Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Setkání odborníků s účastí VÚKOZ, v.v.i.:

Datum, místo konání a název akce Stručný popis konané akce

30. 5. – 2. 6. 2016
Little Rock, USA

10th International IUFRO Workshop on Uneven-aged Silviculture

Posterové sdělení

T. Vrška, K. Král:

How to use the art of Nature? Steady state in natural temperate forests
as the prototype for close-to-nature forestry

19. - 24. 10. 2015
Minsk, Bělorusko

IX International Conference
„Problems of Forest Phytopathology and Mycology“

Přednáška

M. Mrázková, K. Černý, M. Hrabětová:

Czech Collection of Phytopathogenic Oomycetes

Posterové sdělení

V. Strnadová, K. Černý, L. Fedusiv, Š. Gabrielová, Z. Haňáčková, L. Havrdová,
M. Hejná, M. Mrázková, K. Novotná, V. Pešková, P. Štochlová, D. Romportl:

Economical losses caused by Phytophthora alni in riparian stands.
Typological study of Vltava River basin (Czech Republic)

8. 10. – 9. 10. 2015
Brno, Czech Republic

23rd Central European Conference
„Central Europe Area in View of Current Geography“

Přednáška

H. Skokanová, M. Havlíček:

Brownfield abandonment expressed by changes in land cover (1996-2012) -
case study of Brno, Czech Republic

9. 9. – 11. 9. 2015
Deštné v Orlických horách, ČR

Pedologické dny 2015: Česká a slovenská pedologie
v Mezinárodním roce půd

Přednáška

M. Valtera, P. Šamonil:

Vliv topografie terénu a dynamiky lesníhoporostu na variabilitu půd
v horských smrčinách

Posterové sdělení

P. Šamonil, P. Daněk, M. Valtera, P. Bobek, I. Vašíčková, D. Adam, D. Janík:

Zdroje komplexity půd v přirozených temperátních lesích

7. 9. – 14. 9. 2015
Český Krumlov, Czech Republic

International Conference
„FUNGI OF CENTRAL EUROPEAN OLD-GROWTH FORESTS“

Posterové sdělení

J. Běťák, M. Beran, D. Dvořák, M. Vašutová:

What do rare saproxylic fungi indicate in previously managed beech forests?

7. 9. – 11. 9. 2015
Praha, hotel Duo

WMESS 2015
World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium

Přednesení referátu

Ivan Suchara, Julie Sucharová, Marie Holá

Physico-chemical variability of alluvial sediments in a floodplain area
of the downstream Vltava (Moldau) River in the Czech Republic
after the last catastrophic flood in 2013

Pavel Šamonil
Individual trees, surprising factor of soil komplexity in temperate
old-growth forests

19. 7. – 24. 7. 2015
Brno, Czech Republic

58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science
„Understanding broad-scale vegetation patterns“

Posterové sdělení

M. Táborská, T. Vrška, P. Ódor:

Dead wood inhabiting bryophytes and their relationship to tree species and decay
stages in natural fir-beech mixed forest in Czech Republic

5. 7. – 10. 7. 2015
Portland, USA

2015 IALE World Congress
„Crossing Scales, Crossing Borders: Global Approaches to Complex Challenges“

Přednáška

H. Skokanová:

Natural forests and changes in land use and connectivity
in the West Carpathians during the last two centuries

28. 6. – 2. 7. 2015
Melle, Belgium

25 th International EUCARPIA Symposium Section Ornamentals
„Crossing borders“

Posterová prezentace

Mertelík J., Šedivá J.:

Selection and propagation of horse chestnut with a resistant behaviour
to the horse chestnut leaf-miner in the Czech Republic

14. – 19. 6. 2015
Lisabon, Pavilion of Knowledge - Ciencia Viva,

BIOMAP7
The 7th International Workshop on Biomonitoring
of Atmospheric Pollution

Přednesení referátu

Ivan Suchara, Julie Sucharová, Marie Holá

A Quarter Century of Biomonitoring the Atmospheric Pollution
Loads at the Scale of the Czech Republic

