Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Průhonické šlechtění rodu Spiraea (tavolník)

Do kultury v Průhonicích se již před I. světovou válkou dostalo více druhů tavolníků pocházejících z terénních sběrů E. H. Wilsona v Číně. V rámci činnosti Dendrologické společnosti uskutečnil v roce 1913 C. K. Schneider spolu s rakouským botanikem H. Handel-Mazzettim sběrnou Expedici do Číny, která byla předčasně ukončena pro vypuknutí I. světové války, kvůli které odjel Schneider se sběry do USA, kde pět let pracoval s A. Rehderem v Arnold Arboretu. Od návratu do Vídně v r. 1920 nadále spolupracoval s Dendrologickou společností v novém Československu a tak se do Spolkové zahrady
v Průhonicích dostaly rostliny pocházející z jeho sběrů v Číně, včetně některých tavolníků. Podle historických záznamů bylo v roce 1927 v Průhonickém parku pěstováno 47 relativně identifikovatelných taxonů rodu Spiraea (z toho 26 přírodních druhů). Za II. světové války a v poválečných letech došlo k významnému ochuzení dendrologických sbírek v Průhonicích. Tak při revizi výskytu dřevin v Průhonickém parku z let 1963–1965 bylo zjištěno jen devět přírodních druhů tavolníků, tři mezidruhové hybridy a čtyři kultivary od Spiraea japonica L. fil. V 70. a 80. letech probíhala nová vlna introdukce dřevin do Průhonic, a to na Dendrologickou zahradu Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví. Tavolníky sem byly dováženy především z Anglie od firmy Hillier (přes 20 taxonů, částečně již u nás pěstovaných pro verifikaci materiálu, částečně nových), ale i z Německa (firma Kordes a Schmidt); některé byly získány mezinárodní výměnou semen v rámci nabídek “Index Seminum”.

V sortimentu tavolníků pěstovaných v posledních dvaceti letech v Průhonicích bylo nalezeno několik klonů nebo rostlin hybridního (případně mutačního) původu, jejichž taxonomická příslušnost není jednoznačná. Z nich čtyři taxony jsou atraktivní pro okrasné zahradnictví a jsou v Dendrologické zahradě v Průhonicích již řadu let vegetativně množeny (nebo v případě dvou z nich pěstovány i jinými školkařskými firmami v českých zemích) pod pracovním označením nebo nevhodným jménem. Tyto klony jsou níže popsány jako nové kultivary v souladu s Mezinárodním kódem nomenklatury pěstovaných rostlin. (Text připravil R. Businský)

V naší ukázkové expozici naleznete tyto odrůdy tavolníků:

Spiraea ‘Green Moundlet’

Spiraea ‘Leafy Carmine’

Spiraea ‘Ludmila’

Spiraea japonica L. fil. ‘New Pruhonice’

Spiraea ‘Pink Beauty’