Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Mezi hlavní činnost ústavu patří výzkum biodiverzity, přirozených procesů v přírodních i kulturních ekosystémech, výzkum kulturní krajiny, jejího vývoje a dlouhodobého využití, a to jak urbánního, tak i venkovského prostoru, výzkum ekologických sítí a ekosystémových služeb, výzkum přirozených lesů mírného klimatického pásu, biomonitoring kontaminací a výzkum biogeochemických cyklů v životním prostředí, výzkum biologických rizik, zejména ekologicky a ekonomicky významných invazních patogenů autochtonních dřevin a dalších škodlivých činitelů rostlin a vyhledávání taxonů s přirozenou odolností k závažným chorobám a škůdcům, výzkum biomasy pro energetické a surovinové účely a analýza jejího potenciálu v ČR, výzkum genofondu rostlin a mikroorganismů včetně jeho shromažďování, záchrana kriticky ohrožených druhů rostlin ČR, výzkum nových technologií množení a pěstování neprodukčních rostlin včetně vyvíjení nových substrátů spořících limitované suroviny či šlechtění nových odrůd okrasných rostlin. Ústav rovněž disponuje knihovnou s největším publikačním fondem v oboru. Mezi další a jinou činnost pak spadá například pedagogická činnost, dále poradenská a posudková činnost pro zájemce z řad státní správy, samosprávy i firem, zpracovávání expertíz, pořádání odborných seminářů, vzdělávací, informační a osvětová činnost. Část provozu je určena pro komerční produkci rostlinného materiálu.

Součástí ústavu je i Dendrologická zahrada o rozloze zhruba 73 ha, která je od roku 1994 registrována dle zákona č. 114/1992 Sb. jako významný krajinný prvek. Dendrologická zahrada jednak slouží jako infrastruktura výzkumu, neboť jsou zde soustředěny sbírky asi 8 000 taxonů dřevin a trvalek, jednak má díky svému zpřístupnění veřejnosti i významnou osvětovou funkci. Ústav rovněž provozuje Vzdělávací a informační centrum Floret, které disponuje dobře vybaveným konferenčním zázemím až pro 600 osob, ale i menšími prostory a učebnami pro pořádání odborných konferencí, seminářů a firemních pracovních školení, včetně zajištění ubytovacích a restauračních služeb.

<< zpět