Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Organizační struktura v PDF

Organizační struktura Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Kancelář ředitele

Ředitel
Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.

Sekretariát ředitele
Iveta Kašparová

Interní auditor
RNDr. Alena Hladíková

Dozorčí rada

Předseda
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., (MŽP)

Členové
Ing. Vladimír Sassmann, (MŽP)
Ing. Jan Landa, (MŽP)
Ing. Petr Seifert, (VÚKOZ, v.v.i.)
Ing. Eva Voženílková, (MŽP)

Rada instituce

Předseda
Ing. Libor Hort, (VÚKOZ, v.v.i.)

Místopředseda
Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc., (VÚKOZ, v.v.i.)

Členové:
Fanta Josef, Prof., Ing.
Chobot Karel, Mgr., Mgr., PhD. (AOPK)
Jirousová Magdalena, Mgr. (VÚKOZ, v.v.i.)
Salašová Alena, Doc., Dr., Ing. (ZF MENDELU)
Stloukal Petr, Ing. (MŽP)
Šantrůčková Markéta, RNDr., PhDr., PhD. (VÚKOZ, v.v.i.)
Šedivá Jana, Ing., PhD. (VÚKOZ, v.v.i.)
Vladíková Sylva, Ing. (VÚKOZ, v.v.i.)
Wild Jan, Doc., Ing., PhD. (BÚ AV ČR, v.v.i.)

SEKCE VÝZKUMU

Vědecký tajemník
Mgr. Magdaléna Jirousová

Odbor rostlinných biotechnologií
Vedoucí
Ing. Jana Šedivá, Ph.D.
Zástupce vedoucího
Ing. Roman Businský, Ph.D.

Odbor fytoenergetiky
Vedoucí
Ing. Jan Weger, Msc., Ph.D.
Zástupce vedoucího
Ing. Kamila Vávrová, Ph.D.

Odbor biomonitoringu
Vedoucí
Ing. Julie Sucharová, Ph.D.
Zástupce vedoucího
Ing. Marie Holá

Odbor šlechtění a pěstebních technologií
Vedoucí
Ing. Martin Dubský, Ph.D.
Zástupce vedoucího
Ing. Hynek Urbánek

Odbor biologických rizik
Vedoucí
Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Zástupce vedoucího
Ing. Petra Štochlová, Ph.D.

Odbor kulturní krajiny a sídel
Vedoucí
Ing. Eva Sojková
Zástupce vedoucího
Ing. Martin Weber

Odbor ekologie krajiny
Vedoucí
Ing. Jakub Houška, Ph.D.
Zástupce vedoucího
zatím neobsazeno

Odbor ekologie lesa
Vedoucí
Ing. Kamil Král, Ph.D.
Zástupce vedoucího
zatím neobsazeno

Odbor prostorové ekologie
Vedoucí
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.

Knihovna
Ing. Jana Dostálková

SEKCE EKONOMICKO-PROVOZNÍ

Personální úsek
Milada Votrubová

Odbor provozní
Vedoucí
Ing. Petr Seifert

Odbor ekonomický
Vedoucí
Ing. Sylva Vladíková

Odbor květinářské výroby
Vedoucí
Ing. Tomáš Fánči

Odbor vzdělávací a informační centrum
Vedoucí
Alena Jakubcová

 • Oddělení kongresové
  Vedoucí
  Alena Jakubcová
 • Oddělení restaurace Floret
  Vedoucí
  David Strejček
 • Oddělení hotel Floret
  Vedoucí
  Světlana Vlásková

Odbor provozu Brno
Vedoucí
Ing. Libor Hort

Odbor dendrologická zahrada
Vedoucí
Zdeněk Kiesenbauer
Zástupce vedoucího
Dagmar Sekelezová