Panel nástrojů pro slabozraké

Služby

Prodej rostlin

Máme pravidelné prodejní akce pro veřejnost i katalog pro firmy a obce.
S prodejem je vždy spojena možnost konzultace pěstování těchto rostlin. 

Více informací o prodejích květin zde.

Objednávky sadby rychle rostoucích dřevin

Zajišťujeme prodej řízků, prutů a sazenic pro výmladkové plantáže a agrolesnické porosty na zemědělské půdě.

Více informací o objednávkách sadby zde.

Dendrologická zahrada

VÚKOZ zřizuje dendrologickou zahradu v Průhonicích, která je většinu roku otevřena veřejnosti.

Více informací zde

Poradenství a posudky

 

Centrum rozvoje rychle rostoucích dřevin

  • Rychle rostoucí dřeviny a biomasa – komplexní poradenské stránky

Seznam rostlin vhodných k pěstování za účelem využití biomasy pro energetické účely z pohledu minimalizace rizik pro ochranu přírody a krajiny

  • Seznam slouží zejména jako odborný podklad pro rozhodování orgánu ochrany přírody (OOP) v souladu s podmínkami zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., zejména pak § 5, odst. (4) Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny a odst. (5) Záměrné rozšiřování křížence druhů rostlin.
  • Seznam byl vypracován odborníky VÚKOZ, v.v.i. na základě zadání MŽP v této formě poprvé v roce 2008 a je průběžně aktualizován na základě výsledků výzkumu a praxe. Žádost o posouzení a zařazení nových taxonů energetických rostlin do Seznamu podává prodejce sadby nebo pěstitel na odbor péče o krajinu (611) MŽP. Pokud v seznamu nejsou uvedeny, může být jejich pěstování zakázáno místním OOP.
  • Případné dotazy: weger@vukoz.cz, jobbikova@vukoz.cz

Odborné posudky a poradenství pro firmy a obce rádi poskytneme v těchto specializacích

Více informací zde.

Knihovna

Náš ústav disponuje knihovnou s více než 20 000 publikacemi. Jde převážně o botanické, šlechtitelské a krajinářské knihy a periodika. Půjčovat si lze jak prezenčně tak absenčně. Knihovna poskytuje i informační a další služby. 

Více informací zde.

Vzdělávací a informační centrum Floret

VÚKOZ zřizuje vzdělávací a informační centrum Floret. Disponuje prostorami pro Vaše firemní či jiné akce. Je zde ubytování, restaurace, bazén…

Více informací zde