Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

"For longer quote are displayed preferably only the names of local authors (RILOG)."

"The complete text quote (all authors, full name, attachments - if available, etc.) you get after clicking on."

Filter
Display # 
Title - Click for alphabetical sorting
ZÝKA, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D., HRABĚTOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L. & ROMPORTL, D. (2018): Predikce poškození porostů smrku pichlavého kloubnatkou smrkovou v Krušných horách. Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.
SOJKOVÁ, E., VELEBIL, BENDÍKOVÁ, L., ŠIŘINA, P. (2019): Analýza historic. vývoje a proměny kompozice zeleně veřejných prostranství vybraných památkových zón hlav. města Prahy - mapový soubor specializ. map s odborným obsahem, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2017): I. Soubor map distribuce obsahu vybraných rizikových prvků – celkového kadmia (Cd), chromu (Cr), rtuti (Hg) a olova (Pb) - v kůře dubu letního (Quercus robur L.) v areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2017): II. Soubor map distribuce obsahu vybraných organických rizikových látek – benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, PCB 138 a PCB 153 - v kůře dubu letního (Quercus robur L.) v areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2017): III. Soubor map distribuce obsahu vybraných organických rizikových látek – benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, PCB 138 a PCB 153 - v listech dubu letního (Quercus robur L.) v areálu Veltruského parku, VÚKOZ,
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2017): IV. Soubor map distribuce obsahu vybraných organických rizikových látek – benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, PCB 138 a PCB 153 - v horní vrstvě půdy (0-10 cm) areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2017): V. Mapa syntetická: Vliv distribuce obsahu kadmia v půdě na obsah kadmia v listech a kůře dubu letního (Quercus robur L.) na území Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2017): VI. Mapa syntetická: Vztahy obsahu benzo(a)pyrenu v půdě a v listech a kůře dubu letního (Quercus robur L.) ve Veltruském parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2016): Soubor map distribuce obsahu hlavních živin – celkového dusíku, fosforu a draslíku - v listech kosterních dřevin dubu letního a javoru mléče v areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2016): Soubor map distribuce obsahu vybraných makroelementů – celkového vápníku, hořčíku a síry - v listech kosterních dřevin dubu letního a javoru mléče v areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2016): Soubor map distribuce obsahu vybraných mikroelementů – celkové mědi, železa, molybdenu a zinku - v listech kosterních dřevin dubu letního a javoru mléče v areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2016): Soubor map distribuce obsahu vybraných toxických prvků – celkového kadmia, chromu, rtuti a olova - v listech kosterních dřevin dubu letního a javoru mléče v areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
WEBER, M., VEITH, T., VÁVROVÁ, V., PEŠTA, J. (2014): Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Zahrádecko – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., DEMKOVÁ, K., BENDÍKOVÁ L., HRUBÁ, T., WEBER, M. (2014): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Zahrádecko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., DEMKOVÁ, K., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., WEBER, M. (2014): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Římovsko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice.
DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., DEMKOVÁ, K., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., WEBER, M. (2014): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Území bojiště bitvy u Slavkova – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VÚKOZ, v.v.i.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2014): Mapa distribuce skeletovitosti a půdní textury půdních pokryvů areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2014): Soubor map distribuce aktivní a výměnné půdní reakce v půdních pokryvech areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2014): Mapa distribuce elektrické vodivosti výluhů půdních pokryvů v areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2014): Mapa distribuce obsahu celkového uhlíku v půdních pokryvech areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2014): Mapa distribuce obsahu celkového dusíku v půdních pokryvech areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2014): Mapa distribuce obsahu celkové rtuti v půdních pokryvech areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2014): Soubor map distribuce celkových obsahů vybraných rizikových prvků (Ascelk, Cdcelk, Crcelk, Nicelk, Pbcelk, Zncelk) v půdních pokryvech areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2014): Soubor map distribuce obsahů dostupných živin a vybraných mikroelementů (Cudost, Fedost, Kdost, Mgdost, Pdost) v půdních pokryvech areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I., WEBER, M. (2014): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Červeném Hrádku u Jirkova, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
