Panel nástrojů pro slabozraké

Projekty

Úspěšné projekty našich pracovišť z posledních deseti let a ještě nějaké navíc.

  • Dle řešitele

Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand)

KÓD PROJEKTU: SS02030018Základní data projektu Rok zahájení: 2021Rok ukončení: 2026Odpovědný řešitel VÚKOZ: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.Poskytovatel: Technologická agentura ČRProgram: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního...