Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Other information:

Project Title: The development of effective measurements eliminating the impact of Chalara fraxinea in forest nursery and in subsequent aspects of forest and water management (QJ1220218)
Key words: Chalara fraxinea - invasive micro-organism - forest management - water management - the Czech Republic

State funding provider: Ministry of Agriculture,
Principal investigator: Ing. Ludmila Havrdová,
Project period: 04/2012 – 12/2016.

Abstract
The aim of the project is to solve the problems caused by the alien invasive organism Hymenoscyphus pseudoalbidus (asexual state C. fraxinea Kowalski) in the Czech Republic. The research activities will cover the various aspects of host tree invasion and subsequent ash dieback. The biology, impact and current distribution of the pathogen is to be investigated, its genetic diversity studied with use of microsatellite marker analysis, and attention is also to be focused on the sensitivity of the pathogen to chemical preparations as a potential method of control. The composition of the micro-fungal endophyte community in ash twigs is to be determined and the antagonistic activity of the more commonly occurring endophytes will be ascertained. Resistant genotypes of common ash will be identified and collected from the field. Methods for growing ash in the presence of the pathogen will be developed.
A main aim of the project is to produce healthy planting stock of common ash for use in forest and ornamental nurseries. This will be achieved by (1) the practical application of newly-developed processes to eliminate the direct losses caused by the pathogen, (2) the production of more resistant planting stock, and (3) the use of biological preparations effective against the pathogen. The project results will also increase the chances of success in growing ash in different situations when subject to biological attack by C. fraxinea.

Other project participant
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D.)
Univerzita Karlova v Praze (Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.)
Mendelova univerzita v Brně (Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.)
Povodí Labe, s.p. (Ing. Karel Dohnal)
Sdružení lesních školkařů ČR (Ing. Vladimír Foltánek)

Project results

KOUKOL, O., HAŇÁČKOVÁ, Z., DVOŘÁK, M. & HAVRDOVÁ, L. (2016): Unseen, but still present in Czechia: Hymenoscyphus albidus detected by real-time PCR , but not by intensive sampling. Mycological Progress, 15/1: 1-9.

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ČERNÝ, K., CHUMANOVÁ, E., ROMPORTL, D. & PEŠKOVÁ, V. (2016): Mapa potenciálního poškození lesních porostů ČR nekrózou jasanu. Specializovaná mapa s odborným obsahem VÚKOZ, v.v.i., QJ1220218. Certifikace Mze: 2. 11. 2016, č.j. 60487/2016-MZE-16222/MAPA656. VÍKOZ. v.v.i., Průhonice, 28 s. ISBN 978-80-87674-15-4.
Mapa ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).

HRABĚTOVÁ, M., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D., HAVRDOVÁ, L. (2016): Efficacy of fungicides on Hymenoscyphus fraxineus and their potential for control of ash dieback in forest nurseries. Forest Pathology 2016: 1–9. DOI: 10.1111/efp.12311.

HAVRDOVÁ, L., NOVOTNÁ, K., ZAHRADNÍK, D., BURIÁNEK, V., PEŠKOVÁ, V., ŠRŮTKA, P., ČERNÝ, K. (2016): Differences in susceptibility to ash dieback in Czech provenances of Fraxinus excelsior. – Forest Pathology, early view. doi: 10.1111/efp.12265. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12265/abstract

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., ZÝKA, V., HRABĚTOVÁ, M., SVOBODOVÁ, I. (2016): Významný patogen javorů bradavkatka parazitická Eutypella parasitica R. W. Davidson & R. C. Lorenz v ČR. – Rostlinolékař, 6/2016: 26–29.

ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., ZLATNÍK, V. & HRABĚTOVÁ, M. (2016): Pěstování jasanu v prostředí s výskytem Hymenoscyphus fraxineus. Certifikovaná metodika VÚKOZ, v.v.i., 4/2016–056, QJ1220218. Certifikace Mze: 30. 12. 2016, č.j. 73910/2016-MZE-16222/M140. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 52 s. ISBN: 978-80-87674-18-5, ISBN 978-80-88184-05-8.
- ke stažení zde ( 4,9 MB pdf ico)

HAVRDOVÁ, L., ZÁBRANSKÝ, P. & ČERNÝ, K. (2014): Extrémní rozvoj nekrózy jasanu v břehových porostech je podmíněn vysokou vlhkostí jejich prostředí. – Vodní Hospodářství, 64/11: 1–4.

DVOŘÁK, M., HUMPLÍKOVÁ, Z., HEJNÁ, M., HAVRDOVÁ, L., FEDUSIV, L. (2013): Současné poznatky o nekróze jasanů a výzkum biologie jejího původce za účelem vývoje metod obrany. – Zahradnictví, 12/9: 56–58.