Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Mrázková Marcela, Ing.

Funkce/Function: výzkumný pracovník

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 234

Další údaje:

 

Odborné zaměření

Patogeny – Phytophthora – Sbírka fytopatogenních oomycetů VÚKOZ – okrasná vřesoviště – houbové choroby – invaze

Odborný životopis

2003 - výzkumný pracovník, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice

1988 - 2003 - pedagogická činnost, ŠS Praha 5, Praha

1979 - 1988 - rostlinolékařská služba, ACHP, Zlonice

1971 - 1976 - studium VŠ, Timirjazevova zemědělská akademie, Moskva, rostlinolékařství

 

Projekty

(Podrobnější informace o projektech naleznete po kliknutí na název projektu)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220219 - Ekonomické aspekty invaze Phytophthora alni v průběhu klimatické změny (spoluřešitel)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220218 - Vývoj efektivních opatření eliminujících dopad invaze Chalara fraxinea v lesním školkařství a v navazujících aspektech lesního a vodního hospodářství (spoluřešitel)

2009 - 2013 - NAZV QI92A207 - Obnova a dlouhodobý přírodě blízký management břehových porostů vodních toků (spoluřešitel)

2011 - 2012 - COST LD11021 - Rozšíření, populační struktura a patogenicita cizího invazního organismu Phytophthora cactorum v ČR (spoluřešitel)

2007 - 2011 - NAZV QH71273 - Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách (spoluřešitel)

2007 - 2011 - VaV SP-2d1-36-07 - Edifikátory a změny ve struktuře břehových porostů podsvazu Alnenion glutinoso-incanae Oberd. s dominantní olší v podmínkách katastrofických záplav a biologické invaze (spoluřešitel)

2007 - 2011 - MZP0002707301 – Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti (spoluřešitel)

 

Publikační činnost

Článek v časopise s IF

ČERNÝ, K., HRABĚTOVÁ, M., SVOBODOVÁ, I., MRÁZKOVÁ, M., KOWALSKI, T. (accepted). Eutypella parasitica naturalised in Bohemian and Polish Silesia. Forest Pathology.

HEJNÁ, M., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L. & MRÁZKOVÁ, M. (2014): First report of Phytophthora hedraiandra causing rhododendron dieback and root rot of common beech in the Czech Republic. – Plant Disease, 98/10: 1434.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M. & STRNADOVÁ, V. (2011): Phytophthora plurivora T. Jung & T. I. Burgess and other Phytophthora Species Causing Important Diseases of Ericaceous Plants in the Czech Republic. – Plant Protection Science, 47/1: 13–19.

MRAZKOVA, M., CERNY, K., TOMSOVSKY, M., HOLUB, V., STRNADOVA, V., ZLATOHLAVEK, A. & GABRIELOVA, S. (2010): First Report of Root Rot of Pedunculate Oak and Other Forest Tree Species Caused by Phytophthora plurivora in the Czech Republic. – Plant Disease, 94/2: 272.

CERNY, K., STRNADOVA, V., GREGOROVA, B., HOLUB, V., TOMSOVSKY, M., MRAZKOVA, M. & GABRIELOVA, S. (2009): Phytophthora cactorum causing bleeding canker of common beech, horse chestnut, and white poplar in the Czech Republic. – Plant Pathology, 58/2: 4.

CERNY, K., MALINOVA, M., TOMSOVSKY, M., STRNADOVA, V., HOLUB, V., MRAZKOVA, M. & GABRIELOVA, S. (2008): First report of Phoma exigua var. populi causing canker of twigs and shoots of poplar in the Czech Republic. Plant Disease, 92/10: 1473.

MRAZKOVA, M., CERNY, K., GABRIELOVA, S. & TOMSOVSKY, M. (2007): The First Report of Leaf Spot, Shoot Blight, Stem and Collar Canker of Rhododendron spp. Caused by Phytophthora citricola in the Czech Republic. – Plant Disease, 91/11: 1515.

 

Článek v recenzovaném časopise bez IF

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., ZÝKA, V., HRABĚTOVÁ, M., SVOBODOVÁ, I. (2016): Významný patogen javorů bradavkatka parazitická Eutypella parasitica R. W. Davidson & R. C. Lorenz v ČR. – Rostlinolékař, 6/2016: 26–29.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství. 2016 (8): 1–5.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L., HEJNÁ, M. (2013): Occurrence of Phytophthora multivora and Phytophthora plurivora in the Czech Republic. – Plant Protection Science, 49/4: 155–164.

ČERNÝ K., TOMŠOVSKÝ M., MRÁZKOVÁ M. & STRNADOVÁ V. (2011): The Present State of Knowledge of Phytophthora spp. Diversity in Forest and Ornamental Woody Plants in the Czech Republic. – New Zealand Journal of Forestry, 41S: S75–S82.

HOLUB, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., MRÁZKOVÁ, M., GREGOROVÁ, B. & GABRIELOVÁ, Š. (2010): The survey of some factors affecting bark lesion development caused by Phytophthora cactorum on common beech and other broadleaved trees. – Journal of Forest Science, 56/3: 93–100.

ČERNÝ, K. & MRÁZKOVÁ, M. (2009): Patogenní mikroskopické houby a houbové organismy v zahradních substrátech. – Zahradnictví, 8/2: 54–56.

