Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Odbor ekologie lesa

Lidé

Projekty

Stručná charakteristika náplně práce oddělení:

V oblasti základního výzkumu je hlavním a dlouhodobým programem výzkum dynamiky přirozených temperátních lesů zahrnující jak dřevinné, tak i bylinné patro a půdní prostředí. V oblasti aplikovaného výzkumu se činnost zaměřuje na problematiku obnovního managementu lesů ve zvláště chráněných územích a přenosu poznatků o dynamice přirozených lesů do modelů přírodě blízkého lesnického hospodaření.

Výzkumné směry/ Hlavní témata našeho výzkumu:

  • Exaktní determinace vývojových stadií a fází přirozeného temperátního lesa a časoprostorová variabilita ploch jednotlivých stadií.
  • Disturbanční historie přirozených lesů a její vliv na dřevinné a bylinné patro, a zejména na průběh pedogeneze.
  • Prostorové vztahy mezi stromy na vnitro- i mezidruhové úrovni a jejich dynamika v čase a prostoru.
  • Propojování dosavadních dílčích modelů dynamiky přirozených lesů definovaných na různých prostorových úrovních do jednoho konceptuálního modelu.
  • Aplikace v managementu lesů – zejména přestavby jehličnatých porostů na smíšené listnaté se zvýšenou funkcí ochrany přírody.

Všechny potřebné informací najdete na: http://www.pralesy.cz/