Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

DOSTÁLEK, J. et al. (2001): Arboreus 1.0 [elektronický dokument]. Program ke stanovení druhové skladby dřevin pro výsadby, uskutečňované v rámci projektů na posílení a obnovu ekologické rovnováhy v zemědělské krajině. VÚKOZ, Průhonice.