Panel nástrojů pro slabozraké

Projekty

Úspěšné projekty našich pracovišť z posledních deseti let a ještě nějaké navíc.

  • Dle řešitele

Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand)

KÓD PROJEKTU: SS02030018Základní data projektu Rok zahájení: 2021Rok ukončení: 2026Odpovědný řešitel VÚKOZ: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.Poskytovatel: Technologická agentura ČRProgram: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního...

Hnojiva se zeolity pro lesní hospodářství

KÓD PROJEKTU: TH04030217Základní data projektu Rok zahájení: 2019Rok ukončení: 2022Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Martin Dubský, Ph.D.Poskytovatel: Technologická agentura ČRProgram: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILONHlavní...

Biorafinace jako oběhové technologie

KÓD PROJEKTU: TN01000048Základní data projektu Rok zahájení: 2019Rok ukončení: 2022Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing.Vávrová Kamila, Bc., Ph.D.Poskytovatel: Technologická agentura ČRProgram: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní...