Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

WEBER, M., DOSTÁLEK, J. (2003): Výběr domácích dřevin pro výsadbová opatření v rámci krajinotvorných programů. – In: Tábor I. (ed.), Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů. Příloha č. 1 k pokynu č. 1/2003 ředitele odboru ekologie krajiny a lesa MŽP. VÚKOZ, Průhonice, s. 13–18.