Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Šantrůčková Markéta, RNDr. et PhDr., Ph.D.

Funkce/Function: výzkumný pracovník

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 320

Další údaje:

Odborné zaměření: historická geografie, památky zahradního umění, změny krajiny

Životopis:

Vzdělání

Ph.D. (fyzická geografie a geoekologie), 2011, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

RNDr. (fyzická geografie a geoekologie), 2012, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

PhDr. (světové dějiny), 2005, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Mgr. (geografie – historie), 2004, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Zaměstnání

2007–dosud: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice.

Výzkumné projekty (granty)

2016 – 2020 Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky, NAKI II DG16P02M034

2016 – 2020 Průhonice jako zahradnický fenomén – více než stoletá tradice introdukce, šlechtění a použití okrasných bylin, NAKI II DG16P02M027

2012 – 2015 Projekt NAKI DF12P01OVV016, Zhodnocení a udržitelné využití potenciálu památek zahradního umění, hlavní řešitel

2012 – 2015 Projekt NAKI DF12P01OVV001, Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón, spoluřešitel

2012 – 2014 Projekt OPVK, Důsledky a rizika nedodržováni "Evropské úmluvy o krajině", reg. číslo CZ.1.07/2.4.00/17.0020 za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České republiky, metodik

2011 – 2014 Projekt OPVK, Vytvoření a rozvoj multidisciplinárního týmu na platformě krajinné ekologie, reg. číslo CZ.1.07/2.3.00/20.0004 za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České republiky, výzkumný člen teamu

2011 – 2014 Projekt VaV NAZV 112A138, Lokální identita zeleně venkovských sídel, spoluřešitel

2011 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Specifický vysokoškolský výzkum 2011 - 263 202

2010 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Specifický vysokoškolský výzkum 2010 – 261 201

2007 – 2011 MZP0002707301: Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., dílčí úkol I.07 „Historická krajina, analýza a principy ochrany významných prvků kulturní krajiny. Analýza, evidence a dokumentace historických parků a zahrad“, spoluřešitel, od 1.1.2009 hlavní řešitel dílčího úkolu

2006 – 2011 Projekt VaV MŠMT ČR 2B06013, Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav: pilotní studie Nové Dvory - Kačina, spoluřešitel

Zahraniční zkušenost 

Stipendijní pobyt (CEEPUS) zaměřený na výzkum krajinářských parků a zahrad ve Slovinsku, 2006, Katedra geografie, Filozofická fakulta, Lublaňská univerzita

 

Publikační činnost

 

Článek v časopise s IF

ŠANTRŮČKOVÁ, M., DOSTÁLEK, J., & DEMKOVÁ, K. (2015): Assessing long-term spatial changes of natural habitats using old maps and archival sources: a case study from Central Europe. – Biodiversity and Conservation, 24/8: 1899–1916.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., LIPSKÝ, Z. & STROBLOVÁ, L. (2013): Participative landscape planning in rural areas: A case study from Novodvorsko, Žehušicko, Czech Republic. – Futures, 51: 3–18.

SKALOŠ, J., ENGSTOVÁ, B., PODRÁZSKÝ, V., ŠANTRŮČKOVÁ, M. & TRPÁKOVÁ, I. (2012): Long-term changes in forest cover 1780-2007 in central Bohemia, Czech Republic. – European Journal of Forest Research, 131/3: 871–884.

SKALOŠ, J., WEBER, M., LIPSKÝ, Z., TRPÁKOVÁ, I., ŠANTRŮČKOVÁ, M., UHLÍŘOVÁ, L. & KUKLA, P. (2011): Using old military survey maps and orthophotograph maps to analyse long-term land cover changes. Case study (Czech Republic). – Appl. Geograp., 31/2: 426–438.

 

Článek v časopise v databázi Scopus

ŠANTRŮČKOVÁ, M. & FANTA, V. (2014): Příspěvek k lokalizaci zaniklé české vesnice Elizabeta v rumunském Banátu. – Český lid, 101/3: 279–298.

 

Článek v recenzovaném časopise bez IF

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2014): Představení historického vývoje parku v Petrohradě. – Ústecký sborník historický, 1-2: 29–49.