MRÁZKOVÁ, M. & ČERNÝ, K. (2007): Seznam kmenů druhů r. Phytophthora uchovávaných ve sbírce oddělení fytopatologie výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. – Acta Průhoniciana, 86: 69–76.

MRÁZKOVÁ, M. & ČERNÝ, K. (2007): Usychání výhonů a hniloba plodů borůvek a brusinek způsobená houbou Diaporthe vaccinii Shear. – Rostlinolékař, 18/3, Příloha karanténní organismy.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V. & MRÁZKOVÁ, M. (2006): Poznámky k metodice odběru vzorků dřevin pro fytopatologické vyšetření s důrazem na choroby houbového původu. – Rostlinolékař, 17/4: 27–29.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., SEKELEZOVÁ, D., STRNADOVÁ, V. & GABRIELOVÁ, Š. (2006): Choroby rododendronů způsobené houbovými patogeny – rakoviny větví a kmenů. – Rostlinolékař, 17/5: 17–19.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., GABRIELOVÁ, Š., STRNADOVÁ, V. & SEKELEZOVÁ, D. (2006): Choroby rododendronů způsobené houbovými patogeny – listové skvrnitosti způsobené askomycety a deuteromycety. – Rostlinolékař, 17/6: 13–15.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V., GABRIELOVÁ, Š., ZLATOHLÁVEK, A. & MRÁZKOVÁ, M. (2005): Rod Phytophthora na lesních dřevinách. – Lesnická Práce, 84/12: 25–27.

 

Článek v recenzovaném sborníku

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & MRÁZKOVÁ, M. (2007): Grafióza jilmů v ČR – fytopatologické a ekologické souvislosti. – In: Dreslerová et Packová /ed./ Ohrožené dřeviny České republiky. Geobiocenologické spisy, 12: 30–43.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K. & GABRIELOVÁ, Š. (2007): Významné choroby rododendronů a azalek způsobované mikroskopickými parazitickými houbami. – In: Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 209–212.

 

Ostatní publikace

ČERNÝ K., HEJNÁ M., KOLÁŘOVÁ Z., MRÁZKOVÁ M. & ROMPORTL D. (2013): Přehled vybraných nepůvodních patogenů dřevin ČR. – Zpravodaj ochrany lesa, 17: 43–53.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V., GREGOROVÁ, B., TOMŠOVSKÝ, M., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L., GABRIELOVÁ, Š. & HEJNÁ, M. (2012): Phytophthora plurivora and Phytophthora multivora in the Czech Republic – comparison of distribution and pathogenicity to forest trees. The Sixth Meeting of the International Union of Forest Research Organizations IUFRO Working Party 7-02-09 Cordoba, Spain, 9-14 September 2012: 101-102.

ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., MRÁZKOVÁ, M. & STRNADOVÁ, V. (2010): Druhy rodu Phytophthora na dřevinách v ČR. – Mykologické Listy, 114: 27–28.

PÁNEK, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M. & MRÁZKOVÁ, M. (2010): Phytophthora cactorum – morfologická a genetická variabilita v České republice. Abstrakt z workshopu MICROMYCO 2010, Mykologické Listy, roč. 114, s. 49–50.

PÁNEK, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M. & MRÁZKOVÁ, M. (2010): Phytophthora spp. causing diseases in European beech in the Czech Republic, – In: Book of abstract from Internacional Scientific Symposium Fagus 2010; Hrvatski šumarski institut, p. 1–2.
ČERNÝ, K. & MRÁZKOVÁ, M. (2008): Původce rakoviny javoru Eutypella parasitica v EU a jeho potenciální význam. – Rostlinolékař, 17/5, 17–18.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., GABRIELOVÁ, Š. (2008): New Phytophthora species causing rhododendron diseases in the Czech Republic. – In: Woody Ornamentals of the Temperate Zone. 26-30.5. 2008, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i. Průhonice, s. 100.
MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K. & GABRIELOVÁ, Š. (2008): Vybrané choroby rododendronů a azalek způsobované mikroskopickými parazitickými houbami. – Mykologické Listy, 104: 55

 

Aplikované výstupy

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (31398/2016-MZE-16222/MAPA651). 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 9,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (31392/2016-MZE-16222/MAPA650). 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 2,2 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., ZAHRADNÍK, D. (2016): Predikce potenciálních dlouhodobých ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem VÚKOZ, v. v. i. č. MAPA4/2016-056. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 23. 11. 2016 osvědčením 67347/2016-MZE-16222/MAPA661. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 18 s. ISBN: 978-80-87674-16-1.
Mapa ke stažení zde ( 8,5 MB pdf ico).

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & FILIPOVÁ, N. (2011): Identifikace symptomů napadení dřevin a okrasných rostlin patogeny z rodu Phytophthora de Bary. Certifikovaná metodika 6/2011-056. QH71273. VaV SP-2d1/36/07. Certifikace 21.3.2012 MZE (čj. 53997/2012-MZE-16222/M40). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 37 s.
Metodika ke stažení zde ( 5,9 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & MRÁZKOVÁ, M. (2010): Onemocnění olší způsobené druhem Phytophthora alni Brasier & S.A. Kirk – identifikace choroby, odběr vzorků. Certifikovaná metodika 4/2011-056. VaV SP-2d1/36/07. Certifikace 1.2.2011 MŽP (čj. 6405/ENVV/11, 110565/ENV/10). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 26 s.
Metodika ke stažení zde ( 8,5 MB pdf ico).