Panel nástrojů pro slabozraké

🏆 VÍTĚZ CEN TA ČR 2023 V KATEGORII PARTNERSTVÍ 🏆

06/11 2023 | Aktuality, Aktuality fytoenergetika

 

🏆 VÍTĚZ CEN TA ČR 2023 V KATEGORII PARTNERSTVÍ 🏆

VÚKOZ byl v letech 2019–2022 součástí Národního centra kompetence BIOCIRTECH, které nejen že bylo hodnoceno jako vynikající, ale před několika dny získalo i Cenu TA ČR v kategorii Partnerství. V rámci projektu se tým VÚKOZ zaměřoval především na vyhodnocení ekonomicko-environmentálních aspektů ověřených technologií využívajících nové (alternativní) palivo na bázi čistírenských a papírenských kalů, ekonomické posouzení zpracování živočišných odpadů metodou hydrolýz či ekonomické zhodnocení rostlinné biomasy z konopí pro přípravu aktivovaných sorbentů na bázi bio-uhlíku. VÚKOZ byl v konsorciu BIOCIRTECH, složeném z firem a špičkových pracovišť veřejných vysokých škol a Akademie věd, jediným zástupcem rezortního výzkumu a v průběhu řešení projektu prokázal, že je jeho platnou součástí. Velmi potěšující také je, že spolupráce navázaná ve zmíněném centru pokračuje i nadále, konkrétně v rámci dalšího NCK BIOCIRKL.