Panel nástrojů pro slabozraké

Ve středu jsme zdárně pokřtili Atlas změn krajiny ve velkoplošných zvláště chráněných územích 1950−2020, kmotrem se stal Libor Hort, ředitel našeho ústavu. Tuto příležitost jsme spojili i se zhodnocením prvního roku navazujícího projektu OPAT https://www.monitoringkrajiny.cz/o-projektu-opat/.