26. 5. 2015
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov
zámek Červený Hrádek u Jirkova,

mezinárodní workshop
Buquoyský Červený Hrádek

Nejstarší krajinářské parky v Čechách

 

Pozvánka včetně programu akce ke stažení zde


19. 4. – 24. 4. 2015
Sanremo, Italy

6th International ISHS symposium
„Production and establishment of micropropagated plants (PEMP)“

Posterová prezentace

Šedivá J., Maršík P., Havrdová, L. :

Identification and micropropagation of common ash clones resistant
to fungus Hymenoscypus fraxineus

9. 4. – 11. 4. 2015
Brno, Czech Republic

IUCN International conference
„Coppice forests: past, present and future“

Přednáška

T. Vrška, M. Pálková, D. Adam:

Coppicing history and restoration for biodiversity conservation
in the Podyjí National Park

Mezinárodní konference
Lidé a krajina III zkušenosti s implementací Evropské úmluvy o krajině v evropských zemích
Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci a UNISCAPE a CIVILSCAPE
May 29-30 2014
Přednáška:
Weber, M., Šantrůčková, M.: Public workshops as a way for creating Landscape Quality Objective on the local level

Pozvánka ke stažení zde.
1st European Conference for the Implementation of the UNESCO -
SCBD Joint Programme on Biological and Cultural Diversity
Linking Biological and Cultural Diversity in Europe
Laboratory for Landscape and Cultural Heritage
Department of Agricultural Food and Forestry Systems (GESAAF)
University of Florence
April 8-11 2014
Přednáška:
Šantrůčková, M., Weber, M.: Designed landscapes: areas of outstanding cultural and natural value

1st International Conference

Wild Plant Pathosystems

Faculty of Science

Palacký University in Olomouc

July 2–5, 2013

Na konferenci byly prezentovány postery:

Černý, K., Mrázková, M. & Hejná, M.: Phytophthora spp. invasions in post-communist economies – the example of the Czech Republic.

A. Lebeda & Burdon J.J. (eds.)1st International Conference Wild Plant Pathosystem, Programme and Proceedings of Abstracts.July 2 – 5, 2013, Palacký University in Olomouc, p. 83–84.

Černý, K., Strnadová, V. & Romportl, D.: Landscape typology of Vltava River Basin and impact of Phytophthora alni subsp. alni invasion.

A. Lebeda & Burdon J.J. (eds.)1st International Conference Wild Plant Pathosystem, Programme and Proceedings of Abstracts.July 2 – 5, 2013, Palacký University in Olomouc, p. 85–86.

Mezinárodní konference

21th European Biomass Conference and Exhibition

Kodaň, Dánsko

June 3-7, 2013

Na konferenci byla prezentována přednáška:

Vávrová, K., Weger, J., Bubeník, J., Šedivá, J., Knápek, J., Vašíček, J., Valentová, M., Jirásková, L.: Modeling of biomass potential for energy and food security from agricultural land and forests for long term horizons (2030). - In: Proceedings of the 21th European Biomass Conference & Exhibition, 3-7 June 2013, Copenhagen, ETA-Florence Renewable Energies, pp. v tisku. Elektronický sborník z konference bude dostupný na podzim 2013

Ostatní aktivity:

předsednictví přednáškové bloku 1CO.12: Crops for Sustainable Bioenergy, jednání Scientific Committee

Byly získány odborné kontakty pro spolupráci, nejnovější poznatky o pěstování energetických plodin, metodách analýzy potenciálu biomasy a o politických a ekonomických trendech využití biomasy.

Mezinárodní konference

Primeval Beech Forests – Reference System for the Management and Conservation of Biodiversity, Forest Resources and Ecosystem Services

Lviv, Ukraine, State Forestry University

June 2-9, 2013

Na konferenci byla prezentována přednáška:

Král, K., Vrška, T., Adam, D., Hort, L. & Fuentes, A.: Patch Mosaic of Developmental Stages in Beech Dominated Forests.-

Obsah přednášky je dostupný ve sborníku:

Swiss Federal Research Institute WSL, 2013: International Conference Primeval Beech Forests – Reference System for the Management and Conservation of Biodiversity, Forest Resources and Ecosystem Services, State Forestry University, Lviv, Ukraine, June 2-9, 2013. Abstracts. Birmensdor, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, p. 37. PDF-Download: http://www.wsl.ch/publikationen/pdf/12499.pdf

Na konferenci byla dohodnuta spolupráce na publikaci s prof. Ericem Zennerem (Pennsylvania State University, PE, USA.

