Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejná výzkumná instituce (dále VÚKOZ) je veřejnou výzkumnou institucí, zřízenou k 1. 1. 2007 Ministerstvem životního prostředí ČR dle zákona č. 341/2005 Sb. za účelem výzkumu všech typů krajiny a souvisejících environmentálních rizik, výzkumu biologické rozmanitosti a její ochrany, odborné podpory ochrany přírody a péče o krajinu a výzkumu v oblasti okrasného zahradnictví. Ústav existuje kontinuálně již od roku 1927, kdy byl výnosem tehdejšího ministerstva zemědělství založen na bývalém panství hraběte Arnošta Emanuela Silva Taroucy v Průhonicích. V současnosti představuje multioborové pracoviště, pokrývající komplexní výzkum krajiny na všech úrovních – na škále ekosystémů, společenstev a populací až k jednotlivým organismům. Část výzkumné činnosti zajišťuje pracoviště VÚKOZ v Brně.

Biotop vybraných zvláště chráněných druhů České republiky
Jak snížit míru fragmentace české krajiny a zajistit ochranu její konektivity? – Řešení představuje Biotop vybraných zvláště chráněných druhů
České republiky
, který je součástí projektu Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR
(více o projektu naleznete po kliknutí na obrázek nebo zde).

Smrk stříbrný
Aktuální stav ve vývoji problematiky mšice smrkové a smrků pichlavých (stříbrných) v ČR - po kliknutí na obrázek získáte podrobnější informace.