Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Významné odborné akce pořádané VÚKOZ, v.v.i.:

Datum, místo konání a název akce Stručný popis konané akce

10. 10. 2015
refektář Emauzského kláštera,
Vyšehradská 49/320, Praha 2 – Nové Město

celodenní seminář
"Příběhy domů"

Pozvánka/plakát ke stažení zde

banner - "Příběhy domů"

6. 10. 2015
kulturní dům Radost,
Havířov

odborná konference
Zelená města - města budoucnosti - Zeleň v historii měst

Stručný popis konání akce:
Téma konference bylo zaměřeno na úlohu zeleně v historických centrech měst z aspektu její úlohy v průběhu historie, postavení v současných systémech zeleně měst a přístupům k její ochraně, obnově a údržbě.

Pořadatel:
Statutární město Havířov a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu okrasné zahradnictví, v.v.i.

5. 10. 2015
Velký sál
Vzdělávací a informační centrum Floret,
VÚKOZ, v.v.i. Průhonice
nebo
Snack VÚKOZ, v.v.i. Průhonice

Novinky v pěstování a legislativě rychle rostoucích dřevin (RRD) na zemědělské půdě

Seminář je určený všem zájemcům o pěstování RRD.

Program semináře se zaměřuje na zhodnocení současného stavu a vývoje v pěstování RRD na zemědělské půdě.

Účastníci budou informováni o aktuálních změnách v legislativě a o nové Společné zemědělské politice (2014-2020)
včetně možných dopadů na pěstování a využití RRD.

Pozvánka ke stažení zde

info také zde

Pořadatelé: VÚKOZ, v.v.i., CZ BIOM, Bečkov, s.r.o.
Partner: Společnost mladých agrárníků ČR

30. 9. 2015
Velký sál
Vzdělávací a informační centrum Floret,
VÚKOZ, v.v.i. Průhonice

tradiční trvalkový seminář
VODNÍ A VLHKOMILNÉ TRVALKY A JEJICH VYUŽITÍ

Pozvánka ke stažení zde

 

27. 5. 2015
Malý sál
Vzdělávací a informační centrum Floret,
VÚKOZ, v.v.i. Průhonice

instruktážní seminář
Oceňování okrasných dřevin v sídlech a krajině mimo les Kochovou metodou

spojený s prezentací uživatelské příručky
Metodika oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti
  • Představení Kochovy metody oceňování dřevin a její české adaptace
  • Dendrologické aspekty při oceňování Kochovou metodou
  • Praktické úrokování při oceňování dřevin na bázi Kochovy metody
  • Co v uživatelské příručce nenajdete, a je důležité vědět
  • Práce s PC aplikacemi OCEOR I a OCEOR II

Pozvánka ke stažení zde

Přihláška ke stažení zde

28. 4. 2015
Vzdělávací a informační centrum Floret,
Průhonice

Úvodní seminář projektu Monitoring přirozených lesů ČR

 

Seminář je součástí řešení projektu Monitoring přirozených lesů České
republiky (EHP-CZ02-OV-1-021-2014), podpořeného grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím finančního mechanismu EHP
v rámci programu CZ02 – Životní prostředí (oblast Biodiverzita a ekosystém-
ové služby). Seminář je určen zástupcům veřejné správy, zejména
pracovníkům Ministerstva životního prostředí ČR, Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR, pracovníkům odborů životního prostředí krajských
úřadů či místních samospráv a vlastníkům, resp. správcům lesů
v lokalitách, které budou předmětem monitoringu projektu.
Účelem semináře je seznámit reprezentanty výše zmíněných cílových
skupin s tematickým zaměřením projektu a s jeho strukturou, cíli
a metodami řešení.

Pozvánka ke stažení zde

3. – 4. 12. 2014,
Malý sál,
Vzdělávací a informační centrum Floret,
VÚKOZ, v.v.i. Průhonice.
Zasedání rady genetických zdrojů kulturních rostlin (RGZ)
16. – 20. 6. 2014,
vestibul hlavní budovy,
VÚKOZ, v.v.i. Průhonice.
Výstava návrhů, jež jsou výstupem studentského krajinářského workshopu (MENDELU Brno a UPOL Olomouc)
pořádaného v rámci výuky na ZF v Lednici a podpořeného z projektu OPVK Důsledky a rizika
nedodržování "Evropské úmluvy o krajině" (CZ.1.07/2.4.00/17.0020)

19. 11. 2013

Vzdělávací a informační centrum Floret, Průhonice

Břehové porosty vodních toků

Pozvánka odborné akce

Program odborné akce

Orientační mapka - Kongresové centrum

Foto - Kongresový sál

3. 10. 2013

V návštěvnickém centru Průhonického parku

Zeleň městských památkových zón Středočeského kraje

Pozvánka na výstavu

20. 5. 2013

Vzdělávací a informační centrum Floret, Průhonice

Dynamická společenstva peren

Určeno pro:

zahradní architekty, výzkumníky, vědecké pracovníky, studenty VŠ a SŠ zahradnických oborů,
pedagogy VŠ a SŠ, správu zeleně, realizátory zeleně

19. – 20. 4. 2013

Národní dům na Vinohradech, Praha

Veletrh ke kampani "Česká příroda"

Na veletrhu prezentovaly činnost všechny organizace resortu MŽP. Účast VÚKOZ, v.v.i. na veletrhu zajišťoval Z. Kiesenbauer a kol. Ve stánku VÚKOZ byly k dispozici propagační materiály o ústavu a Dendrologické zahradě a tištěné výstupy některých projektů. V prodeji byla poslední čísla časopisu  Acta Pruhoniciana. V mezipatře VÚKOZ nabízel k prodeji rostlinný materiál.

Výsledek, zájem:

Zdravím všechny po náročném víkendu :), tímto bychom vám všem chtěli velice poděkovat za perfektní spolupráci na přípravách a realizaci veletrhu Česká příroda, díky které by veletrh nebyl ani zdaleka tak úspěšný a zdařilý. Stálo nás to všechny velké úsilí a plno času, ale nakonec se práce vyplatila. Zástupcům resortních organizací, kteří byli na veletrhu, avšak na ně nemám kontakt, prosím, mé poděkování přepošlete. S některými z vás jsme již měli možnost mluvit osobně, ale i přesto bychom velice ocenili, kdybyste jakékoliv vaše připomínky, dojmy, postřehy z konání veletrhu sepsali a zaslali mi je e-mailem. Fotografie z veletrhu najdete na http://ceskapriroda.rajce.idnes.cz/
Doufám, že se nám tímto otevřela možnost další spolupráce. Ještě jednou děkuji a těším se brzy nashledanou!
Bc. Martina Neckářová
vedoucí oddělení marketingu
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 10, 100 10