Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

HENDRYCH, J. (2003): Koncepce péče, ochrany a obnovy kulturně historického rázu krajiny v rámci programů péče o krajinu. – In: Tábor, I. (ed.), Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů. Příloha č.1 k pokynu č. 1/2003 ředitele odboru ekologie krajiny a lesa MŽP. VÚKOZ, Průhonice, s. 5–13.