TÁBOR, I. & ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2014): Významný historický doklad o introdukci dřevin v Červeném Hrádku a Nových Hradech. – Acta Pruhoniciana, 107: 45–60.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I. & WEBER, M. (2014): Tvorba mapy zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v okolí zámku Lázeň u Chudenic. – Acta Pruhoniciana, 108: 37–52.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2014): Využití písemných a obrazových pramenů při studiu historických krajinných úprav na příkladu parku Lázeň v Chudenicích u Klatov. – Historická geografie, 40/2: 235–262.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2014): Vznik a vývoj černínské obory na Jemčině u Jindřichova Hradce. – Prameny a studie, 53: 205–214.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., PÁKOZDIOVÁ, M. & HAMANOVÁ, M. (2014): Local community versus globalization tendencies: Case study of Czech villages in Romanian Banat region. – Journal of Landscape Ecology, 7/2: 73–88.

WEBER, M. & ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2013): Paralely krajinářských úprav na Kačině. – Acta Pruhoniciana, 105: 11–21.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2012): Krajiny jižních Čech. – Geografické rozhledy, 21/3: 30 – 32.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2012): The Principles and Development of Landscape Parks in the Czech Republic and Their Study from the Perspective of Historical Geography. – Historická geografie, 38/1: 99 – 118.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V., WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2011): Proměny vztahu města a krajiny na příkladu Nových Dvorů na Kutnohorsku. – Historická geografie, 37/1: 87–110.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Konfliktní spojenectví – ochrana přírody a krajinářské parky na několika příkladech. – Příroda, 27: 115–123.

WEBER, M., ŠANTRŮČKOVÁ, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Dobový odkaz osobnosti Jana Rudolfa Chotka v krajinářských úpravách Kačiny na Kutnohorsku. – Acta Pruhoniciana, 95: 15–26 + 2. příl.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. & VÁVROVÁ, V. (2009): Krajina Novodvorska a Žehušicka v popisu k  I. vojenskému mapování. – Historická geografie, 35/1: 213–228.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. & VÁVROVÁ, V. (2009): Představení databáze historických zahrad a parků. – In: Odkaz zahradního architekta Františka Thomayera. Prameny a studie, 42: 131–135.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., LIPSKÝ, Z., WEBER, M. & STROBLOVÁ, L. (2009): Landscape Change Analysis of the Nové Dvory – Žehušice Region. Analýza vývoje kulturní krajiny Novodvorska a Žehušicka. – Acta Pruhoniciana,  91: 99–107 + 2 příl.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. &VÁVROVÁ, V. (2009): Databáze historických zahrad, parků a krajiny, její vznik a parametry. Knihovna plus [online]. 2008, č. 1–2 [cit. 2009-06-08]. Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus81/santruc.htm>

 

Odborná kniha

KUČA, K. a kol (2015): Krajinné památkové zóny České republiky – Národní památkový ústav, Praha, 511 s.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2014): Krajinářská tvorba Jana Rudolfa Černína. Vznik a vývoj parků v Krásném Dvoře, Jemčině, Petrohradě a Chudenicích. – Karolinum, Praha, 313 s.

MADĚRA, P. a kol. (2014): Czech villages in Romanian Banat: landscape, nature, and culture. – Mendel University in Brno, Brno, 348 s.

KUČERA, P. a kol. (2014): Úmluva o krajině. Landscape Convention. Důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině. – Mendelova univerzita v Brně, Brno, 184 s.

LIPSKÝ, Z., WEBER, M., STROBLOVÁ, L., SKALOŠ, J., ŠANTRŮČKOVÁ, M., KUČERA, Z., DOSTÁLEK, J. & TRANTINOVÁ, M. (2013): Současnost a vize krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách. – Karolinum, Praha, 408 s.

LIPSKÝ, Z., ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., SKALOŠ, J., NOVÁK, P., VÁVROVÁ, V., KUČERA, Z., KUKLA, P., STROBLOVÁ, L., DOSTÁLEK, J. (2011): Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách. – Karolinum, Praha, 202 s.

 

Kapitola v knize

ŠANTRŮČKOVÁ, M. & BENDÍKOVÁ, L. (2014): Assessment of land use changes in landscape conservation areas based on LUCC database. – In: Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. Volume IX. – IGU-LUCC, Asahikawa–Prague, s. 83–93.

