Panel nástrojů pro slabozraké

Nový projekt RekreEnvi

Nový projekt RekreEnvi Technologickou agenturou České republiky byl podpořen projekt „RekreENVI – komplexní hodnocení dopadů cestovního ruchu na území KRNAP“, kde se společně s kolegy z Botanického ústavu Akademie věd ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity...
Proběhl interní seminář VÚKOZ

Proběhl interní seminář VÚKOZ

Proběhl interní seminář VÚKOZ Na konci března proběhl v Průhonicích první interní seminář našeho ústavu. Cílem akce bylo posílit kolegialitu, představit témata výzkumu a podnítit diskuse mezi kolegy. Poprvé se v tomto formátu sešla většina zaměstnanců. Důležitá byla...