Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Další údaje:

Název projektu: Edifikátory a změny ve struktuře břehových porostů podsvazu Alnenion glutinoso-incanae Oberd. s dominantní olší v podmínkách katastrofických záplav a biologické invaze (VaV SP/2D1/36/07)
Klíčová slova: edifikátory -  břehové porosty - jasanové olšiny - Phytophthora alni - integrovaná péče

Poskytovatel: MZP - Ministerstvo životního prostředí (MŽP),
Řešitel: Mgr. Karel Černý,
Období řešení projektu: 2007-2011.

Abstrakt
Cílem projektu je určení rozsahu a příčin poškození břehových porostů jasanových olšin s dominatní olší a navržení vhodných opatření ke stabilizaci napadených porostů a k jejich obnově.
     Bylo zjištěno, že ke chřadnutí olší dochází na velké části území ČR, přičemž nejvíce je postiženo povodí Vltavy a povodí Ohře. Na poškození olší měly vliv dva faktory – invaze P. alni a částečně i povodně v r. 2002. Pro olše byl kritický zejména souběh obou faktorů. Populace patogenu olší – Phytophthora alni je tvořena cca z 88% P. a. alni a 12% P. a. uniformis. Přežívání patogenu v pletivech olší je závislé na průběhu zimních teplot, orientaci a tloušťce krycích pletiv. V důsledku napadení dochází k nevratným změnám ve stromovém patře, ale i v patře bylinném – dochází k nárůstu pokryvnosti světlomilných druhů a k poklesu četnosti stínomilných druhů. Ve výrazně postižených porostech hrozí expanze Molinia coerulea. Byla vytvořena metodika integrované péče o porosty olší ohrožené invazí.

Výsledky

ČERNÝ, K., FILIPOVÁ, N., STRNADOVÁ, V. (2012): Influence of low temperature and frost duration on Phytophthora alni subsp. alni viability. – Forest Syst., 21/2: 337–342.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. (2010): Phytophthora Alder Decline: Disease Symptoms, Causal Agent and its Distribution in the Czech Republic. – Plant Protect. Sci., 46/1: 12–18.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. (2011): Onemocnění olší způsobené druhem Phytophthora alni Brasier & S.A. Kirk – management napadených porostů. VaV SP-2d1/36/07. Certifikace 30.4.2012 MŽP (čj. 31987/ENV/12, 1998/610/12). VÚKOZ, Průhonice, 31 s.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. (2012): Winter Survival of Phytophthora alni subsp. alni in Aerial Tissues of Black Alder. – J. Forest Sci., 58/7: 328–336.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., MRÁZKOVÁ, M. (2010): Onemocnění olší způsobené druhem Phytophthora alni Brasier & S.A. Kirk – ident. choroby, odběr vzorků. VaV SP-2d1/36/07. 1.2.2011 MŽP (čj. 6405/ENVV/11, 110565/ENV/10). VÚKOZ, Průhonice, 26 s.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., HOLUB, V., GREGOROVÁ, B. (2010): The effects of flooding and Phytophthora alni infection on black alder. – J. Forest Sci., 56/1: 41–46.