ŠANTRŮČKOVÁ, M., ANDREAS, M., BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I., WEBER, M. (2014): Podrobná mapa vybraných dendrologicky nejhodnotnějších částí krajinné úpravy v Červeném Hrádku u Jirkova, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
ŠANTRŮČKOVÁ, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V., WEBER, M. (2014): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy ve Valči, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice
ŠANTRŮČKOVÁ, M., ANDREAS, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., MALINA, O., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V., WEBER, M. (2014): Mapa významných skladebních prvků krajinné úpravy ve Valči, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
ŠANTRŮČKOVÁ, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V., WEBER, M. (2014): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
ŠANTRŮČKOVÁ, M., ANDREAS, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V., WEBER, M. (2014): Mapa významných skladebních prvků krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
WEBER, M., STROBLOVÁ, L., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VEITH, T., BENDÍKOVÁ, L., VÁVROVÁ, V. (2013): Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Žehušicko – krajinářsko-analytický výkres A. výstup projektu DF12P01OVV001
DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2013): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Žehušicko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF12P01OVV001
DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2013): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Čimelicko-Rakovicko – krajinářsko-analytický výkres B. výstup projektu DF12P01OVV001
DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2013): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Lednicko-valtický areál – krajinářsko-analytický výkres B. výstup projektu DF12P01OVV001
BORSKÝ J. (2013): Analýza současného stavu zeleně MPZ Blatná. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF11P01OVV035
SOJKOVÁ E., ŠIŘINA P. (2013): Analýza současného stavu zeleně MPZ Čáslav. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF11P01OVV035
BORSKÝ J. (2013): Analýza současného stavu zeleně MPZ Mirovice. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF11P01OVV035
ŠIŘINA P. (2013): Analýza současného stavu zeleně MPZ Rýmařov. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF11P01OVV035
BORSKÝ J. (2013): Analýza současného stavu zeleně MPZ Sedlice. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF11P01OVV035
SOJKOVÁ E., ŠIŘINA P. (2013): Analýza současného stavu zeleně MPZ Velvary. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF11P01OVV035
SOJKOVÁ E. (2010): Kvalitativní vývoj vnitrobloků (1999 – 2009) v majetku Městské části Praha 3, specializovaná mapa s odborným obsahem.
SOJKOVÁ E., ŠMÍDOVÁ Š. (2009): Analýza kvalitativního stavu ploch zeleně městské části Praha 3 a jejich významu v systému zeleně sídla z hlediska kvality života a ochrany přírody, specializovaná mapa s odborným obsahem.
STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., LOSKOTOVÁ, T. (2012): Břehové porosty Mastníku, návrh obnovy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI 92A207. Certifikace 19. 2. 2013 MZe (č.j. 9487/2013-MZE-16222/MAPA595). 76 s.
VÁVROVÁ, K., WEGER, J., JIRÁSKOVÁ, L., NIKL, M. (2013): Cenová mapa slámy a lesních těžebních zbytků v krajích v roce 2012. Zdroj dat: MZe, VÚMOP, 2010, ÚHÚL Brandýs nad Labem. Grafické zpracování: CENIA, VÚKOZ, v.v.i.
ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., BULÍŘ, P., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., TÁBOR, I., WEBER, M. (2013): Podrobná mapa vybraných nejhodnotnějších částí krajinné úpravy v Chudenicích u Klatov, zámecký park Lázeň, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., BULÍŘ, P., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., TÁBOR, I., WEBER, M. (2013): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v okolí zámku Lázeň u Chudenic, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
ŠANTRŮČKOVÁ, M., BENDÍKOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., VELEBIL, J., WEBER, M. (2013): Podrobná mapa vybraných dendrologicky nejhodnotnějších částí krajinné úpravy v Petrohradu u Jesenice, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
ŠANTRŮČKOVÁ, M., BENDÍKOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., VELEBIL, J., WEBER, M. (2013): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Petrohradu u Jesenice, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., HRUBÁ, T. (2011): Rozšíření fytoftorového onemocnění olší v České republice. Specializovaná mapa s odborným obsahem, výstup grantu NAZV č. QI 92A207. Certifikace 18. 3. 2011 MZe (č.j. 54683/2011-MZE). 4 s.
BOČEK, S., DOKOUPIL, L., STROBLOVÁ, L., BAROŠ, A. (2013): Mapa vybr. stromů starých odrůd ovoc. dřevin nalezených ve Společ. obcí Čert. břemeno. Spec. mapa s odbor. obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 20.12.2013 MZe (č.j. 83827/2013-MZE-16222/MAPA611).