PÁKOZDIOVÁ, M., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2012): Udržitelnost tradic versus globalizační vlivy na příkladu českého etnika v rumunském Banátu. – In: Měnící se společnost? – Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta, Praha 2012, s. 44–55.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., VÁVROVÁ, V. (2012): Vznik, vývoj a širší územní a historické vazby komponované krajiny Novodvorska. – In: Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové. – Historický ústav AVČR, Praha, s. 85 – 102.

LIPSKÝ, Z., WEBER, M., DOSTÁLEK, J., KUČERA, Z., KUKLA, P., SKALOŠ, J., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V. (2011): Projekt Kačina jako příklad implementace Evropské úmluvy o krajině na lokální úrovni. – In: Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. – Masarykova univerzita, Brno, s. 47 – 77.

VÁVROVÁ V., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2008): Využití archivních pramenů při studiu krajiny na příkladu Novodvorska a Žehušicka. – In: Regiony – časoprostorové průsečíky? Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i, sv. 21/C, Praha, p. 63–76. 

 

Mapy

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I. & WEBER, M. (2014): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Červeném Hrádku u Jirkova, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., ANDREAS, M., BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I. & WEBER, M. (2014): Podrobná mapa vybraných dendrologicky nejhodnotnějších částí krajinné úpravy v Červeném Hrádku u Jirkova, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V. & WEBER, M. (2014): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy ve Valči, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., ANDREAS, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., MALINA, O., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V. & WEBER, M. (2014): Mapa významných skladebních prvků krajinné úpravy ve Valči, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V. & WEBER, M. (2014): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., ANDREAS, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V. & WEBER, M. (2014): Mapa významných skladebních prvků krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice.

DEMKOVÁ, K., BAROŠ, A., BUSINSKÝ, R., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VELEBIL, J., KUČERA, Z. & KAŠKOVÁ, M. (2014): Mapa vybraných prvků lokální identity ve vybraném území MAS České středohoří, VÚKOZ, v.v.i.–PřF UK, Průhonice–Praha.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BENDÍKOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., VELEBIL, J. & WEBER, M. (2013): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Petrohradu u Jesenice.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BENDÍKOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., VELEBIL, J. & WEBER, M. (2013): Podrobná mapa vybraných dendrologicky nejhodnotnějších částí krajinné úpravy v Petrohradu u Jesenice.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., BULÍŘ, P., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., TÁBOR, I. & WEBER, M. (2013): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v okolí zámku Lázeň u Chudenic.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., BULÍŘ, P., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., TÁBOR, I. & WEBER, M. (2013): Podrobná mapa vybraných nejhodnotnějších částí krajinné úpravy v Chudenicích u Klatov, zámecký park Lázeň.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VEITH, T., BENDÍKOVÁ, L., VÁVROVÁ, V. & PEŠTA, J. (2013): Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Žehušicko – krajinářsko-analytický výkres A.

BAROŠ, A., DEMKOVÁ, K., STROBLOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., HRUBÁ, T., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VELEBIL, J., KUČERA, Z. & HUPKOVÁ, M. (2013): Mapa vybraných prvků lokální mikroregionů Moravský kras a Časnýř.

STROBLOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., HRUBÁ, T., KUČERA, Z., ŠANTRŮČKOVÁ, M. & VELEBIL, J. (2012): Mapa vybraných prvků lokální identity Společenství obcí Čertovo břemeno.

BENDÍKOVÁ, L., JECH, D. & ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Mapa historických parků a zahrad podle databáze Evidence historických parků a zahrad ve VÚKOZ, v.v.i., specializovaná mapa s odborným obsahem, schválil odborný garant výzkumného záměru MZP0002707301 – Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti dne 21. 12. 2010.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Analytická mapa krajinářského parku v Krásném Dvoře u Podbořan na podkladě mapy stabilního katastru z roku 1843, specializovaná mapa s odborným obsahem.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010), Mapa terénních úprav a využití reliéfu v parku v Krásném Dvoře u Podbořan, specializovaná mapa s odborným obsahem

