Panel nástrojů pro slabozraké

Školní projektové dny na téma historické kulturní krajiny

26/03 2024 | Aktuality, Aktuality kulturní krajina

Dne 14. 3. proběhl na ZŠ Studentská v Mnichově Hradišti projektový den, kdy žáci mapovali kulturně historické hodnoty krajiny Mnichovohradišťska a jejich ohrožení ztrátou paměti. Odborné podklady i přizpůsobení programu této věkové skupiny zajišťovali naši kolegové z ústavu Lucie Medková, Alois Vokoun a Tomáš Veith. Podobný den čeká ještě studenty místního gymnázia v polovině dubna, a to v rámci participativní části projektu Historická kulturní krajina v ohrožení a její vize v kontextu soudobých proměn.

V rámci této části projektu mohou místní obyvatelé ještě do konce března vyplňovat interaktivní mapu. Získaná data budou následně porovnána s expertně identifikovanými hodnotami historické kulturní krajiny a poslouží jako podklad pro návrh opatření k zachování hodnot historické kulturní krajiny Mnichovohradišťska pro další generace.