Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Topolářská komise České republiky, z.s. (TKČR) je dobrovolným, nevládním a neziskovým spolkem občanů České republiky sdružující výzkumíky, pedagogy a praktické pěstitele rychle rostoucích dřevin na zemědělské a lesní půdě za účelem výměny zkušeností z praxe, výsledků výzkumu a účasti na vytváření legislativních norem upravujících podmínky pěstování v ČR.
Spolek je základem pro mezinárodní spolupráci v oboru a pro účast České republiky v Mezinárodní topolářské komisi FAO (International Poplar Commission).

TKČR je právnickou osobou, založenou v roce 2017 v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Sídlo spolku je v Průhonicích,  Květnové náměstí čp. 391, PSČ 252 43.

Kontakt: Ing. Jan Weger, PhD; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; tel: 296528327

 

V roce 2018 se budou členové TKČR účastnit například seminářů/workshopů:

  • 30. 8. 2018 seminář „Vrba dřevina roku“  v Kunovicích -  organizován Českou lesnickou společností. Za TKČR tam budou dvě přednášky, ze semináře bude sborník. VÍCE BUDE NA www.cesles.cz.

 

V roce 2017 jsme spolu s VÚKOZ a VÚLHM připravili dvoudenní seminář:

Rychle rostoucí dřeviny (RRD) pro zemědělské a lesnické využití v podmínkách České republiky
Více viz Aktuality a odkazy

Seminář RRDTZ
 

                      

 

Copyright © 2017 - 2018 TK ČR, z.s. (VÚKOZ, v.v.i., odbor fytoenergetiky a biodiverzity)