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Analytická mapa obory a parku Jemčina u Jindřichova Hradce na podkladě mapy stabilního katastru z roku 1828, specializovaná mapa s odborným obsahem.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Mapa terénních úprav a využití přirozeného reliéfu v oboře a parku Jemčina u Jindřichova Hradce, specializovaná mapa s odborným obsahem.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. & ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2009): Komponovaná krajina Novodvorska – barokní etapa na podkladu Glockspergerovy mapy 1734 – specializovaná mapa s odborným obsahem; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na odborné konferenci Trendy a tradice 2009, ZF MZLU Lednice na Moravě 10. – 11. 9. 2009 a na 18. konference GIS ESRI. ARC DATA Praha. Kongresové centrum Praha 21. – 22. 10. 2009. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2010.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. & ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2009): Komponovaná krajina Novodvorska – klasicistní a přírodně-krajinářská etapa na podkladu mapy stabilního katastru 1838 – specializovaná mapa s odborným obsahem; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na odborné konferenci Trendy a tradice 2009, ZF MZLU Lednice na Moravě 10. – 11. 9. 2009 a na 18. konference GIS ESRI. ARC DATA Praha. Kongresové centrum Praha 21. – 22. 10. 2009. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2010.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., STROBLOVÁ, L. & WEBER, M. (2009): Mapa památek a významných prvků kulturního dědictví v krajině Novodvorska a Žehušicka (v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) – specializovaná mapa s odborným obsahem; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na vědecké konferenci Krajina města – město v krajině, Historický ústav AV ČR, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty univerzity Karlovy, Praha, 22. 1. 2010. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2010.

 

Metodiky

PEŠTA, J., JANÁL, J., MALINA, O., ŠANTRŮČKOVÁ, M., TIŠEROVÁ, R. & WEBER, M. (2015): Stavebněhistorický a archeologický průzkum a hodnocení stavebních, technických a uměleckých objektů v památkách zahradního umění. Certifikovaná metodika. – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice, 40 s.

BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BOČEK, S., BUSINSKÝ, R., DEMKOVÁ, K., DOKOUPIL, L., KAŠKOVÁ, M., KUČERA, Z., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M. & VELEBIL, J. (2014): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na vybraném území MAS České středohoří. Certifikované metodika VÚKOZ,v.v.i. č. 2/2014-050, Certifikace 87669/2014-MZE-16222/M96. – VÚKOZ, v.v.i.–Zahradnická fakulta MENDELU–PřF UK, Průhonice–Brno–Praha, 74 s.

BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BOČEK, S., BUSINSKÝ, R., DEMKOVÁ, K., DOKOUPIL, L., KAŠKOVÁ, M., KUČERA, Z., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M. & VELEBIL, J. (2014): Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla. Certifikované metodika VÚKOZ, v.v.i. č. 3/2014-050, Certifikace 87673/2014-MZE-16222/M97. – VÚKOZ, v.v.i.–Zahradnická fakulta MENDELU–PřF UK, Průhonice–Brno–Praha, 87 s.

BAROŠ, A., VELEBIL, J., BUSINSKÝ, R., STROBLOVÁ, L., HRUBÁ, T., ŠANTRŮČKOVÁ, M., BOČEK, S., DOKOUPIL, L., KUČERA, Z. & HUPKOVÁ, M. (2013): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území Společenství obcí Čertovo břemeno. Certifikované metodika VÚKOZ,v.v.i. č. 7/2013-050, Certifikace 20.12.2013 MZe (č.j. 83832/2013-MZE-16222/M79). – VÚKOZ, v.v.i. – Zahradnická fakulta MENDELU – PřF UK, Průhonice – Brno – Praha.

BAROŠ, A., VELEBIL, J., BUSINSKÝ, R., STROBLOVÁ, L., HRUBÁ, T., ŠANTRŮČKOVÁ, M., BOČEK, S., DOKOUPIL, L., KUČERA, Z. & HUPKOVÁ, M. (2013): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území mikroregionů Moravský kras a Časnýř. Certifikované metodika VÚKOZ,v.v.i. č. 8/2013-050, Certifikace 20.12.2013 MZe č.j. 83831/2013-MZE-16222/M78. – VÚKOZ, v.v.i. – Zahradnická fakulta MENDELU – PřF UK, Průhonice – Brno – Praha.