Panel nástrojů pro slabozraké

Projekty

Všechny úspěšné projekty našich pracovišť z posledních deseti let a ještě nějaké navíc.

  • Dle řešitele

  • Datum realizace

Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand)

KÓD PROJEKTU: SS02030018Základní data projektu Rok zahájení: 2021Rok ukončení: 2026Odpovědný řešitel VÚKOZ: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.Poskytovatel: Technologická agentura ČRProgram: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního...

Monitoring přirozených lesů České republiky

KÓD PROJEKTU: EHP-CZ02-OV-1-021-2014Základní data projektu Rok zahájení: 2015Rok ukončení: 2016Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Libor HortPoskytovatel: EHP fondyProgram:Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.Projektoví...

Platforma pro studium a inventarizaci lesních ekosystémů

KÓD PROJEKTU: CZ.1.07/2.4.00/31.0214 Základní data projektu Rok zahájení: 2012Rok ukončení: 2014Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Libor HortPoskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČRProgram: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostHlavní...

Hnojiva se zeolity pro lesní hospodářství

KÓD PROJEKTU: TH04030217Základní data projektu Rok zahájení: 2019Rok ukončení: 2022Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Martin Dubský, Ph.D.Poskytovatel: Technologická agentura ČRProgram: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILONHlavní...

Krycí substráty pro pěstování hub na bázi tmavé rašeliny

KÓD PROJEKTU: TH03030345 Základní data projektu Rok zahájení: 2018Rok ukončení: 2021Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Martin Dubský, Ph.D. Poskytovatel: Technologická agentura ČRProgram: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILONHlavní...

Invazní nepůvodní mikroorganizmy jako riziko pro lesní ekosystémy ČR. Identifikace, analýza impaktu a návrh mitigačních a adaptačních opatření se zaměřením na zvláště chráněná území

KÓD PROJEKTU: TH03030306 Základní data projektu Rok zahájení: 2018Rok ukončení: 2021Odpovědný řešitel VÚKOZ: Eva Chumanová, Ph.D., RNDr. Poskytovatel: Technologická agentura ČRProgram: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILONHlavní...