Panel nástrojů pro slabozraké
Příběhy sucha

Příběhy sucha

Příběhy sucha Čtyřletý projekt Příběhy sucha, který se ve spolupráci s FHS UK a CzechGlobe zabýval lokálními souvislostmi extrémních klimatických jevů, jejich percepcí a ochotou aktérů k participaci na jejich zmírňování, byl završen vytvořením multimediální webové...