Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Na této stránce je možné stáhnout software (demo, plná verze), který byl vytvořen ve VÚKOZ, v. v. i. Jednotlivý software se řídí určitými podmínkami pro používání, které jsou k dispozici ke stažení zvlášť (např. PDF soubor) a/nebo jsou již součástí SW.

Přečtěte si prosím pečlivě podmínky pro používání programů!

Programy OCEOR - Oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti

OCEOR Iaplikace pro výpočet aktuální ceny pomocí směrných cen dílčích nákladů
OCEOR IIaplikace pro výpočet aktuální ceny pomocí vlastního technologického modelu

Oba programy jsou určeny pro stanovování cen okrasných rostlin pěstovaných na všech druzích pozemků v sídlech i volné krajině s výjimkou těch, které náleží do lesního půdního fondu.

Program OCEOR I slouží pro výpočet aktuální ceny okrasných rostlin rostoucích na trvalém stanovišti, a to pomocí směrných cen dílčích nákladů na vypěstování náhradní rostliny stejného taxonu do stavu před rozhodnou událostí. Program OCEOR II umožňuje totéž, ale s použitím vlastního technologického a nákladového modelu na výsadbu a pěstování náhradní rostliny vypracovaného oceňovatelem.

OCEOR I obsahuje moduly pro kalkulaci cen listnatých stromů, jehličnatých stromů, listnatých keřů a stromků, jehličnatých keřů a stromků, vřesovištních dřevin, pnoucích dřevin, růží, trvalek, neprodukčních (okrasných) trávníků, živých plotů a stěn, a také modul pro výpočet ceny porostů dřevin. Aplikaci lze využívat zejména pro účely zjišťování výše způsobené škody na okrasných rostlinách při jejich zničení, poškození či požadavku na odnětí včetně stanovování výše ceny náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy, kterou má na mysli zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ale také za účelem vyčíslování finanční hodnoty majetku. OCEOR II představuje univerzální modul vhodný pro všechny kategorie výše uvedených okrasných rostlin a jejich sestavy použitelný ke stejným účelům jako OCEOR I.

Aplikace OCEOR I a OCEOR II jsou určené odborníkům z mnoha resortů, kteří se zabývají plánováním, projektováním, realizacemi, údržbou či správou zeleně i orgánům ochrany památek, přírody a krajiny. Uplatnění naleznou u znalců z oboru ekonomika a ceny se specializací na okrasné rostliny a jejich soubory, a rovněž v oblasti edukační, justice, daňové správy a pojišťovnictví. Předpokladem jejich úspěšného používání jsou dobré znalosti z aplikované sadovnické dendrologie, venkovního květinářství a okrasných trávníků, technologií a technik práce s okrasnými rostlinami v sídlech i krajině, školkařské výroby, zvládnuté zásady zahradní a krajinářské tvorby, vědomosti z fytopatologie okrasných rostlin a dalších disciplín spojených s oborem zahradní a krajinářská architektura.

Programy OCEOR I a OCEOR II vychází z údajů metodické příručky nazvané Metodika oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti, vydané ve VÚKOZ Průhonice v roce 2013, coby výstup projektu „Zeleň městských památkových zón jako funkční a prostorová součást struktury sídla“, kterou lze bezplatně získat v knihovně ústavu.

Technické parametry pro využívání aplikace OCEOR I:

Operační systém: MS Windows XP/Vista/7/8/8.1

Pro správnou funkci programu je nutné mít nainstalován minimálně .NET Framework 3.5 (SP1). Pro aktualizaci .NET Framework použijte např. Windows Update (pro Windows XP/Vista si níže můžete stáhnout pomocný instalátor, který doinstaluje .NET Framework 3.5 SP1 ze stránek Microsoftu).

Ve Windows 7 je ve výchozím nastavení povolen .NET Framework 3.5.1 jako součást Funkcí systému. Při použití Windows Update se může verze 3.5.1 upgradovat na 4.5 (4.5.1 nebo i 4.5.2). Na funkčnost programu by to němělo mít vliv.

Pro operační systém Windows 8 je ve výchozím nastavení povolen .NET Framework 4.5. Podobně u Windows 8.1 je ve výchozím nastavení povolen .NET Framework 4.5.1 jako součást Funkcí systému. V případě potíží s funkčností programu v operačním systému Windows 8/8.1 aktivujte instalaci .NET Framework 3.5. Postup pro instalaci .NET Framework 3.5 je uvedený např. zde.

Technické parametry pro využívání SW aplikace OCEOR II:

Operační systém: MS Windows XP/Vista/7/8/8.1

Pro správnou funkci programu je nutné mít instalován MS Excel ve verzi min. 2003 (doporučená min. verze 2007).

Soubory ke stažení:

  • OCEOR I - instalátor programu v demo verzi (.msi balíček) + OCEOR II (.xls soubor) + Licenční podmínky pro používání programů (.pdf soubor) ke stažení jako celek zde (.zip archiv).
  • Pomocný instalátor pro .NET Framework ke stažení zde (.exe soubor).
  • Licenční podmínky pro používání programů samostatně ke stažení zde (.pdf soubor).