Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Aktuality 2019

 


Aktuality 2018

  • 7.12.2018 Workshop "Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny". Cílem je zmapování problematiky a výběr pokusných porostů v ČR. Účast zdarma. Záznam a prezentace z workshopu naleznete zde.
  • 30.8.2018 Odborný seminář "Vrba dřevina roku" v Kunovicích organizovaný Českou lesnickou společností. Proběhnou zde dvě přednášky za TKČR. Účast zpoplatněna – více na www.cesles.cz
  • 25.7.2018 Video "Agrolesnická výmladková plantáž RRD s tažným koněm" obhospodařovaná velmi tradičním způsobem aneb "Koník se o stromy staral a "vyžínal", aby je po sklizni vytahal z pole." Ing. Jan Saglena

 


Aktuality 2017

Přednášky z prvního semináře TKČR:

Rychle rostoucí dřeviny (RRD) pro zemědělské a lesnické využití v podmínkách České republiky

Pro zemědělce, lesníky, majitele půdy a další zájemce z odborné veřejnosti                                Fotografie ze semináře v Průhonicích a Kunovicích:
organizován VÚKOZ, v.v.i. VÚLHM, v.v.i. a Topolářskou komisí České republiky, z.s.                     Průhonice foto 1  Průhonice foto 2
za finanční podpory Platformy Rostliny pro budoucnost (MZe)                                                    Exkurze foto 1    Exkurze foto 2  Exkurze foto 3  Exkurze foto 4                                                                                                                                            Exkurze foto 5    Exkurze foto 6  Exkurze foto 7  Exkurze foto 8 
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:                                  KONTAKTNÍ OSOBA:                                     Kunovice foto 1   Kunovice foto 2
4. a 5. října 2017                                               Ing. Jana Jobbiková, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  Seminář RRD
Průhonice a Kunovice (Uherské Hradiště)       

4. 10. 2017 PRŮHONICE (ZASEDAČKA SNACK, HLAVNÍ BUDOVA VÚKOZ, V.V.I.)                              
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Registrace 8:30–9:00, zahájení v 9:00, oběd 12:00, předpokládaný konec 17:00.

 VÝZKUMNÝ A LEGISLATIVNÍ BLOK

9:00    Úvod semináře - poděkování ČTPRB (Dr. Weger)

9:15    Pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) na zemědělské a lesní půdě – stručný přehled historie, stavu a perspektiv v ČR   (Dr.Weger a kol., VUKOZ)
9:30    Výsledky výzkumu sortimentu RRD na zemědělské půdě pro podmínky ČR - Výsledky testování nových klonů odrůd topolů a vrb (Bc.Bubeník/Dr.Weger), Topol černý (Dr.Novotná/Dr.Štochlová VÚKOZ)
10:00  Ekologické a environmentální aspekty pěstování RRD v krajině – přínosy a rizika (Dr. Weger, VUKOZ)
10:15  Možné využití RRD z pohledu odběratele energetické štěpky (Mgr. Laciok, Ing. Šilhan, ČEZ a.s.)
10:30  Možnosti využití dendromasy RRD v průmyslu (Dr.Štícha, ČZU FLD)
Přestávka na čaj/kávu
11:00 Pěstování RRD na zemědělské půdě (aktuální statistiky, podmínky pěstování,  greening, dotace)  (Ing. Hudáček, MZe)
11:30 Pěstování RRD a ochrana přírody, krajiny  (Ing. Chotěbor, MŽP) - vystoupení bez prezentace
12:00 Co by měla vědět osoba uvádějící dříví nebo štěpku na trh z hlediska Nařízení o dřevu   (Ing. Jan Ďoubal – ÚHÚL)

PĚSTITELSKÝ BLOK A POLNÍ EXKURSE
13:00 TOPOLÁŘSKÁ KOMISE ČESKÉ REPUBLIKY – stručné představení (Dr. Weger, VÚKOZ)
13:15 Workshop/Kulatý stůl: Praxe pěstování RRD v ČR na zemědělské půdě (oznámená vystoupení P. Špatenka, J. Jiránek, P.Pašek)
14:30 Prohlídka pokusů RRD – "Sucháč", "Evropský", pavlovnie (Průhonice Michovka) a výjezd na komerční porosty v okolí (Modletice–p. Pešek, Hřebeč–VÚKOZ, příp. Kačice–P.Pokorný )

5. 10. 2017 KUNOVICE (VS UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÚLHM, V.V.I.)
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Příjezd a registrace nových účastníků 9:00–9:30, zahájení v 9:00, oběd 12:00, předpokládaný konec 17:00.

VÝZKUMNÝ A LEGISLATIVNÍ BLOK
9:30    Problematika rychle rostoucích dřevin ve výzkumné stanici Kunovice  (Dr. Kotrla, VULHM)
10:00   Srovnávací pokus topolových klonů na ploše Kostelany  (Ing. Slováček, Dr. Kotrla a kol. Výzkumné stanice Kunovice)
10:30   Uplatnitelnost topolu osiky při obnově a revitalizaci lesů v ČR  (Dr. Martiník, MENDELU LFD)
Přestávka na čaj/kávu
11:00 TOPOLÁŘSKÁ KOMISE ČESKÉ REPUBLIKY – stručné představení  (Dr. Weger, VÚKOZ)
11:15 Pěstování RRD na zemědělské půdě (aktuální statistiky, podmínky pěstování,  greening, dotace) (Ing. Hudáček, MZE)
11:45 Co by měla vědět osoba uvádějící dříví nebo štěpku na trh z hlediska Nařízení o dřevu (Ing. Šimek, ÚHÚL)

Odpoledne – PĚSTITELSKÝ BLOK A POLNÍ EXKURSE
13:15 Exkurse: Výzkumné a genofondové porosty RRD ve VS Kunovice            
15:30 Exkurse: Silvikultury RRD (Podivín, LZ Židlochovice, Ing. Stejskal)

Seminář a polní den včetně občerstvení a oběda jsou zdarma díky podpoře Platformy Rostliny pro budoucnost Doprava po vlastní ose. Přednášející budou honorováni.

 

 

 

Copyright © 2017 - 2021 TK ČR, z.s. (VÚKOZ, v.v.i., odbor fytoenergetiky a biodiverzity)