Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Průhonické šlechtění dalších okrasných dřevin, rod Tilia a Quercus (lípy a duby)

Ve VÚKOZ, v.v.i. v Průhonicích byla v minulých letech vyšlechtěna řada hodnotných kultivarů dřevin především rodu Rhododendron, Rosa, Weigela, Potentilla a Spiraea, které jsou již na těchto stránkách popsány. Zároveň jsou však množeny a rovněž uváděny do oběhu další nové introdukce, formy a kultivary okrasných dřevin jako např. Daphne cneorum ´Velký Kosíř´, Prunus padus ´Cinovskis´, Quercus robur ´Timuki´, Ginkgo biloba ´Variegata Finger´, Pinus heldreichii ´Karmel´, Pinus uncinata ´Silver Candles´ a Tilia tomentosa ´Petrov´. Tyto odrůdy okrasných dřevin českého původu jsou také uvedeny v mezinárodním registru List of Names of Woody Plants (International Standard ENA, 2005–2010, Holland). (Text připravil J. Obdržálek)

V naší ukázkové expozici naleznete odrůdy těchto stromů:

Tilia tomentosa 'Petrov'

Quercus robur 'Timuki'