Panel nástrojů pro slabozraké

Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand)

Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) KÓD PROJEKTU: SS02030018 Základní data projektu Rok zahájení: 2021Rok ukončení: 2026Odpovědný řešitel VÚKOZ: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.Poskytovatel: Technologická agentura ČRProgram: Program aplikovaného výzkumu,...

Monitoring přirozených lesů České republiky

Monitoring přirozených lesů České republiky KÓD PROJEKTU: EHP-CZ02-OV-1-021-2014 Základní data projektu Rok zahájení: 2015Rok ukončení: 2016Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Libor HortPoskytovatel: EHP fondyProgram:Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu...