Skrýt nabídku
ČeskyEnglish
2018 – 2021 - DTP263 ConnectGREEN - Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin
2018 – 2022 - Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR – zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí
2018 – 2021 - TH03030306 Invazní nepůvodní mikroorganizmy jako riziko pro lesní ekosystémy ČR. Identifikace, analýza impaktu a návrh mitigačních a adaptačních opatření se zaměřením na zvláště chráněná území
2018 – 2021 - TH03030069 Predikční model šíření bobra evropského a souvisejícího poškození břehových porostů. Návrh preventivních opatření
2018 – 2021 - TH03030542 GEO/BIODIVERZITA v krajině - komplexní hodnocení druhové a habitatové diverzity v kontextu stávající míry územní ochrany
2017 – 2020 - TH02030722 Contamination of forestry planting stock by alien invasive Phytophthora pathogens as hazard for forest ecosystems of the Czech Republic and its elimination
2017 – 2020 - TH02030521 Identification and distribution of Phytophthora diseases in orchards and development of integrated control strategy
2015 - 2017 - LD15148 Invasion of Gemmamyces piceae in the Czech Republic. Distribution and importance of the pathogen and epidemiology of bud blight disease
2015 - 2016 - EHP-CZ02-OV-1-028-2015 Complex Approach to the Protection of Fauna of Terrestrial Ecosystems from Landscape Fragmentation in the Czech Republic
2015 - 2016 - EHP-CZ02-OV-1-021-2014 Monitoring of natural forests of the Czech Republic
2014 - 2016 - LD14078 Metabolic interactions between ash tree and its new invasive fungal patogen Hymenoscyphus pseudoalbidus
2013 - 2017 - DF13P01OVV09 Investigation and mapping of soils, environmental contamination and occurrence of plant pathogens in the Veltrusy castle area (National Cultural Monument) as the basis for the effective restoration of vegetal plots and their functions in the landscape
2012 - 2016 - QJ1220218 The development of effective measurements eliminating the impact of Chalara fraxinea in forest nursery and in subsequent aspects of forest and water management
2012 - 2016 - QJ1220219 Economical aspect of Phytophthora alni invasion in the context of climatic change
2012 - 2015 - TA02020474 Mycorrhizal preparation for suppression of dangerous invasive plant pathogens of genus Phytophthora
2011 - 2014 - CZ.1.07/2.3.00/20.0004 Creation and development of multidisciplinary team on the basis of landscape Ecology
2011 - 2012 - LD11021 Distribution, population structure, and pathogenicity of alien invasive species Phytophthora cactorum in the Czech Republic
2009 - 2013 - QI92A207 Restoration and sustainable near-natural management of riparian stands
2007 - 2011 - SP/2D1/36/07 Edificators and structural changes in riparian stands of Alnenion glutinoso-incanae Oberd. with prevailing alder under conditions of floods and biological invasion
2007 - 2011 - QH71273 Research on necrotrophic phytophthoras of economically important broadleaved trees