Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Další údaje:

Název projektu: Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách (NAZV QH71273)
Klíčová slova:
r. Phytophthora - nekrotrofní patogeny - listnaté dřeviny - ochranná opatření - Česká republika

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe),
Řešitel: Mgr. Karel Černý,
Období řešení projektu: 2007–2011.

Abstrakt
Cílem projektu je identifikace základního spektra patogenů r. Phytophthora na významných listnatých dřevinách ČR, vypracování klíče, určení základních hostitelských preferencí a významu, popsání symptomů chorob, které způsobují, a vypracování přehledu ochranných opatření.
     Bylo izolováno 16 taxonů r. Phytophthora z 20 hostitelských taxonů dřevin (např. P. alni, P. cactorum, P. cinnamomi, P. citrophthora, P. gallica, P. gonapodyides, P. lacustris, P. megasperma, P. multivora, P. plurivora, P. ramorum, P. taxon oaksoil). Jako nejvýznamnější problémy byly identifikovány následující: vysoká diverzita patogenů z r. Phytophthora obecně a jejich široké rozšíření, plošné rozšíření a význam P. plurivora v celé řadě ekosystémů a stanovišť, pronikání nepůvodních druhů s rostlinným (často okrasným) materiálem, nekontrolované šíření patogenů na území ČR.

Výsledky

ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., MRÁZKOVÁ, M., STRNADOVÁ, V. (2011): The Present State of Knowledge of Phytophthora spp. Diversity in Forest and Ornamental Woody Plants in the Czech Republic. – New Zealand J. Forest., 41S: S75–S82.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FILIPOVÁ, N. (2011): Identifikace symptomů napadení dřevin a okrasných rostlin patogeny z rodu Phytophthora de Bary. Certifikovaná metodika č. 6/2011-056. QH71273. VaV SP-2d1/36/07. Certifikace 21.3.2012 MZE (čj. 53997/2012-MZE-16222/M40). VÚKOZ, Průhonice, 37 s.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., STRNADOVÁ, V. (2011): Phytophthora plurivora T. Jung, T. I. Burgess and other Phytophthora Species Causing Important Diseases of Ericaceous Plants in the Czech Republic. – Plant Protect. Sci., 47/1: 13–19.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., MRÁZKOVÁ, M., GREGOROVÁ, B., GABRIELOVÁ, Š. (2010): The survey of some factors affecting bark lesion development caused by Phytophthora cactorum on common beech and other broadleaved trees. – J. Forest Sci., 56/3: 93–100.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., TOMŠOVSKÝ, M., HOLUB, V., GABRIELOVÁ, S. (2008): Phytophthora cambivora causing ink disease of sweet chestnut recorded in the Czech Republic. – Czech Mycology, 60/2: 267–276.