BOČEK, S., DOKOUPIL, L., DEMKOVÁ, K., BAROŠ, A. (2013): Mapa vybr. stromů starých odrůd ovoc. dřevin nalezených v mikroreg. Morav. Kras a Časnýř. Spec. mapa s odbor. obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 20.12.2013 MZe (č.j. 83828/2013-MZE-16222/MAPA612).
STROBLOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., HRUBÁ, T., KUČERA, Z., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VELEBIL, J. (2012): Mapa vybr. prvků lokální identity Spol. obcí Čert. břemeno. Spec. mapa s odb. obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 12.12.2012 MZe (č.j. 227510/2012-MZE-16222/MAPA72).
BAROŠ, A., DEMKOVÁ, K., VELEBIL, J., BUSINSKÝ, R., ŠANTRŮČKOVÁ, M., STROBLOVÁ, L., HRUBÁ, T., KUČERA, Z., HUPKOVÁ, M. (2013): Mapa vybr. prvků lok. iden. mikr. Morav. Kras a Časnýř. NAZV QI112A138. Cert. 20.12.2013 MZe (č.j. 83829/2013-MZE-16222/MAPA613).
HRUBÁ, T. (2012): Krajina Lysé nad Labem – návrh obnov. a stabil. krajin. úprav na základě vyhodn. srovnání současn. a historick. stavu. Special. mapa s odbor. obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 20.12.2012 Ústřední pozemkový úřad (č.o. 28/2012-13300).
ANDREAS, M. (2011): Migrační koridory pro velké savce v České republice.
HENDRYCH, J., BORSKÝ, J. (2011): Petzoldův plán s orthofotografií, Zámecký park Český Dub / Čechy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., BORSKÝ, J. (2011): Petzoldův plán s orthofotografií, Zámecký park Josefův Důl / Čechy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., BORSKÝ, J. (2011): Petzoldův plán s orthofotografií, Zámecký park Malá Skála / Čechy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., BORSKÝ, J J. (2011): Petzoldův plán s orthofotografií, Zámecký park Skřivany / Čechy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., BORSKÝ, J. (2011): Petzoldův plán s orthofotografií, Zámecký park Smiřice / Čechy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., BORSKÝ, J. (2011): Petzoldův plán s orthofotografií, Zámecký park Dobřenice / Čechy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VÚKOZ, Průhonice.
HRUBÁ, T., STROBLOVÁ, L. (2011): Mapa krajinného rázu Společenství obcí Čertovo břemeno. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 28. 12. 2011 MZe (č.j. 233986/2011-MZE-16222/MAPA71).
PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 210Pb v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2005. Zpráva SÚRO č. 23/2011. – SÚRO, VÚKOZ, Praha, 5 s.
PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 210Pb ve smrkových kůrách lesního ekosystému České republiky v roce 2010. Zpráva SÚRO č. 24/2011. – SÚRO, VÚKOZ, Praha, 5 s.
PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 137Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995. Zpráva SÚRO č. 25/2011. – SÚRO, VÚKOZ, Praha, 8 s.
PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 137Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005. Zpráva SÚRO č. 26/2011. – SÚRO, VÚKOZ, Praha, 8 s.
PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 137Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995. Zpráva SÚRO č. 27/2011. – SÚRO, VÚKOZ, Praha, 8 s.
PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 137Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2010. Zpráva SÚRO č. 28/2011. – SÚRO, VÚKOZ, Praha, 8 s.
SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. (2011): Distribuce mědi v mechu a distribuce intenzity dopravy na území ČR.
SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. (2011): Distribuce antimonu v mechu a distribuce intenzity dopravy na území ČR.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2011): Mapa distribuce acidity smrkové kůry na území ČR v roce 1995.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2011): Mapa distribuce acidity smrkové kůry na území ČR v roce 2005.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce arzenu v jednoletém jehličí smrku a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce arzenu v dvouletém jehličí smrku a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK, M., (2011): Distribuce arzenu v mechu travník Schreberův a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce arzenu v trávě metlička křivolaká a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK, M., (2011): Distribuce arzenu v lesním nadložním humusu a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce arzenu v horní vymývané části lesních půd a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce arzenu v dolní obohacované části lesních půd a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P., HOLÁ, M., SUCHARA, I. (2011): Distribuce kadmia v jednoletém jehličí smrku a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P., HOLÁ, M., SUCHARA, I. (2011): Distribuce kadmia v dvouletém jehličí smrku a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P., HOLÁ, M., SUCHARA, I. (2011): Distribuce kadmia v mechu travník Schreberův a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P. (2011): Distribuce kadmia v trávě metlička křivolaká a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P. (2011): Distribuce kadmia v lesním nadložním humusu a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P. (2011): Distribuce kadmia v horní vymývané části lesních půd a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P. (2011): Distribuce kadmia v dolní obohacované části lesních půd a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., SLAVÍK, P., HOLÁ, M. HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce železa v jednoletém jehličí smrku a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., HAVLÍČEK, M., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., SUCHARA, I. (2011): Distribuce železa v dvouletém jehličí smrku a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., HAVLÍČEK, M., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., SUCHARA, I. (2011): Distribuce železa v mechu travník Schreberův a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce železa v trávě metlička křivolaká a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce železa v lesním nadložním humusu a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P. HOLÁ, M. (2011): Distribuce hliníku v mechu travník Schreberův a distribuce intenzity větrné eroze na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P., HOLÁ, M. (2011): Distribuce lantanu v mechu travník Schreberův a distribuce intenzity větrné eroze na území ČR.
VÁVROVÁ, K., GALLO, P. (2011): Cenová mapa lesknice rákosovité na 20 % orné půdy v kraji Vysočina. In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011), Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, Průhonice, s. 22.
VÁVROVÁ, K., GALLO, P. (2011): Cenová mapa ozdobnice na 20 % orné půdy v kraji Vysočina. In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011), Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, Průhonice, s. 23.
VÁVROVÁ, K., GALLO, P. (2011): Cenová mapa šťovíku na 20 % orné půdy v kraji Vysočina. In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011), Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, Průhonice, s. 24.
VÁVROVÁ, K., WEGER, J., GALLO, P. (2011): Cenová mapa RRD na 20 % orné půdy v kraji Vysočina. In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011), Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, Průhonice, s. 25.
VÁVROVÁ, K., WEGER, J., GALLO, P. (2011): Cenová mapa RRD na 20 % TTP v kraji. In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011), Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, Průhonice, s. 26.
WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2011): Cílová charakteristika krajiny Novodvorska a Žehušicka – specializovaná mapa, Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 11. 8. 2011.
ANDREAS, M. (2010): Migračně významná území pro velké savce v ČR – mapa migračně významných území.
ANDREAS, M. (2010): Rozšíření a migrace velkých savců v ČR – mapa rozšíření jelena evropského.
ANDREAS, M. (2010): Rozšíření a migrace velkých savců v ČR – mapa rozšíření losa.
ANDREAS, M. (2010): Rozšíření a migrace velkých savců v ČR – mapa rozšíření medvěda hnědého.
ANDREAS, M. (2010): Rozšíření a migrace velkých savců v ČR – mapa rozšíření rysa ostrovida .
ANDREAS, M. (2010): Rozšíření a migrace velkých savců v ČR – mapa rozšíření vlka obecného.
ANDREAS, M. (2010): Základní antropogenní bariéry pro migraci velkých savců v ČR – mapa migračních bariér.
ANDREAS, M. (2010): Základní reálné migrační koridory velkých savců v ČR – mapa migračních koridorů.
BENDÍKOVÁ, L., JECH, D., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Mapa historických parků a zahrad podle databáze Evidence historických parků a zahrad ve VÚKOZ, schválil odborný garant výzkumného záměru MZP0002707301 dne 21. 12. 2010.
ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Analytická mapa krajinářského parku v Krásném Dvoře u Podbořan na podkladě mapy stabilního katastru z roku 1843, specializovaná mapa s odborným obsahem.
ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Mapa terénních úprav a využití reliéfu v parku v Krásném Dvoře u Podbořan, specializovaná mapa s odborným obsahem.
ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Analytická mapa obory a parku Jemčina u Jindřichova Hradce na podkladě mapy stabilního katastru z roku 1828, specializovaná mapa s odborným obsahem.
ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Mapa terénních úprav a využití přirozeného reliéfu v oboře a parku Jemčina u Jindřichova Hradce, specializovaná mapa s odborným obsahem.
WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Integrovaný scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka – specializovaná mapa, Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2011.
WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Segregační scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka – specializovaná mapa, Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2011.
WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Exploatační scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka – specializovaná mapa, Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2011.
WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Útlumový scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka – specializovaná mapa, Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2011.
HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa biomasy ovsíku vyvýšeného na orné půdě.
HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa biomasy ozdobnice na orné půdě.
HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa biomasy srhy laločnaté na orné půdě.
HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa biomasy sveřepu bezbranného na orné půdě.
HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa jednotlivých energetických plodin při pěstování plodin konvenčního zemědělství.
HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa zbytkové biomasy v Plzeňském kraji v Kč.GJ-1 tepla v palivu. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, oddíl 7.3.
HAVLÍČKOVÁ, K. (2008): Výnosová mapa biomasy trvalých travních porostů. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, oddíl 7.3.
HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Výnosová mapa pšeničné slámy pro hodnocení potenciálu energeticky využitelné slámy. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, oddíl 7.3.
HAVLÍČKOVÁ, K., GALLO, P. (2009): Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálním omezením (LFA) a výše dotace v Plzeňském kraji. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Praha–Průhonice, oddíl 7.3.
HAVLÍČKOVÁ, K., JIRÁSKOVÁ, L. (2009): Cenová mapa RRD na TTP.
HAVLÍČKOVÁ, K., JIRÁSKOVÁ, L. (2009): Mapa cen biomasy vybraných plodin při pěstování na cca 10 % rozlohy orné půdy.
HAVLÍČKOVÁ, K., ŠEDIVÁ, J., JIRÁSKOVÁ, L. (2009): Cenová mapa biomasy lesknice rákosovité na orné půdě.
HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J. (2009): Mapa očekávaných výnosů biomasy výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin na půdách s nízkým produkčním potenciálem pro pšenici v Plzeňském kraji (10 % rozlohy kraje).
HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J. (2009): Mapa očekávaných výnosů biomasy výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin (RRD) v Plzeňském kraji při pěstování na veškeré zemědělské půdě – plantážnická varianta.
HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J., GALLO, P. (2009): Cenová mapa záměrně pěstované biomasy rychle rostoucích dřevin v Plzeňském kraji v Kč.GJ-1 tepla v palivu. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky.
HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J., JIRÁSKOVÁ, L. (2009): Cenová mapa biomasy RRD na orné půdě.
CHUMAN, T., ROMPORTL, D. (2009): Shannonův index vyrovnanosti (1990–2006). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Praha–Průhonice, 352 s.
CHUMAN, T., ROMPORTL, D. (2009): Heterogenita krajinného pokryvu. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, 352 s.
CHUMAN, T., ROMPORTL, D. (2009): Heterogenita využití krajiny vztažená ke stupni ekologické stability. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, 352 s.
CHUMAN, T., ROMPORTL, D (2009): Změny počtu tříd krajinného pokryvu (2000–2006). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, 352 s.
JECH, D., BENDÍKOVÁ, L., MALÁ, E. (2009): Polyfunkční koridor Botiče, vypracovaná v rámci výzkumného záměru MZP0002707301 – Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti (2005–2011, MŽP).
KOLEJKA, J., ROMPORTL, D., LIPSKÝ, Z. (2009): Typy současné krajiny. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
LIPSKÝ, Z., ROMPORTL, D. (2009): Typy krajiny Evropy. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
LIPSKÝ, Z., ROMPORTL, D. (2009): Využití krajiny intenzivních zemědělských oblastí – Polabí. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol.,: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR
LIPSKÝ, Z., ROMPORTL, D. (2009): Využití krajiny niv – niva Labe. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
LIPSKÝ, Z., ROMPORTL, D. (2009): Využití krajiny v horských oblastech – Šumava. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahr.
LIPSKÝ, Z., ROMPORTL, D. (2009): Využití krajiny v oblasti vrchovin – Českomoravská vrchovina. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, 352 s.
LIPSKÝ, Z., ROMPORTL, D. (2009): Využití krajiny v rybničních pánvích – Třeboňsko. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, 352 s.
LIPSKÝ, Z., ROMPORTL, D. (2009): Využití příměstských krajin na okraji velkoměsta – zázemí Prahy. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, 352 s.
ROMPORTL, D. (2009): Koeficient ekologické stability krajiny 1990. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
ROMPORTL, D. (2009): Koeficient ekologické stability krajiny 2006. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
ROMPORTL, D., CHUMAN, T. (2009): Změny počtu tříd krajinného pokryvu (1990–2000). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, 352 s.
