Panel nástrojů pro slabozraké

Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand)

Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) KÓD PROJEKTU: SS02030018 Základní data projektu Rok zahájení: 2021Rok ukončení: 2026Odpovědný řešitel VÚKOZ: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.Poskytovatel: Technologická agentura ČRProgram: Program aplikovaného výzkumu,...