Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

DOSTÁLEK, J. (2003): Počítačový program – Arboreus 1.0. – In.: Tábor I. (ed.), Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů. Příloha č. 1 k pokynu č. 1/2003 ředitele odboru ekologie krajiny a lesa MŽP. VÚKOZ, Průhonice, s.19–22.