Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Další údaje:

Název projektu: Ekonomické aspekty invaze Phytophthora alni v průběhu klimatické změny (NAZV QJ1220219)
Klíčová slova
: Phytophthora alni – plíseň olšová – hniloba olší – povodí Vltavy – distribuce ekonomické škody – metody ochrany

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe),
Řešitel: Mgr. Karel Černý,
Období řešení projektu: 2012-2016.

Abstrakt
Cílem projektu je specifikace ekonomických současných a predikce budoucích škod způsobených invazí Phytophthora alni do břehových a dalších porostů, identifikace rizikových oblastí, porostů a toků s potenciálními největšími škodami, kde by měla být přednostně uplatňována opatření k omezení dopadu invaze. Cílem projektu je zohlednění vlivu klimatické změny na probíhající invazi a její dopad.
Účelem projektu je zmírnění ekonomických ztrát vyplývajících z invaze Phytophthora alni v ČR. V důsledku uplatnění výsledků projektu dojde v dlouhodobé perspektivě ke stabilizaci situace v lesním a vodním hospodářství, v ochraně přírody a krajiny a v dalších oblastech a dojde k zabránění nejvýznamnějších škod, které invaze může způsobit.

Spolupracující instituce
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (Ing. Vítězslava Pešková , Ph.D.),
Povodí Vltavy, státní podnik (Mgr. Jiří Vait)

Výsledky

Publikace v mezinárodních časopisech (IF)
ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2016): Potential risk of occurrence of Phytophthora alni in forests of the Czech Republic. Journal of Maps 2016 (12): 280–284. DOI: 10.1080/17445647.2016.1198996. WWW: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2016.1198996.

ČERNÝ, K., FILIPOVÁ, N. & STRNADOVÁ, V. (2015) Climate change can affect the impact of Phytophthora alni subsp. alni – In: Sutton, W., Reeser, P.W. & Hansen, E.M. (tech coords.) Proceedings of the 7th meeting of the International Union of Forest Research Organization (IUFRO) Working Party S07.02.09: Phytophthoras in forests and natural ecosystems, Esquel. 115–117.

ŠTĚPÁNKOVÁ, P., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., HANÁČEK, P., TOMŠOVSKÝ, M. (2013): Identification of Phytophthora alni subspecies and their distribution in river system in the Czech Republic. – Plant Protection Science, 49, Special Issue: S3–S10.

Ostatní publikace
ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství 2016 (8): 1–5.

ČERNÝ, K., PEŠKOVÁ, V. & MODLINGER, R. (2015): Rozšíření fytoftorového onemocnění olší v lesních porostech ČR – předběžné výsledky. – Zprávy lesnického výzkumu 60/4: 201–211.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HEJNÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., & ROMPORTL, D. (2015): Economical losses caused by Phytophthora alni in riparian stands. Typological study of Vltava River basin (Czech Republic), 118–120. – In: Sutton, W., Reeser, P.W. & Hansen, E.M. (tech coords.) Proceedings of the 7th meeting of the International Union of Forest Research Organization (IUFRO) Working Party S07.02.09: Phytophthoras in forests and natural ecosystems, Esquel. 118–120.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., ROMPORTL, D., MRÁZKOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M, MODLINGER, R. & PEŠKOVÁ V. (2015): Factors affecting Phytophthora alni distribution in State Forests of the Czech Republic. – In: Sutton, W., Reeser, P.W. & Hansen, E.M. (tech coords.) Proceedings of the 7th meeting of the International Union of Forest Research Organization (IUFRO) Working Party S07.02.09: Phytophthoras in forests and natural ecosystems. Esquel. 121–123.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & PEŠKOVÁ, V. (2013): Phytophthora alni Brasier et S.A. Kirk. Plíseň olšová. – Lesnická práce 92/6, Příloha, 4 s.

Aplikované výsledky
ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (31398/2016-MZE-16222/MAPA651). 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 9,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (31392/2016-MZE-16222/MAPA650). 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 2,2 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., ZAHRADNÍK, D. (2016): Predikce potenciálních dlouhodobých ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem VÚKOZ, v. v. i. č. MAPA4/2016-056. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 23. 11. 2016 osvědčením 67347/2016-MZE-16222/MAPA661. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 18 s. ISBN: 978-80-87674-16-1.
Mapa ke stažení zde ( 8,5 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D. (2016): Současné rozšíření fytoftorové hniloby olší v břehových porostech povodí Vltavy. Specializovaná mapa s odborným obsahem VÚKOZ, v. v. i. č. MAPA5/2016-056. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 23. 11. 2016 osvědčením 67348/2016-MZE-16222/MAPA662. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 18 s. ISBN: 978-80-87674-17-8.
Mapa ke stažení zde ( 2,1 MB pdf ico).

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V. & STRNADOVÁ, V. (2015): Mapa potenciálního rizika výskytu a škod způsobených Phytophthora ×alni v lesních porostech ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 8.12.2015 MZe (č.j. 66448/2015-MZE-16222/MAPA627). 16 p.
Mapa ke stažení zde ( 12,4 MB pdf ico).