Panel nástrojů pro slabozraké

Centrum rozvoje RRD je provozováno pracovníky oddělení fytoenergetiky VÚKOZ, v.v.i. a navazuje na Informační středisko obnovitelných zdrojů energie (ISOZE), které zahájilo svoji činnost v roce 1996.

Pro pěstitele i státní správu zajišťujeme celou řadu služeb a prodej sadebního materiálu rychle rostoucích dřevin (RRD), především vrb a topolů. Poskytujeme poradenství o sortimentu, legislativě a dotacích pro pěstování RRD na zemědělské půdě.

V našem výzkumu se dlouhodobě zaměřujeme na produkci biomasy zejména RRD, ekonomické hodnocení a potenciál biomasy v ČR. Mezi nová výzkumná témata patří např. agrolesnické systémy a cirkulární ekonomika.

 

Desatero pěstování plantáže RRD

RRD a chov zvířat příběh lesních vajíček

Aktuality