná mapa s odborným obsahem, výstup grantu NAZV č. QI 92A207. Certifikace 18. 3. 2011 MZe (č.j. 54683/2011-MZE). 4 s.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & FILIPOVÁ, N. (2011): Identifikace symptomů napadení dřevin a okrasných rostlin patogeny z rodu Phytophthora de Bary. Certifikovaná metodika 6/2011-056. QH71273. VaV SP-2d1/36/07. Certifikace 21.3.2012 MZE (čj. 53997/2012-MZE-16222/M40). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 37 s.
Metodika ke stažení zde ( 5,9 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & MRÁZKOVÁ, M. (2010): Onemocnění olší způsobené druhem Phytophthora alni Brasier & S.A. Kirk – identifikace choroby, odběr vzorků. Certifikovaná metodika 4/2011-056. VaV SP-2d1/36/07. Certifikace 1.2.2011 MŽP (čj. 6405/ENVV/11, 110565/ENV/10). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 26 s.
Metodika ke stažení zde ( 8,5 MB pdf ico).