Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Knihovna je odborným informačním pracovištěm VÚKOZ s gescí na shromažďování, zpracování, uchování a šíření informací z oblasti životního prostředí, zvláště tvorby a ochrany krajiny a okrasného zahradnictví. Vytváří a buduje fond primárních a sekundárních zdrojů domácí a zahraniční literatury ve shodě se zaměřením a potřebami pracovníků VÚKOZ. Posláním knihovny je informační zabezpečení vědecké a výzkumné činnosti pracovníků VÚKOZ. Knihovna VÚKOZ je knihovnou základní se specializovaným knihovním fondem, který zpřístupňuje i odborné a ostatní veřejnosti, především studentům středních a vysokých škol. Řadu publikací této knihovny nelze najít v žádné jiné knihovně v ČR.

Poskytované služby:

  • výpůjční služby (prezenční, absenční, meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR, mezinárodní meziknihovní služby)
  • reprografické služby
  • informační služby (poradenská služba – informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny, bibliograficko-informační služba  – informace bibliografického a faktografického charakteru, přístup do bází lokálních dat, konzultační služba)
  • bezplatný přístup k internetu, místo ke studiu ve studovně

Výpůjční služby se řídí Knihovním řádem, jehož součástí je i ceník placených služeb knihovny.

Katalog knihovny je přístupný na interní síti ústavu, pro veřejnost na počítači ve studovně (přes 19 000 záznamů). Je zde také přístup do databáze HORT (databáze vybraných článků z časopisů a sborníků z fondu VÚKOZ – ca 29 000 záznamů). Ve studovně je také k dispozici internet a periodika aktuálního roku – v roce 2018 je to 32 titulů českých a 26 titulů zahraničních periodik.

Ve fondu periodik je i řada vzácných, historicky cenných časopisů z konce 19. a začátku 20. století. Informace o všech, i v minulosti odebíraných periodikách lze najít v Souborném katalogu na webových stránkách Národní knihovny (http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=base-list).

 

Elektronické informační zdroje (Web of Science)

CzechELib

Přístup k licencovaným elektronickým informačním zdrojům (EIZ) je umožněn pouze zaměstnancům VÚKOZ (a to pouze z vnitřní sítě instituce). Využívání těchto zdrojů se řídí podmínkami definovanými v patřičných licenčních smlouvách.

Web of Science banner

Vstup do databáze pro zaměstnance kliknutím zde nebo na banner Web of Science (WoS)

 

Novinky v knihovním fondu knihovny 

 

Ediční činnost
VÚKOZ vydává různé sborníky, metodiky a monotematické publikace. Pracovnice knihovny zajišťují prodej těchto publikací přímo v knihovně (pouze na fakturu) či je posílají na dobírku .

  

Aktuální nabídka publikací vydaných VÚKOZ

 

Otevírací doba knihovny
středa, čtvrtek, pátek: 7.30 – 11.30. Po telefonické dohodě i ostatní dny 7-14 h

 

 

 

 

 

 

Kontakty:
Ing. Jana Dostálková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 296 528 334
Eva Obdržálková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 296 528 335