Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Other information:

Project Title: Restoration and sustainable near-natural management of riparian stands (QI92A207)
Key words : riparian stands - rivers - near-natural management - Vltava river basin - phytopathological risks

State funding provider: Ministry of Agriculture,
Principal investigator: Mgr. Karel Černý,
Project period: 2009–2013.

Abstract
The aim of the project was to develop a methodology for the restoration and sustainable near-natural management of riparian stands with respect to practical, economical and environmental considerations. An additional aim was to survey the distribution of black alder trees resistant to the invasive pathogen Phytophthora alni and preserve the more resistant genotypes.
The diversity of riparian stands of trees in the Vltava River basin was studied. The current composition of these communities was recorded and the optimal composition determined with regard to ecological and practical considerations. The differences between current and optimal compositions were identified and recommendations made for the conversion of such stands. The economic value of the stands and the costs of conversion were also calculated. The practical, ecological and phytopathological risks were evaluated. Important problems facing riparian tree stands are low species diversity, instability, unsuitable species composition, inappropriate age-structure and spatial composition, the presence of alien tree species, and the invasion of P. alni. It was also observed that the impact of Hymenoscyphus pseudoalbidus on ash is most severe when it occurs in riparian stands, and the potential impact of this pathogen should be taken into account when considering any management plan. Resistance in the Czech black alder population to P. alni was surveyed and important variations found. The most resistant alder genotypes have been preserved and will be patent protected. A manual for the restoration and sustainable management of riparian stands is being prepared.

/>)

Project results

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K. & ČERNÝ, K. (2016): Variation in Alnus glutinosa susceptibility to Phytophthora ×alni infection and its geographic pattern in the Czech Republic. – Forest Pathology, 46/1: 3–10.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L., HEJNÁ, M. (2013): Occurrence of Phytophthora multivora and Phytophthora plurivora in the Czech Republic. – Plant Protection Science, 49/4: 155–164.

HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. (2013): Význam vlhkosti vzduchu v epidemiologii nekrózy jasanu – předběžné výsledky výzkumu. – Zprávy lesnického výzkumu, 58/4: 347-352.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., LOSKOTOVÁ, T. (2012): Břehové porosty Mastníku, návrh obnovy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI 92A207. Certifikace 19.2.2013 MZe (č.j. 9487/2013-MZE-16222/MAPA595). 76 s.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., VELEBIL, J., BAROŠ, A., BULÍŘ, P. (2013): Obnova a dlouhodobá péče o břehové porosty v povodí Vltavy. Certifikovaná metodika VÚKOZ, v.v.i., 4/2013-056, QI92A207. Certifikace MZe: 20.11. 2013, čj. 77365/2013-MZE-16222/M70. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 135 s. ISBN: 978-80-85116-99-1.
Methodology ( 7,3 MB pdf ico).

BAROŠ, A. (ed.) Břehové porosty vodních toků. Sborník ze semináře, 19. 11. 2013, Průhonice. 92 s.
Proceedings of the seminar ( 6,57 MB pdf ico)

BULÍŘ, P. (2012): Poznatky z oceňování dřevin v břehových porostech vodních toků třemi metodikami – Acta Pruhoniciana, 101: 83–95.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. (2012): Winter Survival of Phytophthora alni subsp. alni in Aerial Tissues of Black Alder. – J. Forest Sci., 58/7: 328–336.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., HRUBÁ, T. (2011): Rozšíření fytoftorového onemocnění olší v České republice. Specializovaná mapa s odborným obsahem, výstup grantu NAZV č. QI 92A207. Certifikace 18. 3. 2011 MZe (č.j. 54683/2011-MZE). 4 s.

ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., MRÁZKOVÁ, M., STRNADOVÁ, V. (2011): The Present State of Knowledge of Phytophthora spp. Diversity in Forest and Ornamental Woody Plants in the Czech Republic. – New Zealand J. Forest., 41S: S75–S82.

GREGOROVÁ, B. (2012): Vývoj metodiky s PC programem pro hodnocení a monitorování zdravotního stavu dřevin a jejich management. – Acta Pruhoniciana, 102: 15–24.

GREGOROVÁ, B., VAVRDA, T. (2012): SW Taxon: Metodika hodnocení a monitorování zdravotního stavu a managementu dřevin rostoucích mimo les. Základní verze, Free program, licence u f. Advantage Solutions, s.r.o. VÚKOZ, Průhonice.

HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. (2012): Invaze Chalara fraxinea v CHKO Lužické hory – předběžné výsledky výzkumu. – Acta Průhoniciana, 100: 137–145.

HRUBÁ, T. (2010): Právní předpoklady ochrany a obnovy břehových porostů v České republice. – Acta Pruhoniciana, 95: 75 - 86.

NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P. (2012): Selection of the best method for vegetative propagation of mature Alnus glutinosa (L.) Gaertn. trees resistant to Phytophthora alni. – Acta Univ. Agric. Silvicul. Mendel. Brun., 60/1: 105–109.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K., ČERNÝ, K. (2012): Factors affecting the development of Phytophthora alni ssp. alni in Alnus glutinosa L. – J. Forest Sci., 58/3: 123–130.

VELEBIL, J. (2012): Sorbus omissa, a new endemic hybridogenous species from the lower Vltava river valley. – Preslia, 84: 375–390.

VELEBIL, J., BAROŠ, A. (2010): Zhodnocení druhové diverzity vybraných břehových porostů v povodí Vltavy s přihlédnutím k jejich geobiocenologii. – Acta Pruhoniciana, 96: 65–73.