Kolloqium

Key Issues in Landscape Ecology

Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ

Department of Computational Landscape Ecology, Lipsko, Německo

May 30-31, 2013

Na konferenci byla prezentována přednáška:

Romportl, D.: Landscape fragmentation vs. habitat connectivity - modeling ecological network.-

V rámci stáže bylo dohodnuto navázání spolupráce v oblasti modelování šíření fytopatogenů (Phytophthora sp. Chalara sp.) a možnost přípravy společných výzkumných projektů

Mezinárodní konference

Biosecurity in naturals forests and plantations, genomics and biotechnology for biosecurity in forestry

IUFRO 2013 WP 7.02.00 Foliage, shoot and stem diseases of forest trees

Brno and Černá Hora, Czech Republic

May 20–25, 2013

Na konferenci byl prezentován poster:

Kolářová, Z., Havrdová, L., Koukol, O., Fedusiv, L. & Černý, K.: Endophytic community in shoots of Fraxinus excelsior and its competitive potential against Chalara fraxinea

Abstrakt k posteru je dostupný ve sborníku: Jankovský, L. and Cech, T. (eds.) 2013: IUFRO 2013 WP 7.02.02: Foliage, shoot and stem diseases of Forest trees: Biosecurity in natural forests and plantations, genomics and biotechnology for biosecurity in forestry, May 20-25, 2013. Book of Abstracts, Brno and Cerna Hora, Czech Republic, p. 97.

Mezinárodní konference

Natural Disturbance – Post-Modern Lessons for Land Managers About Some Important Ecological Processes

Neuschönau, Germany, Bavarian Forest National Park

April 29 – May 3, 2013

Na konferenci byla prezentována přednáška:

Šamonil, P.: Disturbances in natural forests: an ignored factor of soil formation and soil variability.-

Mezinárodní konference

Wiedergeburt von Baumgiganten. Genetisch-identische Gehölzvermehrung als Instrument der Gartendenkmalpflege und des Naturschutzes

Fürst-Pückler-Park Branitz

April 11–13, 2013

Na konferenci byla prezentována přednáška:

Hendrych, J.: Historic trees and aleys – documentation and propagation – Project "Outstanding tree avenues in Bohemia" .

Příspěvek je zpracováván ve formě kapitoly v připravované knize k tématu konference.

Seminář

Salix in different practical aspects

Department of Chemistry, Poznaň

University of Life Sciences, Poznaň, Polsko

April 12, 2013

Na semináři byly za VÚKOZ předneseny následující přednášky:

Suchara, I.: Experience with fine- and large-scale usage of plant indicators for determining environmental pollution.

Weger, J.: Evaluation of biomass production potential of poplars and willowson site recultivated after brown-coal mining.

Byla dohodnuta další spolupráce v oblasti fytoenergetiky a možnost přípravy společných výzkumných projektů.

Mezinárodní konference

2013' Visegrad Conference on Common Environmental Problems Prague

Prague

the University of Economics in Prague

March 4–5, 2013

Na konferenci byla prezentována přednáška:

Suchara, I., Sucharová, J., Holá, M. & Maňkovská, B.: Usage of plant indicators for determining air pollution levels and long-range transport o fair pollutants in the Visegrad area.

Obsah přednášky je dostupný ve sborníku:

Švihlová, D., Šauer, P. & Dvořák A. (eds.) 2013: Visegrad Conference on Common Environmental Problems –2013, The University of Economics in Prague, Prague, Czech republic, March 4–5, 2013. Proceedings of Extended Abstracts, Banská Bystrica, Slovakia, Matej Bel University, Faculty of Economics, p. 85–92, CD-ROM.