Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Významné odborné akce pořádané VÚKOZ, v.v.i.:

Datum, místo konání a název akce Stručný popis konané akce

1. 3. 2017
velký sál informačního a vzdělávacího
centra Floret v Průhonicích


Tradiční trvalkový seminář
"BARVY A PERENY"

Pozvánka ke stažení zde

21. - 22. 9. 2016
Studijní a informační centrum,
Česká zemědělská univerzita (Praha – Suchdol)

Konference - První cirkulář
České národní parky 2016

Pozvánka/plakát ke stažení zde

banner - České národní parky 2016

8. 9. 2016
Vzdělávací a informační centrum
Floret, Průhonice

Závěrečný seminář projektu
Monitoring přirozených lesů ČR

Pozvánka ke stažení zde

Seminář je součástí řešení projektu Monitoring přirozených lesů České republiky (EHP-CZ02-OV-1-021-2014), podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím finančního mechanismu EHP v rámci programu CZ02 – Životní prostředí (oblast Biodiverzita a ekosystémové služby). Seminář je určen zástupcům veřejné správy, zejména pracovníkům Ministerstva životního prostředí ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, pracovníkům odborů životního prostředí krajských úřadů či místních samospráv a vlastníkům, resp. správcům lesů ve sledovaných lokalitách. Účelem semináře je seznámit reprezentanty výše zmíněných cílových skupin s výstupy projektu.

Archiv odborných akcí