Panel nástrojů pro slabozraké

Chumanová Eva

RNDr. Eva Chumanová, Ph.D. Odbor: prostorová ekologiePozice: výzkumný pracovníkTelefon: 296 528 242Email: chumanova@vukoz.cz  Stáhnout životopis Publikace Veškeré vydané publikace naleznete na portálu Research Gate Profil na RG Projekty Invazní nepůvodní...

Invazní nepůvodní mikroorganizmy jako riziko pro lesní ekosystémy ČR. Identifikace, analýza impaktu a návrh mitigačních a adaptačních opatření se zaměřením na zvláště chráněná území

Invazní nepůvodní mikroorganizmy jako riziko pro lesní ekosystémy ČR. Identifikace, analýza impaktu a návrh mitigačních a adaptačních opatření se zaměřením na zvláště chráněná území KÓD PROJEKTU: TH03030306 Základní data projektu Rok zahájení: 2018Rok ukončení:...