Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Průhonické šlechtění rodu Weigela (vajgélie)

Šlechtění vajgélií ve VÚKOZ, v.v.i. začalo v první polovině 80. letech minulého stolení. Od začátku je hlavním cílem získat rostliny s kompaktní stavbou keře, menšího vzrůstu, s dlouhým a bohatým kvetením a dobrou odolností vůči mrazu v celé barevné škále.

Při zahájení šlechtitelského programu byly použity F1 semenáče získané prof. Scholzem z mezidruhového křížení mezi Weigela florida var. venusta a W. hybrida ‘Eva Rathke’ (W. coraeensis × W. floribunda), které bylo uskutečněno s cílem zvýšit mrazuvzdornost. Ing. Benetka, s jehož jménem je šlechtění vajgélií ve VÚKOZ, v.v.i. neodmyslitelně spojeno, následně samosprášil několik vybraných jedinců z tohoto křížení a získal potomstva  F2 generace. Pro další šlechtitelskou práci byl nejvýznamnější výběr semenáče z těchto potomstev, který se vyznačoval zakrslým růstem (výška keře 0,6–0,8 m) spojeným s hustým kompaktním habitem. Tento semenáč získal pojmenování ‘Piccolo’ pro svůj malý vzrůst a byl použit jako spolehlivý genetický zdroj pro přenos zakrslého růstu v dalším šlechtění. Odrůda byla v 90. letech minulého století odprodána do zahraničí, kde se množí pod označením ‘Pink Poppet™’ a je právně chráněná/patentována v Evropské unii i USA.

Při šlechtění bylo využito samoopylení vybraných genotypů, jejich záměrné křížení mezi sebou, i s komerčními odrůdami. Jako zdroje červené barvy květu byly použity komerční odrůdy ‘Eva Supreme’, ‘Lucifer’ a ‘Red Prince’, pro bílou barvu květu to byly odrůdy ‘Bristol Snowflake’ a ‘Heroine’ a pro tmavou barvu listu odrůda ‘Dark Horse’. Při šlechtění bylo využito i mezidruhového křížení s druhy W. coraeensis a W. decora.

Průhonické šlechtění vajgélií se dostalo ve větší míře do povědomí nejen v České republice, ale i zahraničí až s odprodejem odrůdy ‘Piccolo’. Také v současnosti je několik vybraných klonů a odrůd testováno v zahraničí. Hlavními výběrovými kritérii při testování v USA jsou mrazuodolnost a remontantnost, na rozdíl od Nizozemí, kde jsou upřednostňovány odrůdy s barevným listem. V roce 2016 bylo pět našich odrůd přihlášeno k patentování v USA a následně i v Kanadě.

Průhonické odrůdy vajgélií jsou pojmenovány většinou podle souhvězdí a lze je rozdělit do dvou skupin, na nízké a středně vysoké vajgélie v celé barevné škále květu. Odrůdy se vyznačují dobrou odolností vůči mrazu a počátkem kvetení na konci května. Doba kvetení je zpravidla delší než 3 týdny. (Text připravila P. Štochlová)

V naší ukázkové expozici naleznete tyto odrůdy vajgélií:

Weigela ‘Antila’

Weigela ‘Ara’

Weigela ‘Auriga’

Weigela ‘Carina’

Weigela ‘Cassiopeia’

Weigela ‘Colomba’

Weigela ‘Corona’

Weigela ‘Cumula’

Weigela ‘Doubravka’

Weigela ‘Erida’

Weigela ‘Gemini’

Weigela ‘Lacerta’

Weigela ‘Lyra’

Weigela ‘Musca’

Weigela ‘Odorosa’

Weigela ‘Piccolo’

Weigela ‘Sagitta’

Weigela ‘Tucana’

Weigela ‘Vega’

Weigela ‘Volans’