Panel nástrojů pro slabozraké

Projekty

Úspěšné projekty našich pracovišť z posledních deseti let a ještě nějaké navíc.

  • Dle řešitele

Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav – pilotní studie Nové Dvory – Kačina

KÓD PROJEKTU: 2B06013Základní data projektu Rok zahájení: 2006Rok ukončení: 2011Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Martin WeberPoskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČRProgram: Zdravý a kvalitní život (2B 2006-2011)Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva...

Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand)

KÓD PROJEKTU: SS02030018Základní data projektu Rok zahájení: 2021Rok ukončení: 2026Odpovědný řešitel VÚKOZ: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.Poskytovatel: Technologická agentura ČRProgram: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního...