Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Velebil Jiří, Ing.

Funkce/Function: researcher

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 319

Other information:

Research interests: botany, dendrology, phytogeography, nomenclature, Pinaceae, plants using, Rosaceae, taxonomy, landscape architecture

Curriculum vitae:

Education:

Secondary education: College of Horticulture and Secondary School of Horticulture Mělník, subject of study: Horticulture, 1999–2003.

University education: Mendel University in Brno, Faculty of Horticulture in Lednice, subject of study: Management of Garden and Landscape Design, 2003–2008.

Employment:

2008–today: Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Publ. Res. Inst., Průhonice.

Projects:

MZP0002707301 (5301) Research of non-producer plants and their utilisation in the landscape and settlements in the future, guarantor: doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc., provider: Ministry of the Environment of the Czech Republic, period: 2005–2011.

QI92A207 (1030) Restoration and sustainable near-natural management of riparian stands, guarantor: Mgr. Karel Černý, provider: Ministry of Agriculture of the Czech Republic, period: 2009–2013.

B.2.11 (1003) Conservation and utilisation of plant genetic resources of ornamental plants, guarantor: Ing. Hynek Urbánek, provider: Ministry of Agriculture of the Czech Republic, period: 2005–today.

QI112A138 (1035) Local identity of greenery in countryside and villages, guarantor: Ing. Adam Baroš, provider: Ministry of Agriculture of the Czech Republic, period: 2011–2014.

DF12P01OVV016 (1048) Evaluation and sustainable development of the garden art monuments, guarantor: PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D., provider: Ministry of Culture of the Czech Republic, period: 2012–2015.

References:

Paper with impact factor:

Velebil J. (2012). Sorbus omissa, a new endemic hybridogenous species from the lower Vltava river valley. – Preslia 84: 375–390.

Reviewed papers:

Baroš A., Velebil J. & Severa M. (2012). Poškození okrasných dřevin a bylin pozdními jarními mrazy v roce 2011 na Dendrologické zahradě v Průhonicích. – Acta Pruhoniciana 100: 115–122.

Lepší M., Velebil J. & Lepší P. (2011). Pěstování a adventivní výskyt Sorbus austriaca v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 46: 209–221.

Velebil J. & Baroš A. (2010). Zhodnocení druhové diverzity vybraných břehových porostů v povodí Vltavy s přihlédnutí k jejich geobiocenologii. – Acta Pruhoniciana 96: 65–73.

Velebil J. (2009). Praktický dopad změny taxonomického pojetí agregátu Pinus mugo (a obecné poznámky k nomenklatuře pěstovaných rostlin). Acta Pruhoniciana 93: 51–54.

Book:

Businský R. & Velebil J. (2011). Borovice v České republice. Výsledky dlouhodobého hodnocení rodu Pinus L. v kultuře v České republice. [Pines in the Czech Republic. Results from the long-term evaluation of the genus Pinus L. cultivated in the Czech Republic.] – 180 p., VÚKOZ, Průhonice.

Methodology:

VELEBIL J., BULÍŘ P. ML., VRABEC V., ANDREAS M., BUSINSKÝ R. & TÁBOR I. (2016): Péče o dřeviny a jejich zachování v památkách zahradního umění. Certifikovaná metodika vytvořená v rámci projektu NAKI DF12P01OVV016. Certifikace 2. 3. 2016 (č. j. MK 15922/2016 OVV).

Baroš A, Velebil J., Businský R., Stroblová L., Hrubá T., Šantrůčková M., Boček S., Dokoupil L., Kučera Z. & Hupková M. (2013): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území Společenství obcí Čertovo břemeno. Certifikovaná metodika. NAZV QI112A138. Certifikace 20. 12. 2013 MZe (č. j. 83832/2013-MZE-16222/M79).

Baroš A, Velebil J., Businský R., Stroblová L., Hrubá T., Šantrůčková M., Boček S., Dokoupil L., Kučera Z. & Hupková M. (2013): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území mikroregionů Moravský kras a Časnýř. Certifikovaná metodika. NAZV QI112A138. Certifikace 20. 12. 2013 MZe (č. j. 83831/2013-MZE-16222/M78).

Černý K., Strnadová V., Velebil J., Baroš A. & Bulíř P. (2013): Obnova a dlouhodobá péče o břehové porosty v povodí Vltavy. Certifikovaná metodika. VÚKOZ, Průhonice. 136 s.

Obdržálek, J., Businský, R., Velebil, J. (2009). Protokol pro zkoušky odlišnosti uniformity a stálosti nových odrůd rodů Pinus L., borovice. Uplatněná metodika č. 8/2009–053. – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice, 6 s.

Obdržálek, J., Businský, R., Velebil, J. (2009). Protokol pro zkoušky odlišnosti uniformity a stálosti nových odrůd rodů Quercus L., dub. Uplatněná metodika č. 9/2009–053. – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice, 5 s.

Obdržálek, J., Businský, R., Velebil, J. (2009). Protokol pro zkoušky odlišnosti uniformity a stálosti nových odrůd rodů Spiraea L., tavolník. Uplatněná metodika č. 10/2009–053. – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice, 5 s.

Maps:

Stroblová L., Businský R., Hrubá T., Kučera Z., Šantrůčková M. & Velebil J. (2012): Mapa vybraných prvků lokální identity Společenství obcí Čertovo břemeno. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 12. 12. 2012 MZe (č. j. 227510/2012-MZE-16222/MAPA72).

Baroš A., Demková K., Velebil J., Businský R., Šantrůčková M., Stroblová L., Hrubá T., Kučera Z. & Hupková, M. (2013): Mapa vybraných prvků lokální identity mikroregionů Moravský Kras a Časnýř. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 20. 12. 2013 MZe (č. j. 83829/2013-MZE-16222/MAPA613).

Varieties:

Odrůda s udělenými ochrannými právy podle zákona č. 408/2000 Sb.:
BUSINSKÝ R. & VELEBIL J. (2016): Spiraea ‘Pink Beauty’ – šlechtitelské osvědčení č. 8/2016