ROMPORTL, D., CHUMAN, T., JAČKOVÁ, K. (2009): Průměrná velikost plošky (1990–2006). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, 352 s.
ROMPORTL, D., CHUMAN, T., JAČKOVÁ, K. (2009): Změny krajinného pokryvu – suburbanizace (1990–2000). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, 352 s.
ROMPORTL, D., CHUMAN, T., JAČKOVÁ, K. (2009): Změny krajinného pokryvu – suburbanizace (2000–2006). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, 352 s.
ŠANTRŮČKOVÁ, M., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2009): Mapa památek a významných prvků kulturního dědictví v krajině Novodvorska a Žehušicka, Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2010.
VRŠKA, T., ADAM, D. (2009): Významné lokality přirozených lesů. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
WEBER, M., STROBLOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2009): Komponovaná krajina Novodvorska – barokní etapa na podkladu Glockspergerovy mapy 1734. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2010.
WEBER, M., STROBLOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2009): Komponovaná krajina Novodvorska – klasicistní a přírodně-krajinářská etapa na podkladu mapy stabilního katastru 1838. Garantem MŠMT ČR v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2010.
BENDÍKOVÁ, L. (2008): Kulturně historická analýza obce Kuks v rámci původního nadačního panství Choustníkovo Hradiště – specializovaná mapa s odborným obsahem, vypracovaná v rámci výzkumného záměru MZP0002707301 (2005–2011, MŽP).
HENDRYCH, J., HRONOVSKÁ, K. (2008): Dvě mapy návrhů dotvoření prostorové struktury krajiny s ohledem na charakter krajiny, současné hospodářské využívání krajiny a ekoturistiku. VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., ŠUBR, J., LANKOVÁ, R., BIDLO, J. (2008): Specializovaná mapa ke Studii rehabilitace parků a městské zeleně v Děčíně, Jižní terasy. VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., ŠUBR, J., LANKOVÁ, R., BIDLO, J. (2008): Specializovaná mapa ke Studii rehabilitace parků a městské zeleně v Děčíně, Mariánská louka. VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., ŠUBR, J., LANKOVÁ, R., BIDLO, J. (2008): Specializovaná mapa ke Studii rehabilitace parků a městské zeleně v Děčíně, Růžová zahrada a nádvoří. VÚKOZ, Průhonice, 2008.
HENDRYCH, J., ŠUBR, J., LANKOVÁ, R., BIDLO, J. (2008): Specializovaná mapa ke Studii rehabilitace parků a městské zeleně v Děčíně, Severní park. VÚKOZ, Průhonice.
JECH, D., BENDÍKOVÁ, L. (2008): Historické liniové vegetační prvky v kompozici bývalého nadačního panství Choustníkovo Hradiště hraběte F. A. Šporka – vypracovaná v rámci výzkumného záměru MZP0002707301 (2005–2011, MŽP).
JECH, D., DLOUHÁ, E., VÁVROVÁ, V.(2008): Kompoziční prvky a vytváření struktury panství Choustníkovo Hradiště.
WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2008): Kulturně-společenské hodnoty krajiny Novodvorska a Žehušicka – specializovaná mapa, Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 13. 2. 2008.
WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2008): Estetika a kompozice krajiny Novodvorska a Žehušicka – specializovaná mapa, Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 13. 2. 2008.
HENDRYCH, J., BORSKÝ, J. (2006): Souhrnná analytická mapa včetně návrhu modelové obnovy manýristické lipové aleje v Jičíně. VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., BORSKÝ, J. HRUBÁ, T. (2006): Analytická mapa komponovaných porostních struktur krajiny Březnicka. Vývoj a změny liniové zeleně v rámci katastru města a v jeho nejbližším okolí. VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., BORSKÝ, J., JECH, D. (2006): Analytická mapa porostů a vizuálního propojení krajinných struktur k regeneraci porostních struktur krajiny hory Říp. VÚKOZ, Průhonice.
JECH, D., DLOUHÁ, E., BORSKÝ, J., HENDRYCH, J., JANOUŠKOVÁ, J. (2006): Soubor analytických map krajiny bývalého panství Choustníkovo hradiště s návrhy ochrany zájmových prvků. VÚKOZ, Průhonice.