Panel nástrojů pro slabozraké

Výzkum

Výzkum probíhá na devíti odborných pracovištích (odborech). Každý odbor je zaměřen na jednu oblast zájmu a doplňuje tak široké rozpětí témat, kterým se ústav věnuje. Funkční týmy spolu často spolupracují a podílejí se na řešení zásadních projektů (často v pozici hlavního řešitele) nebo se snaží odpovědět na zajímavé otázky v rámci promárního výzkumu.

7 odborů se nachází v Průhonicích a 2 v Brně. 

Na mapové výsledky se můžete podívat na našem geoportálu.

Výzkumné odbory

Odbor biologických rizik

Odbor biomonitoringu

Odbor rostlinných biotechnologií

Odbor ekologie krajiny

Odbor ekologie lesa

Odbor fytoenergetiky

Odbor kulturní krajiny a sídel

Odbor prostorové ekologie

Odbor šlechtění a pěstebních technologií