Panel nástrojů pro slabozraké

Příroda je naší laboratoří.

Příroda je naší laboratoří.

Příroda je naší laboratoří.

Příroda je naší laboratoří.

Naše týmy

Naše práce

Naše výsledky

Naše služby

O nás

 

Celým názvem Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. je výzkumná instituce věnující se širokému spektru přírodovědných oborů. Na našich pracovištích v Průhonicích a v Brně usilujeme o kvalitní výzkum krajiny a jejích ekosystémů, vztahů mezi rostlinami, živočichy a lidskou činností. Dále vytváříme praktické návrhy, technologie a mapy sloužící ke správě české přírody. Také se účastníme mezinárodních projektů a spolupracujeme s mnoha lokálními ústavy i správními celky.

Jsme hrdí na téměř stoletou tradici ústavu, ale především chceme být tvůrci kvalitních výsledků výzkumu a do budoucna být ještě úspěšnější mezi českými i evropskými partnery v našich – dnes velmi relevantních – tématech. Příkladem je naše současná pozice hlavního řešitele víceletého projektu DivLand, který se věnuje sjednocení dat o české přírodě, aby byl stát lépe připraven na řešení klimatické změny.

Více o nás …